Gebruikskwaliteit

Toegankelijkheid, multifunctionaliteit, technische kwaliteit en sociale veiligheid zijn indicatoren van gebruikskwaliteit. Gebruikskwaliteit heeft betrekking op de openbare ruimte en op de gebouwen. Van toepassing in CASARASA zijn de basiseisen zoals deze in Woonkeur zijn aangegeven. Zo is de vorm van ruimtes bepalend voor de kwaliteitsbeleving van de bewoner en gebruiker.
 
Bij CASARASA wordt van te voren uitgebreid nagedacht over de gebruikskwaliteit. Belangrijke punten zijn een politiekeurmerk (dit zorgt voor een extra gevoel van veiligheid) en het verhogen van toegankelijkheid en functionaliteit door bijvoorbeeld gebruik te maken van brede gangen. Bovendien verhoogt CASARASA de toegankelijkheid omdat de ruimtes vrij indeelbaar zijn en zich dus altíjd naar de wensen van de gebruikers kunnen schikken.
Comments