Inledning

I landsarkivet i Göteborg finns en avskrift av Wilhelm Bergs manuskript (som annars förvaras i original på stadsbiblioteket i Göteborg) om släkter i Göteborg.  Det är ett omfattande verk som dock skall tas med en nypa salt.  Det föreligger flera fel i texten och verket skall endast användas som en indikation om möjliga genealogiska relationer.  Berg har säkerligen använt kyrkoböcker och bouppteckningar som stundom finnes citerade.  Han arbetade i slutet på 1800-talet och anses vara en av de största Göteborgshistorikerna genom tiderna.
 
Verket, som trots sina brister är av stor vikt för den genealogiska forskningen, utläggs här så att allmänheten kan ta del av det utan att besöka landsarkivet.
Comments