Andrén

A1. Släkten härstammar från Jöns Larsson, f. 1711, †1752, bonde i Annestorp, Idala socken i Halland, g. 1734 m. Bengta Olsdotter, f. 1713, † 1753. Släktnamnet antogs 1755 av deras båda söner.
 • B1. Olof J. Andrén, f. 1736, † 1824. Kungl. hovpredikant, prost och kyrkoherde i Skepplanda, g. 1777 m. Maria Elisabet Winberg, f. 1751, † 1827.
  • C1. Emanuel Andrén, f. 1781, † omkr. 1800.
  • C2. Sofia Elisabet Andrén, f. 1782, † 1784.
  • C3. Eva Beata Andrén, f. 1785, † 1800.
  • C4. Johannes Andrén, f. 1787, † 1819. Erhöll 18/6 1813 burskap som handlande i Göteborg.
  • C5. Sofia Elisabeth Andrén, f. 1789, † 1876. G. 1814 m. komministern i Hålanda Zacharias Graf, f. 1775, † 1834.
  • C6. Henrietta Dorothea Andrén, f. 1790, † 1867.
  • C7. Carl Olof Andrén, f. 1793, † ogift 26/8 1822. Handelsbokhållare i Göteborg (bouppt. 26/11 1822).
 • B2. Anders Joh. Andrén, f. 1738, † 1792. Erhöll 7/4 1769 burskap som handlande i Göteborg. G. 22/5 1774 m. Elisabet Brunjeansson, f. 1750, † 5/7 1829, dotter av handlanden Hans Brunjeansson, f. 1707, † 1771 och Anna Margarete Schiller, f. 1711, † 1779.
  • C1. Johan Aron Andrén, f. 1775, † 1846. Burskap som grosshandlare i Göteborg 21/2 1800. G. 1810 m. Sofia Charlotta Matsen, f. 1788, † 16/2 1828, dotter av handlanden David Matsen på Rylanda, f. 1749 och Anna Maria Hjerta, f. 30/1 1746, † 6/2 1840. Bouppteckningen efter Sofia Charl. Matsen 2/5 1828 upptages stenhus och tomt n:r 33 i V:te roten, 13.500 rdr banko, dito n:r 41 i samma rote 20.000, tomter n:ris 4-7 i VII kvarteret samt tomt n:r 9 i II kvarteret, tillsammans 650. Tillgångarne voro 83.916 rdr banko och skulderna 90.648.
   • D1. Elisabet Sofia Andrén, f. 1811, † 1870. G. 1842 m. fil doktor, docenten Jens Christian Fabricius, f. 1802, † 1875.
   • D2. Johan Aron Andrén, f. 1813, † 1854. Stadsmäklare och skeppsklarerare i Uddevalla. G. 1842 m. Fredrika Wilhelmina Hammar, f. 1807.
    • E1. Johan Aron Andrén, f. 1844. Till sjöss.
    • E2. Sofia Fredrika Wilhelmina Andrén, f. 1845. G. 1875 m. v. pastorn i Skatel[...] Johan Elof Cegrell, f. f1848.
    • E3. Frans Martin Sigfrid Andrén, f. 1846. Handlande i Skövde. G: 1879 m. Hildegard Charlotta Zachau, f. 11/5 1845 i Uddevalla, † 2/10 1889 i Skövde, dotter av fanjunkare Christoffer Zachau, † 3/4 1858.
     • F1. Anna Ingeborg Andrén, f. 1880.
     • F2. Nils Johan Andrén, f. 1881.
     • F3. Gustaf Adolf Andrén, f. 1882, † 1887.
    • E4. Sally Magdalena Andrén, f. 1848, † 1878.
   • D3. Maria Charlotta Andrén, f. 1815, † 1826.
   • D4. Matilda Christina Andrén, f. 1818, † 1837.
  • C2. Hans Josef Andrén, f. 1776, † 16/2 1817. Burskap som handlande i Göteborg 1/4 1808. G. 1811 m. Antoinetta Margareta Koch, f. 1794, † 1871, dotter av grosshandlare Simzon Koch i Uddevalla, f. 1757, † 1822 och Catarina Cecilia Hegardt, f. 1770, † 1819 samt ogift 1824 med majoren vid Bohusläns regemente Berndt Johan Berg, f. 1789, † 1867. Bouppt. 13/3 1818 efter Hans Josef Andrén upptager bland annat grundmurat tvåvånings stenhus med tomt i hörnet av Drottning- och Västra Hamngatorna, n:r 41 i V:te roten, värt 30.000 rdr banko.
   • D1. Johan Oscar Andrén, f. 1812, † 1876. Burskap som grosshandlare i Göteborg 31/1 1840. G. 1846 m. Lucia Sofia Amalia Fehman, f. 1822, dotter av överinspektor Per Fredrik Fehman, f. 1790, † 1824 och Christina Sofia von Sievers.
    • E1. Josef Henrik Andrén, f. 1847. Jur. kandidat. Grosshandlare i Göteborg, riksdagsman i Andra kammaren. G. 1883 m. Anna Hamberg, f. 1862.
     • F1. Oscar Conrad Ivar Andrén, f. 1883.
     • F2. Viktor Andrén, f. 1886, † 1887.
    • E2. Christina Amalia Andrén, f. 1849, † 1883. G. 1886 m. grosshandlaren August Fröding, f. 1838.
    • E3. Maria Cecilia Antoinette Andrén, f. 1851. G. 1877 m. med. licentiaten Robert Murray, f. 1846.
    • E4. Oscar Michael Andrén, f. 1855, † 1856.
    • E5. Hilda Augusta Andrén, f. 1857, † 1878. G. 1876 m. rektor Carl August Lundberg, f. 1843.
    • E6. Oscar Andrén, f.f 1858. Grosshandlare i Göteborg. G. 1885 m. Ellen Andersson, f. 1863.
     • F1. Ester Amelie Alida Andrén, f. 1886.
   • D2. Alfred Ossian Andrén, f. 1813, † 1830. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente.
   • D3. Eufrosyne Desideria Andrén, f. 1814, † 1887. G. 1836 m. borgmästaren i Kungälv Jonas Rhodin, f. 1805, † 1873.
 • B3. Gunner Jönsdotter, f. 1740, † 1826. G. m. bonden Erik Börjesson i Hult, f. 1740, † 1782.


Comments