Bagge

A1. Äldste kände stamfadern är Fredrik Nilsson Bagge, handlande och borgmästare i Marstrand i slutet av 1500-talet och början av det följande seklet.

B1. Nils Fredriksson Bagge, f. 12/6 1610, † 15/8 1668. Handlande och borgmästare i Marstrand. G. m. Malin Burgesdotter, † 1700.
 • C1. Johan Bagge, f. 16.., † 1690. Handlande i Uddevalla. G. m. Maren Larsdotter Wandalin, † 6/6 1706, dotter av pastorn i Marstrand Lars Påskesson Wandalin och änka efter sin kusin, kyrkoherden i Solberga Frans Hansson Wandalin, samt omgift med handlanden i Uddevalla Mathias Rodhe, † 2/3 1722 (farfars farfar till biskop Rodhe).
  • D1. Fredrik Bagge, f. 1676, † 1748 (bouppteckning 11/4 1748). Handlande i Uddevalla. G. 1:o 23/2 1715 m. Torborg Hammar, f. 16.., † 1722. 2:o m. Eva Christina Rodhe Palmencrona, f. 18/10 1704, † 11/2 1790, dotter av handlanden i Göteborg Jonas Rodhe och Ingrid Berling.
   • E1. *h1* Maria Regina Bagge, f. 4/1 1716, † 5/5 1717.
   • E2. *h1* Johan Bagge, f. 18/7 1717, † 2/8 s.å.
   • E3. *h1* Maria Regina Bagge, f. 17/8 1718, † 6/9 1719.
   • E4. *h1* Johanna Christina Bagge, f. 1/4 1720. G. 1:o 24/4 1741 m. handlanden i Uddevalla Johan Grönberg, † 1744. 2:o 17/1 1746 m. handlanden därstädes Anders Söderström, † 1752.
   • E5. *h1* Niclas Bagge, f. 16/4 1721, † 14/10 1722 (?).
   • E6. *h1* Christian Bagge, f. 8/8 1722, † i Stockholm 30/10 1773. Fil magister, svensk konsul i Tripolis. G. m. Maria Virginia Pinstel, f. 2/5 1740, † 24/8 1803.
    • F1. Christina Ulrika Bagge, f. 1767, † 1827. G. 1788 m. justitierådet Johan Erik Nibelius Palmsvärd, f. 1745, † 1821.
   • E7. *h2* Johannes Bagge, f. 18/8 1726, † 4/9 s.å.
   • E8. *h2* Ingrid Maria Bagge, f. 15/3 1728, † 11/3 1793. G. 18/3 1749 m. packhusinspektoren i Göteborg Petter Spak, f. 1694, † 2/12 1769.
   • E9. *h2* Jonas Bagge, f. 21/6 1729, † 1/6 1812. Handlande i Uddevalla. G. 1:o 16/10 1753 m. Ingeborg Bagge, f. 9/2 1733, † 17/9 1760. 2:o 1763 m. Brita Catarina Bildt, f. 1744, † 1/2 1806, dotter av Daniel Henrik Bildt, f. 1709, † 27/[...] 1791 och Johanna Christina Weinholtz, f. 19/8 1714, † 14/12 1791.
    • F1. Carl Christian Bagge, f. 1764, † 1852. Handlande i Uddevalla och direktör vid Gustafsberg. G. 1791 m. Christina Hegardt, f. 1774, † 1846.
     • G1. Carl Daniel Bagge, f. 1795, † 1871. Prost och kyrkoherde i Valinge. G: 1831 m. Maria Christina Gädda, f. 1811. Bor i Lindbergs socken, Halland.
      • H1. Charlotta Alfhild Maria Bagge, f. 1833. G. 1872 m. inspektor Carl Aug. Lundblom, f. 1842 i Fässberg.
      • H2. Carl Axel Bagge, f. 1834. Vinhandlare i Göteborg. G. 1877 m. Hildur Maria Albertina Flygt, f. 1858.
       • I1. Hildur Amanda Maria Bagge, f. 1879.
      • H3. Emma Christina Sofia Bagge, f. 1838. G. 1870 m. Per Johan Lindahl, f. 1838. Skollärare i Lindberg, Tofta.
      • H4. Olivia Bernhardina Bagge, f. 1840. G: 1879 m. Fredrik Ossian Sjöberg, f. 1838. Handelsbokhållare i Göteborg.
      • H5. Hilda Viktoria Bagge, f. 1842. G: 1871 m. Alfred Wilhelm Wallén, f. 1848, orgelnist i Tvååker.
      • H6. Alf Ossian Hjalmar Bagge, f. 1844. Handlande i Göteborg. G. 1884 m. Fanny Augusta Georgina Wockatz, f. 1853.
       • I1. Esther Mathilda Maria Bagge, f. 1885.
      • H7. Thorborg Cecilia Bagge, f. 1846. G. 1881 m. Gustaf Wilhelm Bråkenhjelm, f. 1743, ingenjör, lärare vid Skaraborgs läns folkhögskola (Stenstorp).
      • H8. Augusta Bagge, f. 1847. Bor i Göteborg.
      • H9. Ebba Elivra Amalia Bagge, f. 1852. G: 1873 m. Carl Magnus Lundgren, f. 1838. Lantbrukare, arrenderar Hultsberg (Kungssäter).
     • G2. Johan Viktor Bagge, f. 1807, † 1864. Kapten vid Marinregementet, riddare av svärdsorden. G. 1:o m. Emelie Elisabet Harms, f. 1815, † 1854. 2:o 1861 m. Marie Charlotta Djurberg i dess första gifte, f. 1836, omgift med kontraktsprosten och kyrkoherden i Gudmundtorp Hans Edestrand, f. 1830.
      • H1. *h1* Emelie Ulrika Christina Bagge (Emma), f. 1835. G. m. Samuel Ivarsson, landtbrukare, Skivarp.
      • H2. *h1* Henrietta Euphrosyne Bagge, f. 1837. Bor i Mariefred.
      • H3. *h1* Thorborg Sofia Bagge, f. 1838. Bor på Hedlanda, Södertälje.
      • H4. *h1* Carl Christoffer Bagge, f. 1839. Ingenjör vid Motala verkstad.
      • H5. *h1* Hanna Bagge, f. 1842. G. 1874 m. Johan Wallin, stadsträdgårdsmästare i Göteborg.
    • F2. Johannes Bagge, f. 1765, † 1843. Handlande i Uddevalla. G. 1803 m. Anna Helena Skarin, f. 1784, † 1830.
     • G1. Catarina Maria Bagge, f. 1815. G. 1852 m. Daniel Leonard Cederskog, f. 1819. Kassör i Vänersborgs sparbank.
     • G2. Samuel Victor Bagge, f. 1818. F. d. boktryckare i Vänersborg. G. 1843 . Beata Christina Dahlgren, f. 1820.
      • H1. Helena Constantia Bagge, f. 1848. Lärarinna i Vänersborg.
      • H2. Emma Cecilia Bagge, f. 1850. G. 1872 m. Anders Sahlén, f. 1834. Fil. kandidat, läroverksadjunkt i Vänersborg.
      • H3. Beata Victoria Bagge, f. 1853. G. 1879 m. Hjalmar Berwald, f. 1848. Civilingenjör i Stockholm.
      • H4. Maria Theresia Bagge, f. 1855.
      • H5. Ebba Georgina Bagge, f. 1858.
      • H6. Carl Richard Esaias Bagge, f. 1860. Jur. och fil. kandidat.
    • F3. Daniel Benjamin Bagge, f. 1769, †1836. Handlande och rådman i Uddevalla. G. 1801 m. Anna Charlotta von Schoultz, f. 1776, † 1821.
     • G1. Jonas Samuel Bagge, f. 1803, †1870. Fil. doktor, professor vid bergsskolan i Falun. R.N.O. Led. av Vet. akademien G. 1835 m. Anna Margareta Ödman, f. 1804, † 1874.
      • H1. Hildur Charlotta Theodora Bagge, f. 1836, † 1880. G. 1863 m. bergmästare Carl Filip Carlsson, f. 1826.
      • H2. Anna Augusta Fredrika Bagge, f. 1840. Bor i Falun.
      • H3. Ivar Samuel Bagge, f. 1842. Handelsagent i Norrköping. G. 1876 m. Augusta Matilda Fredrika Westermark, f. 1845.
       • I1. Emil Bagge, f. 1880.
       • I2. Gertrud Augusta Bagge, f. 1882.
     • G2. Daniel Henrik Bagge, f. 1809. Fabrikör. R.V.O. Äger och bebor Åbylund i Östergötland. G. 1834 m. Fredrique Wilhelmine Schneidau, f. 1809, † 1878.
      • F1. Rosalie Charlotte Bagge, f. 1835. G: 1865 m. Gustav Fredrik Ericsson, f. 1838. Grosshandlare i Stockholm.
      • F2. Waldemar Fredrik Isidor Bagge, f. 1840. Ingenjör, disponent för Thorshags bomullsspinneri, Åby.
      • F3. August Wilhelm Bagge, f. 1845. Ingenjör, verkmästare vid Nääs bomullsspinneri, Floda. G. 1881 m. Olga Adelaide Petersson, f. 1853.
     • G3. Carl August Bagge, f. 1811, † 1852. Filosofie doktor, bokhandlare i Karlstad. G. 1839 m. Alida Blackwood i dess andra gifte, † 1851.
      • H1. Alida Bagge, f. 1841. Bor i Laholm.
      • H2. Carl Fredrik Bagge, f. 1842. Fil. doktor. Bor i Stockholm.
      • H3. Carl Gustaf Bagge, f. 1848. Tulltjänsteman i Göteborg.
     • G4. Brita Sofia Bagge, f. 1813, † 1877. G. 1841 m. majoren, R.S.O. Adolf von Prochwitz, f. 1817.
   • E10. *h2* Jacob Torbernus Bagge, f. 18/7 1730, † 21/5 1731.
   • E11. *h2* Torborg Elisabet Bagge, f. 5/5 1732, † 2/7 1824. G. 29/5 1754 m. kyrkoherden i Laholm Petter Bundy.
   • E12. *h2* Niclas Bagge, f. 30/5 1734, † 23/5 1735.
   • E13. *h2* Johanna Catarina Bagge, f. 18/12 1736, † 10/6 1739.
  • D2. Botela Bagge (Bolt), f. 1682, † 21/1 1756. G. 1:o 2/7 1699 m. handlanden i Uddevalla Arvid Johansson Hasselgren, † 1723 och begravd 19/5. 2:o 1/1 1725 m. handlanden och rådmannen därstädes Anders Knape, f. 1692, † 13/6 1753.
  • D3. Nils Bagge., f. 1684, † 1756. Handlande i Uddevalla
   • E1. Anders Bagge, f. 1715, † 1768. Student i Lund 1735, kyrkoherde i Marstrand 1750.
    • F1. Ulrika Helena Bagge, f. omkr. 1747, † 12/12 1798. G. m. kyrkoherden i Marstrand Sven Nilsson Lundborg, f. 1729, † 9/12 1782.
 • C2. Fredrik Bagge, f. 24/12 1646, † 8/11 1713. Magister, prost och kyrkoherde i Marstrand och Solberga. Riksdagsman. G. 13/11 1670 m. sin broders svägerska Elisabet Larsdotter Wandalin, f. 3/12 1650, † 8/3 1731. Dotter av kyrkoherden i Marstrand Lars Påskesson Wandalin. Fredrik Bagges och hans frus porträtt finnas i Solberga kyrka.
  • D1. Cecilia Bagge, f. 16..,† 1711. G: 25/6 1699 m. tullförvaltaren i Västervik Emanuel Widegren, † 12/3 1749 i mjligen hennes andra gifte.
  • D2. Nils Bagge, f. 1673, † 1730. Kyrkoherde i Fagred. G. 1:o m. Beata Maria Holst. 2:o m. Johanna Heyl.
   • E1. *h2* Fredrik Bagge, f. 1710, † 1778. Jaktlöjtnant. G. m. Ingrid Hane.
    • F1. Niclas Bagge, f. 1736, † 1805. Sjökapten. G: 1767 m. Maria Christina Petersson, f. 1749, † 1824.
     • G1. Christian Bagge, f. 1787, † 1867. Bagare och rådman i Varberg. G. 1820 m. Brita Christina Holmström, † 1851.
      • H1. Lars Niclas Bagge, f. 1810, f. d. komminister i Starrkärr. G. m. Hedvig Margareta Elisabet Ehrencrona, f. 1808, † 1870.
       • I1. Carl August Bagge, f. 1845. Handelsbokhållar i Göteborg.
      • H2. Christian Birger Bagge, f. 1820, † 1886. Bagaremästare i Varberg. G. 1854 m. Anna Catarina (Nanna) Wahlberg, f. 1830, † 1881.
       • I1. Sigrid Justina Charlotta Bagge, f. 1856. Bor i Boston.
       • I2. Hedvig Elisabet Bagge, f. 1857. Diakonissa i Stockholm.
       • I3. Ulrika Bagge, f. 1859. G. 1885 m. William Selldén, farmare i Long Pine i Minnesota.
       • I4. Efraim Bagge, f. 1862. Bor i Long Pine.
       • I5. Anna Bagge, f. 1863. G. 1885 m. Carl Harder von Mentzer, f. 1857, vice häradshövding, godsägare. Äger Lilla Segerstad i Småland.
       • I6. Hulda Maria Bagge, f. 1865. Bor i Varberg.
       • I7. Hilma Linnéa Bagge, f. 1867. Bor i Long Pine.
      • H3. Carl Ferdinand Bagge, f. 1823, † 1881. Handlande i Varberg. G. 1864 m. Anna Barkman, f. 1845.
       • I1. Alexis Bagge, f. 1865. Handlande i Varberg.
       • I2. Robert Bagge, f. 1866. Lantbrukare, bor på Runesten vid Varberg.
       • I3. Alfhild Bagge, f. 1867.
       • I4. Svante Bagge, f. 1869.
       • I5. Fredrik Bagge, f. 1870.
       • I6. Esther Bagge, f. 1872.
   • E2. *h2* Johan Bagge. Sjöfarande, bosatt i Amsterdam. Hade 3 barn och äger måhända ättlingar i Holland.
  • D3. Fredrik Bagge, f. 17/3 1676, † 26/6 1762. Fil. magister, prost och kyrkoherde i Åby och Ödeshög. G. 1:o m. Catarina Barth, köpmandsotter från Marstrand. 2:o m. Sofia Elisabet Brun. 3:o 1746 m. Anna Dorotea Liedberg, döpt 12/12 1702, † 1753. Dotter av handlanden i Göteborg Christoffer Liedberg, f. 16.., † 1724 och Margareta von Minden, döpt 31/5 1676, † 1734, samt änka efter kämnären i Göteborg Jonas Edman, † 3/3 1736.
   • E1. *h1?* Carl Fredrik Bagge, † 1770. Handlande i Amsterdam. Var gift och hade barn, men deras öden äro obekanta.
   • E2. *h2* Maria Bagge, f. 1713, † 1796. G. 1:o 1737 m. löjtnant Daniel Enander, † 1743. 2:o 1745 m. majoren vid Östgöta infanteri Abraham Blix, f. 1710, † 1772.
   • E3. *h2* Florentina (Flora) Bagge, f. 1718, † 1772. G. 1740 m. v. häradshövding Jacob Sjösten, † 1751.
   • E4. *h2* Magdalena Bagge, f. 1720, † 15/2 1788. G. 1744 m. sin kusin, handlanden i Örebro Joakim Bagge, f. 19/8 1719, † 25/12 1788.
   • E5. *h2* Hedvig Sofia Bagge, f. omkr. 1723, † 31/12 1805 (83 år). G. 1:o m. handlanden i Göteborg Sigbrand Liedberg, f. 1718, † 17/4 1751. 2:o 7/8 1752 m. handlanden i Göteborg Rutger Schiller, f. 1724, † 21/10 1753. 3:o 1756 m. superkargören i Ostindiska kompaniet Gustaf Tholander, f. 1723, † 19/11 1762.
  • D4. Lorens Bagge, f. 2/4 1680, † 9/1 1742 och begravd 5/1. Handlande i Göteborg.
        Då efter avlidne Olof Häger rådman skulle väljas av det 30/8 1736 församlade borgerskapet, visade sig stor splittring. Ansökningar hade inkommit fr[n stadsbokhållaren Lorens Ekman, tullinspektor Paul Ekerman, krigskommissaries Augustin Hohenthal, kämnären Assmund Svahn och sekreteraren Petter Scottz, men de handlade önskade, att någon av deras krets måtte utses och uppsatte på förslaget handlandena Lorens Bagge och Sigbrand Rosenburch jemte den förut nämnde Lorens Ekman.
        Icke nöjde härmed trädde de övrige församlade ut i stora rådhussalen, därifrån snart kommissarien Johan Busck m. fl. återvände inför magistraten, berättande att de ej kunde för skrik och oväsende vara tillsammans med hantverkarna och det andra borgerskapet. Härpå inkallades ånyo dessa, då perukmakareålderman Lund framgav en lista, enligt vilken blivit uppsatta på förslaget handlandena Claes Habicht, Bagge och Rosenbusch. Men en stor del av borgerskapet, i synnerhet av de handlande förklarade sig vara av annan mening så till vida att handlanden Samuel Schütz borde uppföras i stället för Rosenbusch. Den senare frågade då, emedan han tycktes stå i vägen för båda partierna, vad man hade emot honom, varpå de handlande svarade, att de icke behöva ingå i diskurs härom.
        Ingen enighet stod att vinna och valet uppskjöts ända till den 5 november. Då påstodo en del av hantverkarna att de yrkade, att förslaget Habicht, Bagge och Rosenbusch måtte få gällande kraft, varemot de handlande fordrade, att Schütz ej måtte bliva förbigången. Sedan de förslagne afträtt, yttrade ålderman Lund, att det finnes ingen, som har något emot Schütz, eller nekar, att han både i förstånd, ålder och värdighet kan komma upp emot de andra förslagne, men bokbindaremästare Winberg samt remsnidaremästaren Beckberg påpekade, att det vore skada för staden om Schütz, som är en bland de förnämsta av handlandena och en av de största skattedragarne, skulle bliva rådman och därigenom slippa inkvarteringen och andra borgerliga onera.
        Till svar begärde några handlande, att i protokollet måtte antecknas, det hantverkarne så absurt och orimligen resonera, och att sunda förnuftet däremot säger att det är en heder och förmån för staden när magistraten förses med sådane ledamöter, som hava förstånd, anseende och meriter. Likaledes begärdes antecknat, att hantverkarne själva under överläggningen erkänt, att Habicht förra gången skrev sig själv på förslaget, vilket nu endast anfördes såsom bevis på oriktigheten av detta, "och icke Herr Habicht till förtret, då det är nogsamt bekant att han är en av de äldsta och hederligaste av borgerskapet."
        De handlande ville nu överlämna åt magistraten, att bland de föreslagne utse den, dem befanns tjänligast, men hantverkarne och en del av "det ringare" borgerskapet protesterade däremot och begärde få votera med sedlar, påstående, att den som fått de mesta rösterna borde bliva rådman, och i detta yrkande förenade sig den myndige handlanden Erik Nizsen jämte flera andra.
        Det andra partiet jämte magistraten förklarade sig ingalunda kunna låta därpå ankomma, emedan det lätteligen kunde hava skadelige och eftertänkliga påföljder, om det ringare borgerskapet, som alltid utgör största antalet personer, men har minsta begreppet om stadens nytta liksom de ock minst kontribuera, skulle få röstpluraliteten och därigenom tillsätta vilka domare, de behaga, under det magistraten och det förnämligare borgerskapet på sådant sätt skulle få litet eller intet därvid att säga. Det vore därför bäst att, om man ej kunde komma överens, valet skedde genom elektorer.
        Gent emot detta föreslogo en del av hantverkarne lottkastning, anförande, att man vid slika val som detta ej borde alltid gå deras krets förbi, helst här funnos hantverkare, som hade meriter och värdigheter, t. ex. guldsmedsålderman Wirgman, kopparslagaremästare Hans Wohlfart och perukmakaremästare Lund. Hantverkarne själva voro dock splittrade i denna del, och andra ibland dem protesterade emot de förra, och sade sig aldrig vilja eller begära, att någon av deras klass skulle bliva rådman, "ty det är både ovanligt och, i anseende till deras begrepp och sysslor orimligt," varför de föreslogo standsbokhållare Ekman, vilket förslag "magistraten med välbehag upptog."
        Nu blev ställningen plötsligt en annan och båda de kämpande partierna vände sig mot magistraten samt enade sig om Lorens Bagge "så att magistraten nödgades fråga borgarne om de med honom vore nöjde, hvartill de enhälligt (!) svarade ja, och afträdde."
        Hela denna förhandling är ett litet bidrag till historien om striden för den allmänna rösträtten.
        Lorens Bagge var jämte rådman Magnus Gabriel Kling riksdagsman för Göteborg 1740. Kapten vid borgerskapets kår för första kompaniet. Ägde hus och gård vid Stora Hamnen, upptagen i bouppteckningen 16/11 1743 till 6000 daler smt, och efterlämnade en förmögenhet av 75.396: 6 d. smt. G. 18/7 1709 m. Anna Margareta Calmes, döpt 17/9 1690, † 4/6 1767, dotter av handlanden Hans Calmes, f. 1646, † 19/10 1710 och Catarina Seth, † 1709. Bouppteckningen efter henne 18/8 1767 upptager: hus och gård på Stora Hamngatan mellan borgmästare Schütz och rådman Peter Koopman å ena sidan Peter Granberg å den andra och Joh. And. Lamberg på tredje sidan, med 2 tomter, allt av henne den 29/7 1763 testamenterat till sonen Elieser. I övrigt finnes upptaget: Karl XIII till häst, 1 fat i rött, blått och gult av dresdenporslin, värt 6 daler samt 11 "ostindiska avgudar av porslin". Boet visade nu en nettobehållning av 54.822 d. smt.
   • E1. Catarina Elisabet Bagge, f. 11&7 1710, † 13&12 1748. G. 1:o 18/8 1731 m. handlanden Daniel Anders Runge, f. 1699, † 1732. 2:o 12/2 1734 m. handlanden Johan Jensen, † 1739. 3:o 13/8 1742 m. handlanden Henrik Bratt.
   • E2. Johan Fredrik Bagge, döpt 8/6 1711, † 1784. Handlande och senator i Lübeck.
   • E3. Lorens Bagge, döpt 2/6 1712, † 3/6 1741 i England. Ogift.
   • E4. Gotthelf Bagge, döpt 13/5 1713, † 1715.
   • E5. Immanuel Bagge, döpt 14/7 1714, † 1755. Handlande och rådman i Varberg.
   • E6. Gotthelf Bagge, döpt 22/8 1715, † 1763. Handlande i Hamburg.
   • E7. Gottlob Bagge, döpt 17/12 1716, † 10/11 1729.
   • E8. Anna Margareta Bagge, döpt 2/12 1717, † 1743.
   • E9. Benjamin Bagge, döpt 16/5 1720, † 15/4 1794. Erhöll 10/1 1749 burskap som handlande i Göteborg. Förståndare för Tyska kyrkan. Gjorde 1769 ackord med fordringsägarna och 1775 cession. G. 1:o m. Anna Bundy, f. 1720, † barnlös 20/5 1771. Dotter av kyrkoherden i Uddevalla Petrus Jac. Bundy, f. 1677, † 1737 och Cecilia Påfvelsdotter Nöring. 2:o m. Maria Catarina Hehl, f. omkr. 1744, † i barnsäng 1775, begravd 8/6.
    • F1. Lorens Petter Bagge, f. 26/5 1775. Var 1794 student. Hovråd. † 1840. (Om honom skriver Arvid Hummel den 5/3 1799 till C. C. Gjörwell: "Lorens Petter Bagge, starkt protegerad af Leopold är min gamle vän och bror. Han är äfven född i Göteborg. Hans far var handlande och är, äfven som hans mor, afliden. Bagge konditionerade hos Herr N. Björnberg, tog 1797 kansliexamen i Upsala med mycket bifall, men möttes av en kabel i kansliet och blef - improberad. Jag såg honom härefter 1797 i Oktober i Stockholm. Han lärer sedan återrest till Upsala, där han arbetar flitigt och till äfventyrs tager graden. Svenska Akademien lärer, på Leopolds tillstyrkan, gifvit honom Lundbladska priset.").
   • F2. Elieser Bagge, döpt 27/11 1721, † 30/3 1795. Burskap 10/1 1749 som handlande i Göteborg. G: 3/3 1749 m. Catarina Bauch, döpt 4/1 1729, † 25/11 1794. Dotter av apotekaren Martin Andreas Bauch, f. 5/10 1693, † 1766 och Marie Elisabet Ermersch, f. 1699, † 1729.
    • G1. Lorens Martin Bagge, döpt 30/5 1752, dagger; 1754.
    • G2. Anna Maria Bagge, döpt 11/9 1753, var † 1813. G. 27/11 1774 m. handlanden Jonas Sörnström, † 3/7 1818.
    • G3. Lorens Martin Bagge, döpt 17/4 1755, † före 1799. Erhöll 1770 pass att fara till farbrodern i Lübeck, för att hos honom under en tid av 8 år lära handel.
    • G4. Elieser Bagge, döpt 13/4 1756, † 1829. Adjunctus i Meder, Sachsen-Coburg. G. 1:o 1787 m. Anna Sibylla Forckel, † 1798. 2:o m. ?
     • H1. *h1* Ehregott Johann Elieser Bagge, f. 1788, † 1828. Rektor vid gymnasiet i Coburg. G. 1811 m. Charlotta Denzler, f. 1788, † 1861.
      • I1. Oscar Bagge, f. 1814, † 18.. Pastor i Weisenbrunn. G: 1843 m. Pauline Treuter, f. 1820, † 18..
       • J1. Maria Bagge, f. 1845.
       • J2. Elisabet Bagge, f. 1847.
       • J3. Magdalena Bagge, f. 1849.
       • J4. Anna Bagge, f. 1853.
       • J5. Johanna Bagge, f. 1855.
      • I2. Selmar Bagge, f. 1823. Direktor för allmänna musikskolan i Basel. G: 1854 m. Justina Wendelstadt, f. 1825.
     • H2. *h1* Traugott Christian Gottlieb Bagge, f. 1789, † 1869. Överpastor i Meder. Kyrkoråd. G: 1815 m. Caroline Saerig, f. 1793, † 1857.
      • I1. Thecla Bagge, f. 1816. G. m. Robert Wächter, f. 1807. Professor och skolråd i Rudolstadt.
      • I2. Raimund Bagge, f. 1820. Pastor i Füllbach. G: 1855 m. Johanne Schneider, f. 1830.
       • J1. Marie Bagge, f. 1856.
       • J2. Elieser Friedrich Eugen Bagge, f. 1857.
       • J3. Heinrich Carl Paul Bagge, f. 1859.
       • J4. Ernst Friedrich Eliese Bagge, f. 1861.
       • J5. Thecla Bagge, f. 1862.
      • I3. Fanny Bagge, f. 1823. G. 1860 m. Ernst Müller, f. 1817, ränte kommissarie i Coburg.
      • I4. Ernst Bagge, f. 1826, † 1869. Läkare i Filadelfia, Förenta Staterna. G. m. Anna.
       • J1. Ida Bagge.
      • I5. Elise Bagge, f. 1835. G. 1:o 1855 m. Carl Kuntz, f. 1824, † 1857. Pastor. 2:o 1866 m. Christian Immler, f. 1833. Pastor i Ahorn vid Coburg.
     • H3. *h2* Wilhelm Bagge, f. 1801. Revisor i Neustadt. G. 1831 m. Barbara, f. 1803.
      • I1. Elise Bagge, f. 1832.
      • I2. Rosalie Bagge, f. 1834.
      • I3. Auguste Bagge, f. 1835.
      • I4. Georgine Bagge, f. 1826.
      • I5. Antonie Bagge, f. 1838.
      • I6. Wilhelmine Bagge, f. 1840.
      • I7. Gottlieb Bagge, f. 1841.
      • I8. Carl Bagge, f. 1843.
     • H4 *h2* Christiane Bagge, f. 1803. G. 1836 m. Wilhelm Lommer, † 1879. Pastor i Heilingen.
     • H5 *h2* Ernst Carl Friedrich Christian Bagge, f. 1805, † 1859. Jägmästare i Rossach, Sachsen-Coburg. G. 1:o 1835 m. Margarethe Wächter, f. 1801, † 1845. 2:o 1847 m. Margarethe Gerber.
      • I1. *h1* Ferdinand Bagge, f. 1838. Tenngjutare i Coburg. G. 1863 m. Sophie Schalfer.
      • I2. *h1* Emil Bagge, f. 1839. Bleckslagare i Sonnefeld vid Coburg. G. 1864 m. Louise Beumbach.
      • I3. *h2* Wilherlm Pancras Melchior Bagge, f. 1850. Skribent i Coburg.
      • I4. *h2* Anna Bagge, f. 1851. Bor i Coburg.
     • H6. *h2* Johanne Bagge, f. 1807. G: 1832 m. Wilhelm Study, † 1835.
     • H7. *h2* Auguste Bagge, f. 1809. G: m. Friedrich Lippold.
    • G5. Johan Fredrik Bagge, döpt 12/3 1757, † före 1799.
    • G6. Margareta Elisabet Bagge, f. 1758, † 1759.
    • G7. Gotthelf Bagge, döpt 29/6 1759, † 14/12 1812. Var 1799 handelsbokhållare, sedermera revisor i gamla Ostindiska kompaniet (bouppt. 3/3 1813). G. 28/10 1793 m. Magdalena Dahlgren, f. 1766, † barnlös 4/11 1820 (bouppt. 13/12 1820).
    • G8. Margareta Catarina Bagge, f. 23/9 1760, † ogift 26/4 1821 (bouppt. 23/5 s.å.).
    • G9. Benjamin Bagge, f. 7/12 1764, † 30/12 1822. Student 1782, präst 1789, kateket i Göteborg 1794. Utgav 1819 Göteborgs stiftsmatrikel. G. 1795 m. Gustafva Regina Wallin, f. 18/2 1768, † 23/1 1847. Dotter av kyrkoherden i Gällared Severin Wallin, f. 1737, † 1817 och Eva Charlotte von Ehrenheim, † 1816.
     • H1. Elieser Severin Bagge, f. 10/4 1795, † ogift 1854. Bokförare i Göteborg.
     • H2. Nathanael Bagge, f. 5/9 1797, † ogift 28/9 1834. I bokhandel i Finland.
     • H3. Charlotta Catarina Bagge, f. 8/4 1799. G. 27/6 1825 m. Adolf Kuylenstjerna, f. 24/2 1800, † 1882, fänrik och lantbrukare på Sotenäs i Halland.
     • H4. Jonas Bagge, f. 30/8 1800, † 15/4 1869. Föreståndare för Riksbankens sedeltryckeri. Professor, ridd. av Nordstjärneorden, led. av Vet. akademien. G. 30/10 1832 m. Eva Carolina Billmanson, f. 23/11 1804, † 25/4 1872.
      • I1. Per Olof Bagge, f. 1833, † 1872. Kungl. sekreterare, föreståndare för riksbankens sedeltryckeri. G: 1863 m. Henrika Ottiliana (Henriette) von Fieandt, f. 1/9 1837. Dotter av överste-löjtnant Otto Magnus von Fieandt, f. 18/10 1796 och Hedvig Gustafva Aminoff, f. 26/11 1809.
       • J1. Otto Bagge, f. 1865. Jur. stud.
       • J2. Henriette Bagge, f. 1869.
       • J3. Eva Bagge, f. 1871.
      • I2. Lorens Benjamin (Lars) Bagge, f. 1835. Fil. kandidat. Amanuens i Kungl. Biblioteket. G. 1875 m. Erica Aminoff, f. 1823, † 1882.
      • I3. Eva Gustafva Bagge, f. 1837, † 1884. G: 1875 m. kamreraren i riksbanken Albert Fredrik Törnblom, f. 1841.
      • I4. Carolina Maria (Lina) Bagge, f. 1840. G. 1860 m. brukspatron Olof Nauclér, f. 1832.
      • I5. Julius Bagge, f. 1844. Musikhandlare i Stockholm.
      • I6. Jacob Bagge, f. 2/1 1848, † 6/7 1892. Föreståndare för riksbankens sedeltryckeri. G. 1871 m. Mathilde Louise Marie Sievers, f. 1850.
       • J1. Elisabet Bagge, f. 1874.
       • J2. Märta Bagge, f. 1875.
       • J3. Nils Jacob Bagge, f. 1877.
       • J4. Sigrid Bagge, f. 1879.
       • J5. Börje Jacob Bagge, f. 1881.
       • J6. Thore Bagge, f. 1884.
     • H5. Severina Maria Bagge, f. 10/4 1802. Ogift.
     • H6. Magdalena Christina Bagge, f. 18/1 1804. G: 1836 m. komministern i Tegneby Emanuel Svensson, f. 27/4 1852.
     • H7. Petronella Margareta Bagge, f. 18/12 1806. G. 1841 m. häradsskrivaren i Konga härad Carl Wilhelm Lundblad, f. 5/1 1806, † 6/10 1870.
     • H8. Sara Brigitta Bagge, f. 1/4 1808, † ogift 22/2 1875.
     • H9. Fredrik Herman Bagge, f. 31/1 1810, † ogift 25/4 1876. Vice häradshövding.
   • F3. Ehrengott Nicolaus Bagge, döpt 29/10 1725, † 1796. Teologie doktor, generalsuperintendent och överpastor i Sachsen-Coburg-Saa. G: 1762 m. Eleonora Wilhelmina Christina Schmid, † 1805.
    • G1. Ehrengott Wilhelm Gottlieb Bagge, f. 1815. Skolföreståndare i Friedrichsdorf nära Frankfurt a/M. G: 1860 m. Pauline von Schütz, f. 1832.
     • H1. Johanne Louise Bagge, f. 1861.
     • H2. Ehrengott Julius Carl Bagge, f. 1863. Student i Marburg.
    • G2. Harald Friedrich Anton Bernhard Bagge, f. 1817. Stadsfysikus i Frankfurt a/M. G> 1854 m. Clementine Wolff, f. 1831, † 1884.
     • H1. Heinrich Ludvig Otto Bagge, f. 1856. Maskiningenjör i Berlin.
     • H2. Elisabet Bertha Johanna Bagge, f. 1859. Målarinna.
     • H3. Heinrich Harald Bagge, f. 1866. Kontorist i Frankfurt a/M.
   • F4. Traugott Bagge, f. 1727, † 1728.
   • F5. Traugott Bagge, döpt 27/6 1729, † 1/4 1800. Handlande i Fullneck, England, samt sedermera i Salem, Förenta Staterna. G. m. Rakel Nichelson, f. 1799.
    • G1. Charles Fredrik Bagge, f. 1775, † 1837. Handlande i Salem, Förenta Staterna, medlem av lagstiftande församlingen i North Carolina.
     • H1. Rebecca Mathilda Bagge, f. 1808, † 1849. G. 1833 m. Henry Augustus Schultz, biskop över de mähriska församlingarna i Nord-Amerika.
     • H2. Antoinette Louise Bagge, f. 1818, † 1849. G. 1842 m. Samuel Ephraim Brietz, f. 1817, † 1844. Sadelmakare och lärare i mähriska församlingens skola i Bethlehem.
    • G2. 3 barn.
  • D5. Johan Fredrik Bagge, f. 1682, † 1740. Förut bosatt i Åbo, därifrån han 1720 flydde undan ryssarna. Handlande och rådman i Örebro. G. 1:o 23/1 1710 m. Elsa Magdalena Spicker. 2:o m. Catarina N..
   • E1. *h1* Fredrika Margarete Bagge, f. 1712, † 31/8 1772. G. 1729 m. apotekaren i Örebro Frans Mikael von Aken, f. omkr. 1700, † 14/8 1760.
   • E2. *h?* Joakim Bagge, f. 19&8 1719, † 25/12 1788. Handlande i Örebro. G: 1744 m. sin kusin Magdalena Bagge, f. 1720, † 12/2 1788.
    • F1. Johan Fredrik Bagge, f. 1744, † 1805. Fil. magister, sekreterare i fortifikationskontoret i Stockholm, utgivare av Örebro beskrifning.
  • D6. Samuel Bagge, f. 5/6 1686, † 1764. Handlande och rådman i Marstrand samt dykerikommissarie. G. 1:o 17/1 1709 m. Helena Stensdotter Brag i dess andra gifte, † /1 1715. 2:o 17/9 1715 m. Catarina Olofsdotter Ström, f. 1694, † 7/12 1763 (?).
   • E1. *h1* Peter Samuelsson Bagge, f. 1710, † 1779. Erhöll 18&6 1735 burskap som handlande i Göteborg. Var sedan delägare i firman Peter Bagge och Sam. Schütz, råkade 1743 på obestånd och rymde i slutet av oktober till Köpenhamn, därifrån han begärde Kungl. Maj.ts lejd för att återvända. Emellertid upplöstes handelsbolaget den 11/10 samma år, varefter han, återkommen från Köpenhamn, idkade (1749) handel under firma: P. Bagge, Wilson och Pike. G. 1736 m. Anna Christina Thoresson, f. 1704, † 1779. Dotter av löjtnanten vid Amiralitetet Andrers Thorsson, † 1713 och Anna Thalena Gathe, samt änka efter handlanden Cornelius Örtegren.
    • F1. Samuel Bagge, f. 24/1 1738, † 3/3 1814. Hanlande och godsägare. G: 1764 i Göteborg m. Anna Elisabet Svensson.
     • G1. Christina Johanna Bagge, f. omkr. 1755, † på Hede 5/6 1820. G. 2/3 1784 m. löjtnant Thomas Morgen Clancey, f. 10/9 1756, † 16/4 1830.
     • G2. Peter Bagge, f. omkr. 1770, † på Hede 24/5 1817.
     • G3. Maria Elisabet Bagge, f. 17.., † ogift 14/3 1828 (bouppt. 13/1 1829.).
     • G4. Anna Thalena Bagge, f. 17.. G. m. handlanden Jacob Williamsson.
     • G5. Johanna Bagge, f. 17.., † 11/1 1800. G. m. sjökapten Jacob Olbers, f. 1769, † 6/4 1830.
     • G6. Beata Bagge, f. 17.. G. m. stadsbefallningsmannen i Göteborg Olof Fallström.
    • F2. Petter Bagge, f. 1743, † 1819. Erhöll 18/12 1767 burskap som handlande i Göteborg. Sedermera brukspatron, direktör i Trollhätte Kanalverk, riddare av Vasaorden. G. 1:o 1768 m. Magdalena Beyer, f. 1734, † 1803 i dess andra gifte. Dotter av superkargören Gabriel Beyer och Fredrika Dorotea Cock, f. omkr. 1713, † 1744. 2:o 1808 m. Ulrika Sofia Grentzelius, f. 1785, † 1861.
     • G1. *h1* Anna Christina Bagge, f. 25/8 1770.
     • G2. *h1* Carolina Bagge, f. 18/1 1772, † 21/4 1798. G. m. handlanden Andreas Hansson Busck, f. 26/7 1763, † 22/9 1805 i hans första gifte.
     • G3. *h1* Samuel Bagge, f. omkr. 1772, † barnlös 30/7 1814. Major, mekanikus vid arméns flotta, övermekanikus vid Göta Kanal. Riddare av Vasaorden, adlad Bagge 25/1 1814. G. 1811 m. Sofia Charlotta Tham, f. 1790, † 1850.
     • G4. *h2* Patrik Bagge, f. 1810, f. d. auditör, f. d. kamrer vid Nya Trollhätte Kanalverk, ridd. av Vasaorden. G.l 1839 m. Amalia Heinrich, f. 1815, † 1865.
      • H1. Christina Bagge, f. 1840, † 1884. G: 1860 m. Herman Theodor Daug, f. 1828. Fil. doktor, professor i Upsala, R. N. O.
      • H2. Sofia Bagge, f. 1841. G: 1866 m. Pontus Maurtiz Fridolf Sahlberg, f. 1839. Kamrer vid Nya Trollhätte Kanalverk.
      • H3. Patrik Heinrich Bagge, f. 1842. Stationsinspektor vid Molkom. G. 1872 m. Hedvig Charlotta (Hedda) Hjärne, f. 1844.
      • H4. Amelia Bagge, f. 1846.
      • H5. Anna Bagge, f. 1851. G: 1876 m. Leopold Landborg, f. 1850. Bokhållare i Trollhättan.
     • G5. *h2* Robert Conrad Bagge, f. 1815, † 1883. Disponent för Lo och Kramfors sågverk. Ridd. av Vasaorden. G: 1842 m. Charlotta Albertina Wedberg, f. 1817. Äger Sotarhed (Bergstena).
      • H1. John Robert Bagge, f. 1843. Godsägare. Bor i Stockholm. G: 1864 m. Johanna Carolina Charlotta Feron, f. 1836.
       • I1. Johan Robert Constantin Bagge, 1866. Bokhållare vid Kramfors.
       • I2. John Marcus Bagge, f. 1867. Byggnadselev.
       • I3. Gustaf Ferdinand Bagge, f. 1869. Bokhållare i Berlin.
      • H2. Amanda Charlotta Bagge, f. 1846. Bor på Sotarhed.
      • H3. Carl Fredrik Bagge, f. 1849. Skeppsbyggmästare i Odessa.
     • G6. *h2* Fredrik Bagge, f. 1817. Lantbrukare, Lerus. G: 1842 m. Leontine Therese Trana, f. 1817, † 1881.
      • H1. Sofia Theresa Bagge, f. 1844.
      • H2. Laura Bagge, f. 1848.
      • H3. Peter Fredrik Leo Bagge, f. 1850. Fil. doktor, lektor i Upsala. G. 1882 m. Maria Wilhelmina Floderus, f. 1860.
      • H4. Gerda Amalia Bagge, f. 1853.
      • H5. Edit Fredrika Bagge, f. 1855.
      • H6. Viktoria Emanuela (Ellen) Bagge, f. 1859.
    • F3. Johanna Catarina Bagge, g. 1766 m. konstmästaren Abraham Eurenius, som 1780 var ägare till Nygård.
    • F4. Jacob Bagge, f. 1753, † 1812. Handlande och dykerikommissarie i Varberg. G. 1784 m. Jenny Mason, f. 1767, † 1834.
     • G1. Peter Samuel Bagge, f. 1806, † 1885. Vice häradshövding, rådman i Varberg och rysk vice konsul där, g. 1834 m. Anna Laurentia Åberg, f. 1815.
      • H1. Per Johan Jacob (John), f. 1837. Fabrikör, bor på Ellbo (L:a Edet). G. 1:o 1865 m. Leontine Marie Corin, f. 1842, † 1874. 2:o 1876 m. Fredrike Corin, f. 1849.
       • I1. *h1* Ivar Bagge, f. 1865. Med. och fil. kand. i Upsala.
       • I2. *h1* Ebba Bagge, f. 1873.
       • I3. *h2* Signe Bagge, f. 1877.
       • I4. *h2* Agne Bagge, f. 1881.
       • I5. *h2* Vidar Bagge, f. 1886.
      • H2. Johanna Christina Laurentia (Hanna), f. 1839. G: 1865 m. Berndt Gustaf Strömman, f. 1832. Major vid Skaraborgs regemente, R. S. O. R. N. S:t O. O.
      • H3. Carl Gustaf Henrik (Harry), f. 1841. Handlande och dansk vice konsul i Varberg. Äger Ekegården vid Varbeg. G. 1866 m. Hilma Albertina Sellgren, f. 1849.
       • I1. Arvid Samuel Bagge, f. 1867. Kontorist i Göteborg.
       • I2. John Mortimer Bagge, f. 1868. Kontorist i Göteborg.
       • I3. Hilma Anna Leontine Bagge, f. 1869.
       • I4. Carl Olof Bagge, f. 1871.
       • I5. Gustaf Harry Bagge, f. 1873.
       • I6. Åke Magnus Bagge, f. 1875.
       • I7. John Sigfrid Bagge, f. 1880.
       • I8. Elin Maria Harriett Bagge, f. 1886.
      • H4. Anna Maria Elisabet, f. 1851. G: 1873 m. Sven Emanuel Lagerberg, f. 1829, f. d. kapten vid Skaraborgs regemente. R. S. O.
    • F5. Carl Bagge, f. 1754, † 11/2 1818. Grosshandlare i Göteborg, brukspatron, kommersråd, ridd. av Vasaorden. G. 1784 m. Catarina Elisabet (Elise) Beckman, f. 1766, † 1840. Dotter av handlanden Hans Jacob Beckman, † 8/6 1815 och Christina Eleonora Åman, f. omkr. 1747, † 6/5 1795. Enligt bouppt. 8/5 1818 ägde Carl Bagge bland annat: stenhus och tomt N:ris 51 i V roten och 102 i IV roten, värt 30.000 rdr banko; hus och 30 tunnland jord på Älvsborgs Kungsladugårds ägor med olje- och mjölkvarnar, tegelbruk och mälteri, 21.000 rdr banko, 8 aktier i Höganäs stenkolsgruvor 16.000 rdr m. m.
     • G1. Jacob Petter Bagge, f. 17.., † 18.. Erhöll 1/5 1812 burskap som handlande i Göteborg. Dog ogift i Liverpool.
     • G2. Christina Eleonora Bagge, f. 1785, † 1826. G. m. grosshandlaren i Göteborg Johan Henrik Heinrich, f. 1782, † 17/11 1818.
     • G3. Carolina Elisabet Bagge, f. 1791, † 1863. G. m. grosshandlaren i Göteborg, konsul Fredrik Willerding.
     • G4. Margarete Eleonora Bagge, f. 1795, † 1857. G. m. grosshandlaren i Göteborg James Dickson, f. 3/2 1784.
     • G5. Anna Sofia Bagge, f. 1796, † 1864. G. m. kammarjunkaren Carl Lilliehöök.
     • G6. Carl Bagge, f. 1803, † 1865. Major vid Bohusläns regemente, ridd. av svärdsorden. G: 1834 m. Johanna Maria (Jeanna) Petersén, f. 1806, † 1878.
      • H1. Hedda Catarina Bagge, f. 1836. G. 1866 m. Axel Ferdinand Bildt, f. 1823, † 1886. Major, R. S. O.
     • G7. Georg Bagge, f. 22/5 1807 † ogift 5/9 1847 i London. Kaptenlöjtnant vid flottan.
   • E2. *h1* Margareta Bagge, d. 27/11 1762. G. m. handlanden i Marstrand Daniel Schiller, f. 1726, † 1780.
   • E3. *h2* Ulrika Bagge, f. omkr. 1722, † 1766. G. m. kyrkoherden i Värö Carl Brag, f. 8/3 1706, † 1772.
  • D7. Fredrika Bagge, f. 1693, † 1760. G. 1:o 1710 m. kyrkoherden i Marstrand Johan Carlberg, † 27/12 1724. Blevo skiljda. Hon omgift 1723 m. grosshandlaren i Marstrand Christian Bundsen, f. i Holstein 1697, † 1764.
 • C3. Trina Bagge, f. 1650, † 1744. G. 1:o m. Sven Andersson, f. 9/1 1629, † 1691. Befallningsman på Orust, borgmästare i Marstrand (förut g. m. kronofogden i Norrviken Påfvel Nilssons dotter Sissela). 2:o m. Hans Erdman, f. 1636, † 1699, kyrkoherde i Uddevalla (förut g. m. Margareta Friedlieb).
 • C4. Börje Bagge eller Burge, f. 12/8 1652 i Marstrand, † 2/5 1731 i Uddevalla. Handlande, först i Marstrand sedan i Uddevalla, rådman och vice borgmästare. G. 1:o m. Margareta Hansdotter, f. 1660 (?), † i Uddevalla 22/1 1721. Dotter av borgaren och kyrkovärden i Uddevalla Hans Olsson och Anna Johansdotter, samt änka efter Torger Rasmusson Brun. 2:o 30/12 1722 m. änkan Dorotea Rodhe, † barnlös 12/10 1729.
  • D1. *h1* Magdalena Bagge, f. 1678, † 18/2 1717. G. m. handlanden och rådmannen i Uddevalla Johan Holst, f. 24/5 1672, † 16/11 1716.
  • D2. *h1* Anna Bagge, f. 1679. G. 1:o 26/9 1699 m. handlanden i Uddevalla Elias Andersson. Deras barn upptogo moderns släktnamn Bagge.
  • D3. *h1* Catarina Bagge, f. 1680. G. 1:o 27/9 1699 m. Henning Larsson Lemmiche. 2:o m. handlanden i Uddevalla Anders Kampe.
  • D4. *h1* Niclas Bagge, f. 1682, † 13/4 1742. Handlande och rådman i Uddevalla. G. 1:o m. Christina Holst, f. i Uddevalla, † 30/8 1708. 2:o 20/3 1723 m. Maria Magdalena Lembach (Lemmiche), änka efter handlanden Mathias Rodhe, † 2/3 1722.
  • D5. *h1* Anders Bagge, f. 1684, † 11/1 1751. G. :o 17/10 1706 m. Margarete Jensdotter Gjers (eller Gjertsson), f. omkr. 1685, † 6/1 1737. Kallas i bouppteckningen Margrete Wendelbo. 2:o m. Barbro Persdotter, f. 1702, † 1740 och begravd i Uddevalla 5/8.
  • D6. *h1* Hans Bagge, f. 1686. Handlande i Uddevalla, fabrikant. Riksdagsman. Flyttade sedermera till Göteborg, där han erhöll burskap såsom källarmästare 25/5 1753. Enligt bouppteckningen efter honom 13/6 1759 efterlämnade han 3.823 daler smt; bland tillgångarne förekommer hus och gård på hörnet av Magasin- och Drottninggatorna (inköpt 1747 för 3.500 daler smt), samt bland bohaget: 12 kvartersremmare och 6 halvkvartersremmare. G. 1:o m. Christina Koch, † 1733 och begravd i Uddevalla 8/4. Dotter av prosten Michael Christiansson Koch på Tjörn, f. 29/9 1661, † 1733 och Ingeborg Holst, f. 1670, † 1747, samt änka efter rådmannen i Marstrand Olof Arfvidsson. 2:o 15/3 1738 m. Raken Christina Hammar, f. 1712, † i Göteborg 24/6 1781 (bouppteckning efter henne 8/7 1782).
   • E1. *h2* Margarete Christina Bagge, f. omkr. 1741, levde ogift 1782.
   • E2. *h2* Johan Nicolas Bagge, f. omkr. 1744. Var 1782 handlande i Stockholm.
   • E3. *h2* Benjamin Israel Bagge, f. omkr. 1750. Var 1782 bokhållare i Gripsholms kronobränneri.
  • D7. *h1* Johanna Bagge, f. i Marstrand 21/3 1688, † 23/5 s.å.
  • D8. *h1* Johan Bagge, f. 1690, † 1741 och begravd 2/6. Handlande i Uddevalla. G. 1:o m. Stina Lidberg, † 1717 och begravd 10/2. 2:o 14/12 1720 m. Elsa Hasselgren, f. 29/11 1701.
  • D9. *h1* Anna Margareta Bagge, f. 1692, † 1723. G. 17/9 1712 m. Arvid Wesslo, † 1716 och begravd 12/9. Handlande i Uddevalla.
  • D10. *h1* Torgier Bagge, † 1699 och begravd 20/8.
  • D11. *h1* Johan Fredrik Bagge, f. 17/2 1701, † 2/2 1782. Handlande och rådman i Uddevalla. Riksdagsman. G. 1730 m. Barbro Ström, f. /12 1707, † 22/7 1751.
   • E1. Benjamin Bagge, f. 1733, † 1792.
  • D12. *h1* Samuel Bagge, f. 15/7 1704.
***** Johan Nilsson Bagges familj enligt annan uppställning *****

C1. Johan Nilsson Bagge. Handlande i Uddevalla och rådman, † b. 3/12 1690. G. 1:o m. Margareta Clausdotter, änka efter rådman Peder Franzson i Uddevalla och dotter av borgaren i Uddevalla Claes Claesson.[1] G. 2:o 1683 m. Maren Larsdotter Wandalin, dotter till Lars Påskesson Wandelin, pastor i Marstrand † 6/6 1706. Då änka efter (sin kusin) Frans Hansson Wandal, † 1682. Pastor i Solberga. Hon blev omgift för 3:dje gången med Mathias Rodhe, † 2/3 1722. Handlande i Uddevalla.
 • D1. *h1* Fredrik Bagge, f. 1676, † 1748. Handlande i Uddevalla.
 • D2. *h1* Magdalena (Mallena) Johansdotter, f. c:a 1680. G. c:a 1700 m. Frans Persson Sahlgren, f. 1663, † 17/10 1702. Rådman i Uddevalla. G. 2:o 26/10 1704 m. Peter Nilsson Gram, † 9/5 1709. Handlande i Uddevalla. Begrovs med likpredikan.
 • D3. *h1* Bodela (Boel) Bagge, f. 1682 ?, † 21/1 1756 (74 år). G. 2/7 1699 m. Arvid Johansson Hasselgren, f. 2/[...] 1678, † b. 19/5 1723. Handlande i Uddevalla. G. 2:o 1/1 1725 m. Anders Knape, † 13/6 1753. Handlande och vice borgmästare i Uddevalla.
 • D4. *h2* Nils Bagge, f. 1684, † 1756. Handlande i Uddevalla.

***** Nils Johansson Bagges familj enligt annan uppställning *****

D3. Nils Johansson Bagge, f. 1684, † i Marstrand 4&12 1756 (72 år). Handlande i Uddevalla. G. 1:o m. Catharina Holst, † b. 30/8 1708. G. 2:o (2/2) 23/2 1710. Vigd i kommissarie Waldenströms hus av prosten Michael Kock på Tjörn m. Helena Waldenström, † b. 8/1 1731. Dotter till tillinspektor And. Waldenström och hans hustru Maria Holst; således första fruns systerdotter.
 • E1. *h1* Elisabeth Bagge, f. 15/10 1707, † b. 9/10 1708.
 • E2. *h2* Johan Bagge, f. 14/4 1711.
 • E3. *h2* Andreas (Anders) Bagge, f. 18/7 1715, † 1768. Pastor i Marstrand 1750. G. m. N. N..
  • F1. Ulrika Helena Bagge, f. c:a 1747, † 12/12 1798 (51 år). G. m. Sven Andersson Lundborg, f. 1729, † 2/12 1782 (54 år). Pastor i Marstrand.
 • E4. Niclas Benjamin Bagge, f. 1/6 1717.
 • E5. Frederich Bagge, f. 27/4 1719.
 • E6. Maria Bagge, f. 31/8 1720, † 9/8 1727.

***** Börje (Bürghe) Nilsson Bagges familj enligt annan uppställning *****

C4. Börje (Bürghe) Nilsson Bagge. F. i Marstrand 12/8 1652, † i Uddevalla 2/5 (begr. 16/5) 1731. Rådman och handelsman först i Marstrand 1683/86 sedan i Uddevalla, vice borgmästare i Uddevalla. G. 1:o m. Margareta Andersdotter. G. 2:o m. Margaretha Hansdotter, f. 1660 ? † i Uddevalla 22/1 1721 (61 år). Dotter till borgaren och kyrkovärden i Uddevalla Hans Olsson och hans hustru Anna Johansdotter, sedermera omgift m. Jacob Key, som därför kallas Börjes svärfader (och änka efter Torger Rasmusson Brun.). G. 2:o 30/12 1722 (ehuru han då skulle vara 70 årig) m. madam Dorothea Rodhe, † b. 12/10 1729 barnlös, änka efter ?.
 • D1. Magdalena Bagge, † b. 18/2 1717. G. m. rådman Johan Holst i Uddevalla, f. 24/5 1672, † 16/11 1716.
 • D2. Anna Bagge, † b. 15/6 1742 (63 år). G. 26/9 1699 m. Elias Andersson. Handlande i Uddevalla. Deras barn antogo moderns namn.
 • D3. Catharina Bagge, † 7/7 1762 (79 år). G. 1:o 27/9 1699 m. Hänningh Larsson Lemmiche. G. 2:o m. Anders E. Kampe, † 6/1 1758 (76 år).
 • D4. Niclas (Nils) Bagge, † b. 13/4 1742 (60 år). Råd- och handelsman i Uddevalla, G. 1:o m. Christina Holst, † i Uddevalla, bgr. 30/8 1708. G. 2:o 20/3 1723 m. Maria Magdalena Lembach, el. Lemmiche. Änka efter handlanden Maths Rodeh, † b. 2/3 1722.
 • D5. Anders Bagge, † 11/1 1751 (67 år). G. 1:o 17/10 1706 m. Margareta Jensdotter Gjertsson, † b. 6/1 1737 (52 år). G. 2:o m. Barbro Pehrsdotter, † b. 5/8 1740.
 • D6. Hans Bagge, † 1759 (bouppt. 13/6). Handlande i Uddevalla. G. 1:o 1712 m. Christian Koch, † b. 8/4 1733. G. 2:o 15/3 1738 m. Rachel Christina Hammar, † 1781 i Göteborg (69 år).
 • D7. Johanna Bagge, f. i Marstrand 21/3 1688. † 23/5 1688.
 • D8. Johan Bagge, † b. 2/6 1741. Handlande i Uddevalla. G. 3/1 1712 1:o m. Stina Lidberg, † b. 10/2 1717. G. 14/12 1720 2:o m. Elsa Hasselgren, f. 29/11 17[...].
 • D9. Anna Margaretha Bagge, G. 17/9 1712 m. handlanden Arvid Wesslo, † b. 12/9 1716.
 • D10. Torgeir Bagge, † b. 20/8 1699.
 • D11. Johan Fredrik Bagge, f. 17/2 1701, † 2/2 1782. Handlande och rådman i Uddevalla. G. m. Barbro Torkelsdotter Ström.
 • D12. Samuel Bagge, f. 15/7 1704.

***** Diverse anteckningar om personer med efternamnet Bagge *****

 • Anders Bagge, burskap 1725 27&4.
 • Skeppare Olof Bagge, burskap 28&9 1754 från Fjäre härad, Släp socken, gården Kullen.
 • Skeppare Jacob Bagge, burskap 27/5 1780.
 • Skeppare Petter Bagge, burskap 4/6 1793 från Släp socken.
 • Handlande Conrad Bagge, burskap 13/12 1793.
 • Handlande Viktor August Bagge, burskap 18/6 1847.
 • Handelsbetjänt Johan Bagge Pettersson, cession 1770.
 • Brukspatron Samuel Bagge, f. omkr. 1773. G. 7/6 1800 m. Gertrud Marie Damm, f. omkr. 1783. Dotter av handlanden Johan Henrik Damm, f. 1740, † 1798 och Anna Dorotea Schoting, † 1802.
 • A1. 1675 båtkarl Sven Bengtsson Bagge, G. m. 2:o Anna Andersdotter, vars systerdotter Torbjör Larsdotter var g. m. konstapel Petter Bergsten.
  • B1. Karin Svensdotter.
 • Tullnären Olof B. förekommer 1723 och en Olof B. var 1726 g. m. Elsa Rytting.
 • Fru Sofia B. begr. 2/12 1762. G. 7/8 1752 m. Rutger Schiller, begr. 21/10 -53, handlande, 29 år.
 • F.d. skrivaren i metallvågen Sven B. † 27/6 1771 barnlös, kusin med skräddareänkan Christ. Cath. Hoffman samt med tullnären vid värmlandsgränsen i Timbonäs J. Uttermans hustru och med den vid Långareds tullkammare Olof Florins hustru.
 • Bagge Christian, g. 1704 m. Helena Jonsson 37 † 1742/869. Barn: Reinhold Otto, f. † 1705/319, † 1705/531-5-81? David, f. 1706/362, Dorotea, f. 1707/332, David, f. 1708/339, Carl Christian, f. 1710/346, Magdalena, f. 1711/353, Andreas, f. 1712/356, Johan, f. 1716/376, † 1716/551, Johannes, f. 1717/381, fadder 378, hustru fadder 374, 382, 617, son † 1717/554, son † 1731/851.
 • A1. Christian Davidsson B. Erhöll burskap som handlande i Göteborg 1/6 1705. Kallas 1739 justerare. G. 9/2 1704 m. Helena Janssen, döpt 29/12 1681, † 1742, begr. 7/9. Dotter av handlanden Otto Johansson, f. omkr. 1642, † 1715. Bror till Anna Elisabeth Jeansson, † 24/2 1763, g. m. rådman Kilian Schwartz.
  • B1. Reinhold Otto Bagge, † 1705.
  • B2. David Bagge, d. 22/5 1706, † före 1708.
  • B3. Dorotea Bagge, 1707 d. 15/7.
  • B4. David Bagge, 1708 d. 1/10.
  • B5. Carl Christian Bagge, 1710 d. 2/2.
  • B6. Magdalena Bagge, d. 11/9 1711. G. 10/6 1748 m. kanslisten och v. kassören i gamla Ostindiska kompaniet Martin Eneqvist, f. omkr. 1710, begr. 29/6 1773. Hon död 26/5 1782, 72 år, men kallas då Anna Marg..
  • B7. Andreas Bagge, 1712 d. 8/9.
  • B8. Johan Bagge, † 1716.
  • B9. Anna Marie Bagge, g. i maj 1755 m. handlanden Jöns Muhr † 19/3 1758 i hans 3:e gifte.
 • Eva Christina, f. 1766, † 1789. G. m. handlanden i Uddevall Fredr. Adolf Spaak, f. 1753, † 13/4 1823 i hans första gifte.
 • Carl Gustaf B., löjtnant. G. m. Anna Thorsson, dotter av handlanden Cornelius T. De ägde 1730 jämte svågern Christoffer Hedenberg Älgö bruk.
 • 1795 6/9 bouppt. efter avl. handlanden Johan Bagge. Burskap 1775 6/10. Änka Ingrid Maria Udéen. Barn: Sara Maria. Hus och gård i staden sålt till fordringsägarne, men dessa hade fått fullt, resten skulle nu enligt rådhusrättens dom 17/4 -93 upptecknas och delas mellan änkan och barnen.
 • A1. 1805 23/10 bouppt. efter koff. skeppare Niclas Bagge, † 28/9 1805 från Släps socken. Burskap 17/10 1781. Änka Maria Christina Pettersson.
  • B1. Christian, 18 år.
  • B2. Ingrid Marie, 31 år.
  • B3. Sara Catarine. G. m. frälseinspektor Carl Gust. Krumhorn.
   • C1. Anna Beate, 23 år.
  Ett litet hus och gård (3 rum och 2 kök, källare samt uthus) å Breda vägen n:r 9 i XI roten 446 rdr banko.


[1] (Uppgiften om detta första gifte är lämnad av kapten Waldenström, Upsala. Vid bouppteckning efter Anders Wennerquist 12/1 1747 uppvisades en dryckeskanna av silver om 96 lod med namn på locket: "Johan Nilsson Bagge och Margareta Clausdotter.")


Comments