Abelin (Cederbjelke)

A1. Den äldste kände stamfadern är Benedictus Johannis, f. 1560, † 31/8 1624. Var 1593 komminister i Lyrestad, Skara stift, och blev pastor d'r 1596. G. 1593 m. Sigrid, † 1625, dotter av företrädaren, Laurentius Olavi Gnabb[1], † 1594. Kallas "H. Bengt i Lyrstad" i bouppteckningen 1699 efter dotterdottern, Sigrid Hansdotter.
     Barn:
 • B1. Jonas Rudberus ("Herr Jon i Lyrsta"), f. på bystommen Rud 1594, † 10/4 1675. Student i Upsala 1613, kyrkoherde i Lyrestad 1625, prost över Norra Vadsbo 1636. G. 1:o m. Magdalena Bureus, f. 1596, † 1626, dotter av riksantikvarien Johan Bureus och Margareta Martini. 2:o 1630 m. Margareta Nilsdotter från Stockholm, f. 1607, † 1669.
  • C1. Sigrid, † 1646 kort innan hon skulle hava bröllop.
  • C2. Johannes, f. 1626, dräpt i Stockholm 1654.
  • C3. Magdalena, f. 1631, † 1636.
  • C4. Nils, f. 1634, † 1635.
  • C5. Jonas Rudberus, f. 10/9 1636, † 21/6 1697. Student i Upsala 1651, magister 1664. Prost över Läckö grevskap 1674 och kyrkoherde i Lidköping. G. 1660 m. Maria Carlberg, † 1722, dotter av borgmästare Johan Börjesson i Karlstad. Kallas i den nämnda bouppt. 1699 "mäster Jon Ruberus".
   • D1. Margareta, f. 1661, † 1703. G. 1:o 1679 m. kyrkoherden i Lyrestad Lars Rhodin, f. 31/1 1648, † 15/9 1695. 2:o 1698 m. kyrkoherden i Lidköping Laur. Wilh. Rydbeck, f. 25/7 1655, † 17/6 1728.
   • D2. Kerstin, f. 1666. G. m. borgmästaren i Lidköping Johan Bergius (Då jägerifiskalen i Västergötland sedan borgmästaren i Lidköping Johannes Bergius friade till Christina Rudbera "ville föräldrarna icke samtycka till äktenskapet, derföre rymde han med henne om nattetid upp till Finneröje i Hofva, då han lät sammanviga sig med henne af komministern derstädes; reste åter till Lidköping" Enligt Larsson = Alsterlundska slägtsamlingarne.)
   • D3. Malin, f. 1671. G. m. hovrättsrådet Jacob Clerck.
   • D4. Johan, f. 30/4 1677. Justitiekansler, landshövding i Västerås, † 9/9 1752. Adlad 8/9 1718 Cederbjelke och friherre till Wårby 1731. G. 1:o 1700 m. Brita Strobill, dotter av assessorn Olof Strobill. 2:o m. Eva Insenstjerna, f. 1696, † 13/5 1767, dotter av kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstjerna och Eva Hök, samt änka efter handlanden i Stockholm Jacob Donatsson Feif. Ätten utgick med enda barnet, dottern:
    • E1. Agneta Maria, f. 1701, † 1/1 1773, g. 1734 m. hovmarksalken Pehr Filip Hjerta till Häggetorp, f. 1698, † 1784.
  • C6. Benedictus, f. 1639, † i Upsala 1654.
 • B2. Hans, f. 1598. Kallas i bouppteckningen 1699 "Hans Bengtsson i Solberga," och då intet "Herr" eller "mäster" är tillagt är det icke troligt, att han var präst, lika litet som någon vare sig pastor eller komminister finnes med detta namn anförd vid Solberga i Bohuslän. Troligen är att detta Solberga är en gård i Wånga socken. Han säges i bouppteckningen haft följande:
  • C1. son
  • C2. 5 döttrar
  • C3. Anna Hansdotter, g. m. Arvid Böök. Deras son Petter Böök var klockgjutare i Göteborg, † 1723.
 • B3. Lars, † 1613.
 • B4. Anna, f. 1600.
 • B5. Kerstin, f. 1605. G. m. Hans Mikelsson. I bouppteckningen 1699 efter deras dotter, Sigrid Hansdotter, som bodde och avled i Göteborg, är det man finner dessa värdefulla upplysningar om släkten. Hans Mikelsson uppges där vara son till en Mikel, som därjemte hade dottern Anna Mikelsdotter, g. m. en Olof. Deras barn voro:
  • C1. Jan Olsson, hans odtter var Kerstin Jonsdotter.
  • C2. Carl Olsson var † 1699, handlande i Göteborg, g. m. Brita Borgman. De hade 5 barn, därav Anders Carlsson hade gård i Lidköping; en annan av sönerna hette Olof Carlsson.
  • C3. Kerstin Olsdotter.
 • B6. Peder, f. 1607 (nämnes ej i bouppt. 1699).
 • B7. Abel de Lyra (1699: "mäster Abel i Skarkil"), f. 1609, † 18/3 1678. Student i Upsala 1630, rektor i Mariestad 1647, kyrkoherde i Varnhem 1657 och kontraktsprost. Avsatt 1669. G. 1:o m. Brita Bergin, f. 1629, dotter av prosten Gunnar Bergin i Skövde, f. 6/5 1589, † 11/2 1661 och Anna Molitaea, † 1644. 2:o m. Sofia Görgensdotter.
  • C1. Gunnar, mönsterskrivare, slutligen fogde, levde 1699.
  • C2. Johannes i Skara skola 1667. Kallas i 1699 års bouppt. Johan Westman.
  • C3. Mathias Abelin (1699: "Herr Mattias"). Tab. 1.
  • C4. Maria, g. m. komministern i Svenstorp Anders Falk, f. 1643, † 1692.
  • C5. Catarina.
  • C6. Annika.
  • C7. Margareta, f. år 1668, † 1758, g. m. en rusthållare.
  • I bouppt. 1699 säges, att mäster Abel hade 7 barn, därav 5 då levde, nemligen "H. Mattias, Gunnar, Johan Westman, Brita (?) och en vid Falköping".
 • B8. Cecilia, f. 1612. Ovisst om det är hon eller Anna, som menas med den "dotter" vilken 1699 hade barnen Sigrid, Anna och Brita.
 • B9. Lars, f. 1614. Nämnes ej 1699 och efterlämnade sålunda icke några barn, lika litet som Peder.

Tab. 1.
C3. Mathias Abelin (son av Abel de Lyra) och f. 18/10 1658, † 1721. Student i Upsala 1680, krigspräst vid Västgöta Dals regemente 1690, kyrkoherde i Norunga 1698. G. 1:o m. Catarina Boursell från Lidköping, † 1700. 2:o 1701 m. Ebba Linning.
 • D1. *h2* Jacob, Klockare i Nya Kopparberget.
 • D2. *h2* Johannes Abelin, f. 1701, † 19/5 1735. Student i Upsala 1720, prästvigd 1727 till adjunkt i Alingsås, komminister i Vänersborg 1734. G. m. Christina Catarina Wessberg, omgift 1737 med kyrkoherden i Hössna Anders Warlund.
 • D3. *h2* Maria, g. m. komministern i Wånga Jonas Winrot, f. 1701, † 1783 i hans första gifte.
 • D4. *h2* Catarina, † 1763, g. m. apologisten i Skara Laurentius Petri Fredholm, f. 1693, † 15/9 1762.
 • D5. *h2* Margareta, † ogift 21 år.
 • D6. *h2* Annika, f. 1716, † ogift 1742.
 • D7. *h2* Brita, g. m. inspektor Carl Ulfman på Ollestad.


[1] Enl. Warholm och andra källor: Snabb.


Comments