Startovné

Turnaj je pro všechny příchozí do věku 120 let. Účastníci musí na požádání předložit OP nebo jinou identifikační kartu.

 Startovné
  registrace po 31/8/2013
registrace na místě
 neorganizovaní hráči*
 350 Kčdospělí + 100 Kč150 Kč+ 200 Kč
 200 Kčstáří 16 - 18 a nad 60 let, studenti + 100 Kč
+ 150 Kč+ 200 Kč
 100 Kč
stáří 11 - 15
 +  50 Kč
+ 100 Kč+ 200 Kč
  0 Kč
hráči s ratingem vyšším než 2450
děti mladší 11-ti let
začátečníci (20 kyu)
 +  50 Kč
+ 100 Kč+ 200 Kč

 neregistrovaní v národních asocicích sdružených pod EGF