overzicht

 1. Introductie : 
  • Verwachtingen eerste groep
  • Verwachtingen tweede groep
  • Wat is gepersonaliseerd leren?
 2. Aanpak
 3. Aan de slag
  1. Onderwijsinhoud en -aanbod
  2. Inrichting ruimte en tijd
  3. Rol docent
  4. Rol leerling
 4. Eigen plan bijstellen en eerste stappen plannen. 
 5. Afspraken maken met andere docenten voor follow-up.
 


Comments