Hrací systém

Turnaj se řídí turnajovými pravidly EGF a ČAGo. Turnaj je otevřen všem hráčům go. Hraje se 6 kol systémem MacMahon. Čas na partii a hráče je 75 minut, stoly s Ingovými hodinami - Japonské byoyoymi 30 vteřin na tah, stoly s klasickými hodinami - Kanadské byoyomi 15 tahů na 5 minut. Komi 6,5 bodu.

V případě rovnosti bodů platí tato kriteria v uvedeném pořadí: MacMahon, SOS, SOSOS.

Novým začínajícím hráčům bude propůjčena třída 20 kyu.

První kolo bude losováno dle aktuálního ratingu.

  • Ředitel turnaje:          Martin Kovařík
  • Hlavní rozhodčí EGF:      Aleš Cieply

V hracích prostorách jsou účastníci v průběhu hrací doby povinni zachovávat klid; je zakázáno mít zapnuté mobilní telefony, případně jiná zařízení, která mohou rušit ostatní.

Pořadatelé si vyhrazují právo v případě potřeby upravit časový rozvrh turnaje, případně provést další nezbytné změny.

Přihlášením do turnaje se hráči zavazují dodržovat turnajová pravidla a pokyny pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit bez náhrady hráče, kteří se závažně proviní proti pravidlům slušného chování v průběhu turnaje a během doprovodných akcí.

Pořadatelé neplatí účastníkům žádné výdaje.