Линкови

Корисни сајтови ка стицању знања из математике: 

За часове додатне наставе, можете погледати задатке са такмичења из претходних година, са следећа два понуђена сајта:

  http://dms.rs/matematika-srednje-skole/

   http://www.arhimedes.co.rs/index_l.htm

За решавње математичких проблема можете користити сајт:

   http://www.wolframalpha.com/

За припрему за упис на више школе или факултете, можете користити:
Comments