PROJEKT
MONITORINGU RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 
OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany przez firmę UPGIS, w ramach którego prowadzone są badania nad ruchem turystycznym w Gorczańskim Parku Narodowym. Badania ruchu turystycznego w GPN prowadzone są systematycznie od 1999 roku, a ostatnie odbyły się w 2011 i również przeprowadzała je firma UPGIS. Ogólne informacje dotyczące ostatnich wyników badań można znaleźć tu, natomiast artykuł opisujący wyniki monitoringu dostępny jest pod linkiem

 

        OFERTA
         PRACY

   Interaktywna mapa GPNCEL BADAŃ

Celem badań jest określenie poziomu natężenia ruchu turystycznego i jego zmienności czasowej oraz zróżnicowania przestrzennego. Zebrane informacje pozwolą również na określenie sylwetki i preferencji turystów odwiedzających GPN. Pozyskane informacje mają służyć do planowania działań w zakresie zagospodarowania i obsługi ruchu turystycznego dla ograniczenia negatywnych wpływów turystyki na środowisko przyrodnicze parku. W ramach badań zostaną oznaczone odcinki szlaków szczególnie narażone na antropopresje. Niemniej istotne jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań turystów odwiedzających GPN dla optymalnego zorganizowania ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym. Wyniki tegorocznych badań zostaną zestawione z badaniami z lat wcześniejszych dla określenia kierunku zmian zachodzących w turystycznym udostępnianiu parku.

 Zdjęcia z poprzedniej edycji
GALERIA ZDJĘĆ 2011

METODY BADAŃ

Badania prowadzone są metodą bezpośrednich wywiadów PAPI (Paper And Pencil Interview) za pomocą kwestionariuszy wywiadu w wersji podstawowej oraz rozszerzonej.  Dzięki takiej organizacji badań jednocześnie pozyskuje się informację o natężeniu ruchu turystycznego na poszczególnych odcinkach szlaków, jak i informacje o profilu turysty oraz jego preferencjach...  czytaj więcej >>>

         Kontakt

UPGIS 
ul. Parkowa 6
32-020 Wieliczka
tel. 507-615-313
  
                                           Poniższy film powstał ze zdjęć zrobionych w trakcie monitoringu w roku 2011

Harmonogram prowadzonych pomiarów na terenie GPN.