Federarse - Euskal Mendizale Federazioa


2020

Taldeko kideak federatzeko epea zabalik !!!!!

  

Gure taldearekin federazioko txartelak tramitatzeko aukera eskaintzen diegu taldeko bazkideei.

Gure Web Orrian sartu behar zarete eta han Euskal Mendizale Federazioa agertzen den linkan sakatu. Formularioa behera.

Lehenengo orrian federatuaren datuak sartu behar dira (Izena abizenak NAN, helbidea, jaiotze data, eta abar)

Bigarren orrian bakoitzak eskatu nahi dituen bermeak markatu behar dira eta bertan agertzen diren kontzeptu guztiak gehitu.

Gogoratu bigarren orrian zuen aukerak markatzerakoan apuntatzea zenbat kostatzen duen aukeratutako berme bakoitza, amaieran markatutako kontzeptu guztiak batu behar direlako.

Ateratako emaitza taldeko Kontu korrontean sartu beharko duzue.

Beste aukera bat “Onuraduna” izatea izango litzateke. Onuradunek ez dute Pyrenayka aldizkaririk etxean jasotzen, etxeko beste kide batek jasotzen duelako, kasu horretan atera zaizuen prezioari 8,36€ kendu beharko zenituzkete.

 

Oharrak:

*Ostegunetan arratsaldeko 18:00etarako zuen diru sarrerak jaso ez baditugu eta nahiz eta zuen formularioa bidalita egon, ez ditugu federazioko txartelik tramitatuko eta hurrengo ostegunera arte ez da tramitatuko, beti ere diru sarrera hurrengo astean jasotzen bada.

Kutxabank ez den banku batetik transferentzia egiten baduzue ordainagiria emailez bidali ahal diguzue ordainketa eginda dagoela ikusteko.

Urtarrilaren 1ean federatuta egon nahi duzuenak, 2018 abenduaren 26a baino lehenago zuen web formularioa eta diru sarrera jaso beharko ditugu.

*Nahiz eta formularioa beteta izan ez zaudete federatuta GMEk Federazioarekin tramite guztiak egin arte. Zuen txartelak tramitatu eta gero oharra bidaliko dizuegu jakin dezazuen federatuta zaudetela.

Orrieran amaieran pdf bat aurkituko duzue federazioaren 2020ko tarifarekin eta aseguruaren estaldura eta itunpeko zentro klinikoei buruzko informazioa duen liburuxka. 

Adin txikiko bat (16 urtekoak barne) federatzeko, gurasoen baimen eredua sinatuta aurkeztu beharko da eta EMFaren baimena eduki arte itxaron. Dokumentua beherago aurkituko duzue. 

 Abierto el plazo para federar a los socios del grupo!!!!!

    Ofrecemos la posibilidad de tramitar las licencias federativas a los socios de nuestro grupo. 

Para solicitar las licencias debéis acceder a nuestra web y dirigiros al link EuskalMendizaleFederazioa. El formulario se encuentra en la parte inferior.

En la primera hoja deberéis introducir vuestros datos personales (nombre y apellidos, DNI, Dirección, fecha de nacimiento, etc)

En la segunda hoja debéis indicar cuales son las garantías que escogéis y sumar todos los conceptos elegidos.

Recordar que al seleccionar en la segunda hoja la opción deseada debéis apuntar el importe de esa selección y al llegar al final del formulario debéis realizar la suma de todos los conceptos.

El importe total lo debéis ingresar en la cuenta del grupo que os aparecerá al terminar con el formulario.

Otra opción es que el federado sea “Beneficiario” lo que significa que una persona de su familia ya recibe la revista Pyrenaica, con lo que del importe total debe restar 8,36€.

Notas:

*Si para los jueves a las 18:00 de la tarde no hemos recibido vuestros ingresos en cuenta y aunque vuestros formularios estén enviados no tramitaremos vuestras tarjetas hasta el jueves de la semana siguiente siempre y cuando el ingreso esté contabilizado para entonces.


En el caso de las personas que realicen el ingreso desde un banco diferente a Kutxabank, pueden enviarnos el comprobante del abono por email para que lo podamos comprobar y así no habrá demoras. 

Los socios que quieran estar federados desde el 1 de enero, deberán rellenar el formulario de inscripción antes del 26 de diciembre y haber realizado el ingreso correspondiente.

*Aunque el formulario este enviado y el ingreso realizado no estaréis federados hasta que el GME no realice las gestiones oportunas con la federación. Una vez se reciba vuestra tarjeta de federados os mandaremos un email con la dirección de recogida (Kultur Etxea).


       Al final de la página se puede encontrar un archivo en formato PDF con la tarifa           de la federación para 2020.

       También encontrareis el folleto informativo de coberturas del seguro y los                   centros clínicos concertados.

Para federar a un menor (16 años inclusive) se deberá entregar el modelo de autorización materno-paterna firmado y esperar la aprobación de la EMF. El documento lo podéis encontrar más abajo.


GME - Gorlizko Mendizale Elkartea
gorlizmendi@yahoo.es
 

Gorlizko Mendizale Elkartea - Gestor de licencias federativas