O mnie

Jestem doktorantem w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Fizykę ukończyłem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Do moich zainteresowań należy fizyka teoretyczna, w szczególności teoria strun, ogólna teoria względności, teoria pola. Obecnie zajmuję się dualnością AdS/CFT. Moim opiekunem naukowym jest doc. dr hab. Michał Spaliński.

Kontakt:
g.plewa@ipj.gov.pl,
gprsqn@wp.pl