ความหลงในสงสาร


บันทึกของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี 

มอบให้ 

รศ.สุจิตรา รณรื่น ในนามปากกา "สุทัสสา อ่อนค้อม" เขียนในรูปนิยายธรรมะ

ในชุด "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

ตอนต้นจะเป็นบทสนทนาซึ่งเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรีซึ่งไม่มีในประวัติศาสตร์

ต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่พระครูเจริญเดินทางไปอินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน

(คลิกที่ปุ่มรูปสามเหลี่ยม เพื่อฟังเสียง)


ความหลงในสงสาร 000 


ความหลงในสงสาร 001

ความหลงในสงสาร 002

ความหลงในสงสาร 003

ความหลงในสงสาร 004
123

ความหลงในสงสาร 005 


ความหลงในสงสาร 006 

ความหลงในสงสาร 007 

ความหลงในสงสาร 008 

ความหลงในสงสาร 009 

ความหลงในสงสาร 010 


ความหลงในสงสาร 011 

ความหลงในสงสาร 012 

ความหลงในสงสาร 013 

ความหลงในสงสาร 014 


Comments