Οικογένεια

Ποιοί είναι οι Παπαδοθωμιάνοι
 

 
 
Θα προσπαθήσω να αποτυπώσω ένα γενεαλογικό δένδρο, το οποίο ομως έχει πολλά κενά και ίσως ανακρίβειες.
 
Τίθεται στην κρίση των αναγνωστών, με σκοπό να βοηθήσουν, στην συμπλήρωση όπου είναι λάθος.
  
Σέ παρένθεση το πιθανό έτος γέννησης
 
(1730)
 
Ο γυιός του Αντώνης ;; Θωμάκος (γυιός του Θωμά)  μεταφορά στήν νέα Καρυούπολη
 
(1750)
 
Οι γυιοί του:          παπά Θωμάς ή Θωμάκος - Ανανίας    (μάχη στά Βρωμοπήγαδα)
 
(1770)
 
ΟίΓυιοί του "Παπαδοθωμάκος", Παναγιώτης; Γεώργιος; Δημήτριος ; Γεώργιος Κοσονάκος;;;
 
(1790)
 
Αντώνιος Παπαδοθωμάκος(τραυματίας της μάχης με τον Ιμπραήμ) Παναγιώτης Κοσονάκος
 
(1820)
 
Παναγιώτης Παπαδοθωμάκος                  < αδέλφια>                   Γεώργιος Παπαδοθωμάκος
 
(1840)
 
Ιωάννης Παπαδοθωμάκος <αδέλφια> Στυλιανός <αδέλφια> Γρηγόριος  <α΄ξαδέλφια>  Μιχάλης;;
 
(1870)
 
Παναγιώτης Παπαδοθωμάκος <α΄ξαδέλφια> Παναγιώτης Παπαδοθωμάκος<β΄ξαδέλφια>  Πέτρος.
 
(1895)
 
Ιωάννης Παπαδοθωμάκος   <β΄ξαδέλφια>  Στυλιανός Παπαδοθωμάκος <γ΄ξαδέλφια>    Μιχάλης.
 
(1897)
 
Ηλίας Παοπαδοθωμάκος                                Γεώργιος Παπαδοθωμάκος                        Σταύρος.

(1899) Βασίλειος Παπαδοθωμάκος                  Βασίλειος Παπαδοθωμάκος

(1902) Παύλος Παπαδοθωμάκος                     Θεόδωρος Παπαδοθωμάκος

(1902) Σωτήριος Παπαδοθωμάκος                   Ιωάννης Παπαδοθωμάκος

(1904) Θεμιστοκλής Παπαδοθωμάκος              Πέτρος Παπαδοθωμάκος

(1906) Αντώνιος Παπαδοθωμάκος                    Νίκος Παπαδοθωμάκος

(1908)Μαρία Παπαδοθωμάκου(Δεμιράκου)       Βούλα Παπαδοθωμάκου

(1910)Ναυσικά Παπαδοθωμάκου(Αβραμάκου)  Πολυξένη Παπαδοθωμάκου(Τσατσούλη)

(1912)Ευγενία Παπαδοθωμάκου(Αλεβιζάκου) 

 

                                                                                               v