- ตายแล้วไปไหน?

ตายแล้วไปไหน?แสดงโดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ป.ธ.๙ , ศน.บ., (เกียรตินิยม) M.A.

เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร ๐๒ - ๒๘๒ ๖๐๔๒

สารบาญ

"ตายแล้วไปไหน"
ภาคที่หนึ่ง เหตุผลและหลักฐานทางคัมภีร์พระพุทธศาสนา
  จิตตัวนำไปเกิด
จิตเป็นตัวสั่งสมบุญและบาป
ปัญหาเรื่องนรกสวรรค์
กำเนิด ๔
องค์ประกอบในการเกิดมนุษย์
ลำดับแห่งการพัฒนาการของทารกในครรภ์
อบาย ๔
ภพภูมิที่สัตว์โลกไปเกิด
สวรรค์และนรก ๓ ประเภท
ปายาสิราชัญญสูตร
ปรากฏการณ์ทางจิตเมื่อจวนเจียนจะตาย
กรรมที่ให้ผลตามลำดับ ๔ ประการ
พระมหาโมคคัลลานะสัมภาษณ์นางเทพธิดา
สามเณรสนทนากับเปรต
ภาคที่สอง ข้อพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดใหม่
  การระลึกชาติของ ด.ช. เอช.เอ.วิชรัตนี
การระลึกชาติของ ด.ช. ชนัย ชูมาลัยวงศ์
วิญญาณพยาบาท
วิญญาณห่วงหลาน
สัมภเวสี
ผีผ่าตัด
ผีเอสวิสกลับบ้าน
กรรมบันดาล
ขอกลับมาเกิด
พระพาหิยะ ผู้ตรัสรู้เร็ว
พระสุธัมโม ชาวอินโดนิเซีย
เทพเจ้าชักนำสตรีชาวคริสต์มานับถือพระพุทธศาสนา
ประจักษ์พยานเรื่องกรรมและตายแล้วเกิด
เด็กอัจฉริยะ
เด็กฝาแฝด
ภาคที่สาม คลายสงสัย ด้วยการไขข้อข้องใจ

ขึ้นข้างบน     กลับหน้าแรก     ภาคที่หนึ่ง     ภาคที่สอง     ภาคที่สาม

เริ่มลงครั้งแรกเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
ที่ http://sangdham.8m.com/ หมดอายุการใช้งานเมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
ลงใหม่เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตรงกับวันที่ แม่เหล่ง แสงธรรม ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ รพ.ศิริราช
ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับแม่เหล่ง แสงธรรม ขอให้แม่เหล่ง แสงธรรม จงมีความสุข.....

หน้าเว็บย่อย (1): - จิตมนุษย์สุดมหัศจรรย์
Comments