Beerbom

Släkten är tvivelsutan av utländsk härkomst, och namnet har blivit förvanskat från Beerbaum. Den förste med detta namn i Göteborg är knivsmedsmästaren

A1. Michael Beerbom, f. 1645, † 1691 och begravd 24/5. G. m. Catarina Tabber, som 5/4 1692 blev omgift med knivsmeden David Kraut och var död 1728.
  • B1. Hans Beerbom, döpt 10/4 1681.
  • B2. Bartholomeus Beerbom, döpt 17/2 1683.
  • B3. Petter Beerbom, döpt 20/4, † av bröstlidande 1765 och begravd 19/7. Burskap i Göteborg 18/9 1722 som knivsmedsmästare. (Han finnes 1760 skriva namnet Berbom). G. 17/3 1730 m. Anna Catarina Halbmeijer, döpt 4/5 1709, † 1764, begravd 27/11. Dotter av sadelmakarålderman Hans Jacob Halbmeijer, † 1719 och Christina Brockman.
    • C1. Christoffer Fredrik Beerbom, döpt 12/4 1731, † s.å.
    • C2. Hans Jacob Beerbom, döpt 21/11 1732, † s.å.
    • C3. Christina Catarina Beerbom, döpt 10/4 1736, † 1759, begravd 16/8. G. 3/7 1757 m. handlanden Börje Carlberg.


Comments