Aken, von

Släkten von Aken förekommer i början av 1500-talet i Holstein, där Joachim von Aken var den första lutherska prästen i Brügge vid Kiel.

A1. Äldste med visshet kände stamfadern Philip von Aken, f. 1634, † 1690 var handlande i Rostock. Son:

B1. Johan Philip von Aken, † 1735. Handlande i Rostock.
 • C1. Frans Michael von Aken, f. 15/2 1698 i Rostock. Kom på 1720-talet över till Sverige och köpte 1727 av apotekare Åhmans arvingar apoteket i Örebro. (Det bör antecknas att i Tyska kyrkans i Göteborg dopbok står en "fru Maria Catarina von Aken fadder 23/2 1725, och är vid hennes namn skrivet: "Cathol."). Enligt de privilegier han den 3/12 1728 erhöll, fick han uteslutande rätt att i städerna i Närke och Värmland hålla apotek och medikamenter. Erhöll titel hovapotekare och 1744 hovmedikus samt dog i Örebro 14/8 1760. G. 14/8 1729 m. Fredrika Margareta Bagge, f. 12/2 1712, † 31/8 1772. Dotter av handlanden och rådmannen i Örebro Johan Fredrik Bagge, f. 1682, † 1740.
  • D1. Catarina Magdalena von Aken, f. 1730, † 1774. G. 1747 m. rådmannen i Örebro Johan Broms, f. 1718, † 1798.
  • D2. Fredrika Margareta von Aken, f. 1738, † 1769. G. 1754 m. handlanden i Örebro Gustaf Clason.
  • D3. Sara Elisabet von Aken, f. 1733, † 1766. G. 1758 m. rådmannen i Örebro Lars Norstedt.
  • D4. Johan Fredrik von Aken, f. 13/3 1733 i Örebro, † 3/2 1809. Stud. i Upsala 1749. 1762 hovapotekare och provisor på apoteket i Örebro, köpte 4/4 1763 provinsialapoteket i Göteborg (förnyade privilegier 18/3 1771). Erhöll titel av hovkamrer. (Ägde enligt bouppt. 30/9 1809: grundmurat stenhus på Korsgatan n:o 31 i V roten, värt 10.000 rdr banko. Av kvarlåtenskapen var 2000 rdr banko testamenterade till Sahlgrenska sjukhuset; allat annat delades mellan handlanden Erik Adolf Broms och Fredrik Ulrik von Aken.). G. 29/3 1773 (1777 ?) m. Anna Catarina Sjöholm, † barnlös 25/9 1808, dotter av landskamreraren i Göteborg Hack Sjöholm, † 14/5 1773 och Elsa Maria Laurell, † 20/5 1788.
   • E1. *h?* Fredrika Maria von Aken, f. 13/12 1769.
   • E2. *h?* Frans Johan von Aken, f. 24/10 1771.
  • D5. Hedvig Dorotea von Aken, f. 1737, † 1799. G. 1769 m. akademiapotekaren i Åbo Lars Henrik von Mell, f. 1723, † 1791 (dottern Hedvig von Mell g. m. kaptenen i Kungl. Svenska Livdragonregementet A. J. Prytz).
  • D6. Frans Joakim von Aken, f. i Örebro 7/7 1738, † 23/7 1798. Student i Upsala 1758. Övertog 1772 apoteket i Örebro, erhöll 1774 titel assessor. G. 21/5 1770 m. Sofia Elisabet Kuhlman, F. 1751, † 1814, dotter av handlanden i Norrköping Henrik Kuhlman och Christina Sofia Mårtensson.
   • E1. Sofia Lovisa von Aken, f. 1775, † 1828. G. 1797 m. prosten och kyrkoherden i Wiby Per Hadenius, f. 1751, † 1823.
   • E2. Frans Carl von Aken, f. 1778, † 4/6 1793.
   • E3. Fredrika Charlotta von Aken, f. 1780, † 1804. G. 1798 m. kryddkrämhandlanden i Stockholm Olof Johan Zethraeus f. 1759, † 1808.
   • E4. Hedvig Carolina von Aken, f.f 1782, † 1822. G. 1821 m. C. M. Torén.
   • E5. Henrik von Aken, reste utrikes.
   • E6. Per Gustaf von Aken, f. 5/4 1786, † 4/10 1857. Erhöll 3/7 1815 bruskap som grosshandlande i Göteborg; nederlänsk konsul. G: 28/5 1819 m. Henrika Wilhelmina Tranchell, f. 19/9 1799, † 14/5 1865, dotter av sekreteraren i Ostindiska kompaniet Carl Henrik Tranchell, f. 1753, † 1822 och Brita Maria Hasselroth, f. f1766, † 1805.
    • F1. Maria Carolina Wilhelmina von Aken, f. 1820, † 1840.
    • F2. Hedvig Sofia Charlotte von Aken, f. 1821. Bor i Göteborg.
    • F3. Carl Gustav von Aken, f. 1823, † 1879. Grosshandlare i Amsterdam. G. 1850 m. Henriette Elisabet (Jet.) Gullen, f. 1829.
    • F4. Frans Edvard von Aken, f. 1825, † 1882. Kontorist i Göteborg. G. 1864 m. Josefina Svan, f. 1832. Bor i Göteborg.
    • F5. Johan Alidor von Aken, f. 1826, † 1828.
    • F6. Fredrika Augusta Amalia von Aken, f. 1832. G. 1854 m. brukspatron Gustaf Ullman, f. 1819, † 1874 på Kolsäter i Värmland.
    • F7. Emelie Hildegard Henrika von Aken, f. 1835. G. 1859 m. sin systers svåger Elis Maurtiz Ullman, f. 1820, † 1888. Fil. dr, kyrkoherde i Tådene, Västergötland.
  • D7. Carl Filip von Aken, f. 1740, † 11/2 1809. Assessor i Åbo hovrätt. G. 1778 m. Maria Margareta Westerberg, f. 1761, † 8/2 1809, dotter av kommersrådet, handlanden i Norrköping Johan Westerberg, f. 1709, † 1774 och Anna Ulrika Evensson, f. 1740, † 1770.
   • E1. Carl Johan von Aken, f. 1779, † 1845. Grosshandlare i Stockholm.
   • E2. Fredrik Ulrik von Aken, f. 1781, † 1848. Erhöll 28/3 1808 burskap som handlande i Göteborg (uppsagt 16/1 1835). Brukspatron på Högsjö i Södermanland. Ägde därjämte enligt bouppt. 9/7 1819 efter hustrun "trähus och tomt n:ris 264-267 vid V:a Långgatan i Borås, som ärfts af henne efter föräldrarne." G. 1:o 1809 m. Eva Charlotta Brink, f. 17.., † 22/12 1818, dotter av handlanden i Borås Lars Brink samt Virginia Eleonora Krusell, och ättling i 8:e led från konung Erik XIV genom hans dotter Virginia. 2:o 1823 m. sin fasters sondotter Maria Carolina Norstedt, f. 1802, † 1876, dotter av grosshandlaren i Norrköping Johan Gustaf Norstedt och Carolina Susanna Eberstein.
    • F1. *h1* Carl Fredrik von Aken, f. omkr. 1813, † 1822.
    • F2. *h1* Johan Philip von Aken, f. 1815, † 29/3 1833 (enligt bouppt. 30/4 1853). Handelsbokhållare.
    • F3. *h2* Frans Gustaf von Aken, f. 1824, † 1863. Brukspatron på Högsjö. G. 1852 m. sin mors halvsysters dotter Edla Charlotta Carolina Lagerqvist, f. 1828, dotter av Lars Lagerqvist, brukspatron på Svärta och Hedvig Lovisa Norstedt.
     • G1. Sigrid Maria von Aken, f. 1852. G. 1873 m. friherre Axel Fredrik Robert von Mecklenburg, f. 1840, kammarherre, registrator vid Kungl. Maj:ts orden R.N.O. m.m. Äga och bebo Högsjö.
     • G2. Märta Lovisa von Aken, f. 1859.
    • F4. *h2* Amalia Carolina von Aken, f. 1826, † 1870. G. 1850 m. Carl August Arfwedson, f. 1815, † 1885, löjtnant och brukspatron i hans första gifte.
    • F5. *h2* Ulrika von Aken, f. och † 1828.
    • F6. *h2* Emma Maria von Aken, f. 1829, † 1854.
    • F7. *h2* Charlotta Susanna von Aken, f. 1834, † 1835.
  • D8. Charlotta Rebecka von Aken, f. 1743, † 1766 hos brodern i Göteborg.
  • D9. Lovisa Ulrika von Aken, f. 1745, † 1809. G. 1:o 1769 m. Bengt Qvist Andersson, f. 1726, † 1799, bergmästare och assessor i Bergskollegium. 2:o m. Rudolf Stenberg, † 1803. Sidenfabrikör i Stockholm.
  • D10. Eva Johanna von Aken, f. 1748, † 1749.
  • D11. Maria Carolina von Aken, f. 1750, † 1814. G. 1768 m. brukspatron Christian Eberstein, f. 1738, † 1816.
 • C2. Joakim von Aken, handlande i Rostock. G. 1:o m. ? 2:o m. Anna Elisabet Dettlof, köpmansdotter från Rostock.
  • D1. Johan Henrik von Aken, f. i Rostock 1730. Student i Upsala 1743, blev 1759 apotekare i Kristinehamn, † 10/10 1796. G. i maj 1775 m. Ulrika Bodin, † barnlös 30/3 1820, dotter av prosten Bodin i Ölme härad.


Comments