Sarrera

Webquestak bukaerako produkzio bat eskatzen duten sekuentzi didaktikoak dira. Bukaerako produkzio hau  gidatutako ariketen bidez burutzen da, ikasleak egin beharreko lanari buruzko eta lan hauek egiteko baliabideei buruzko jarraibideak ematen ditu. 

Gorputz Hezkuntzaren kasuan webquesten bukaerako produkzioa eta hau lortzera eramaten gaituzten lanak, ekintza motoreak egitera zuzenduak egon beharko lirateke, eduki kontzeptualak soilik lantzen dituzten webquestak bastertuz.OOOOOOOOOOO


Material guzti hau 2010-2011 ikasturteko ikasketa-lizentziaren barruan sortua izan da 2010ko ekainaren 14ko Langileriaren Kudeaketarako zuzendariaren ebazpenaren barnean, 2010-2011 ikasturterako ordaindutako ikasketa-lizentziak deitzen dituena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailera atxikitako unibertsitateaz kanpoko funtzionario eta lan-legepeko irakaskuntza pertsonalarentzat.