Är OpenOffice ett bra gratisalternativ till Microsoft Office?


Letar du efter ett gratis ordbehandlingsprogram?
Då är OpenOffice ett bra val, menar Göran Lindgren.  

En längre version av denna artikel finns på http://goranlin.googlepages.com/openofficelong

••• OpenOffice är ett kostnadsfritt alternativ till Microsofts Officepaket och har fått allt fler användare. Att det inte kostar något är viktigt, men det är också viktigt att OpenOffice använder ett standardiserat format som inte kontrolleras av ett privat företag. För den enskilde läromedelsförfattaren är det dock ett stort steg att byta ordbehandlingsprogram, eftersom det är det viktigaste arbetsredskapet.

OpenOffice liknar Word

OpenOffice liknar Word väldigt mycket och alla vanliga operationer som kan göras i Word kan också göras i OpenOffice. Det är också oproblematiskt att spara och öppna filer mellan programmen. Några enstaka funktioner, som används bara av ett fåtal användare som makron, går inte att flytta mellan programmen, men för en genomsnittlig författare är detta inte något problem.

OpenOffice finns på svenska och många andra språk och dessutom för många olika operativsystem, däribland Windows, MacOS X, Linux och Solaris. Det finns på http://www.openoffice.org och kan laddas ner där kostnadsfritt. Det är många som använder OpenOffice och version 2.0 som kom under hösten 2005 kommer troligen att medföra en stor ökning av antalet användare. Nu finns stöd för filformatet OpenDocument, som är ett standardiserat filformat för bland annat ordbehandling, kalkylblad och presentationer.

Mikael Nilsson, doktorand vid KTH har använt OpenOffice i flera år. Foto: Göran Lindgren

Kan man lita på ett gratisprogram?

Mikael Nilsson är doktorand vid KTH i Stockholm och har själv använt programmet under flera år. Han höll ett intressant föredrag om OpenOffice och jag träffade honom senare och frågade om OpenOffice är ett bra alternativ.

1. Ser programmet fult och amatörmässigt ut? Kraschar det oftare än andra program?
Det är lätt att tro att ett gratisprogram måste se "billigt" ut, men faktum är att programmet snarare ser väldigt professionellt ut, och varenda detalj ar noga genomtänkt. Mycket energi har lagts på användbarheten, vilket märks igenom hela programmet.

För några år sedan hände det någon enstaka gång att en tidig version av OpenOffice kraschade, men det är nu mycket länge sedan jag upplevde det. Och det spelar mindre roll – programmet har en mycket välfungerande räddningsfunktion, som kan återskapa till och med de allra sista ändringarna du gjorde innan programmet kraschade.

2. Hur är det med kompabiliteten, kan man öppna och spara filer gjorda i Word och andra vanliga program?
Jag har ofta samarbeten med personer som använder Word, Excel och Powerpoint, och det går förvånansvärt problemfritt för både dem och mig att utbyta filer, lägga till ändringar och skicka tillbaka. OpenOffice kan läsa och skriva en lång rad format, inklusive Microsoftformaten.

Kompatibiliteten är mycket god, så god att många använder OpenOffice för att reparera filer som Word inte längre kan öppna...

3. Finns det någon risk att OpenOffice inte längre uppdateras och man sitter med en massa dokument som är svåra att använda?
Det faktum att OpenOffice 2.0 använder OpenDocument som filformat talar emot detta. Tvärtom så är det ju så att filer i gamla Microsoft-format är mycket svåra att öppna idag – Microsofts egna produkter stöder inte alltför gamla format. Och eftersom formaten är hemliga kan det vara mycket svårt att få tillgång till informationen.

Själva programmet OpenOffice kommer knappast att försvinna, mycket tack vare att det är fritt tillgängligt. Detta är en stark framtidsgaranti som inte kan ges av traditionella kommersiella produkter. Så faktum är att risken for att underhållet av ett programpaket skall forsvinna helt är minst lika stor om inte större – när arbetet är helt beroende av en enda kommersiell aktör.

4. Borde svenska statliga och kommunala myndigheter, skolor och universitet gå över till OpenOffice tycker du?
Ja, det tycker jag. Men det är viktigt att påpeka att jag tycker att övergången till ett standardiserat filformat är det primära for offentliga institutioner. Det är vansinne att myndigheter använder filformat som gör att de binder både sig själva och de medborgare som samverkar med dem till en enda leverantör.

Naturligtvis så är kostnaden ett viktigt skäl också, kanske i synnerhet for skolorna som lever på trånga budgetar. Att inte använda OpenOffice i skolan anser jag närmar sig tjänstefel, på grund av det slöseri med samhällets resurser som det innebär.

5. Är fri programvara och gratis programvara samma sak?
Nej, fri och gratis är faktiskt helt oberoende av varandra. Fri programvara är programvara som man fritt kan använda, modifiera, förbättra och sprida vidare utan de begränsningar som normalt finns kring programvara. Det går också utmärkt att sälja fri programvara, och det finns många företag som lever på att sälja till exempel välgjorda sammanställningar av fri programvara.

Gratis programvara är ofta befattade med omfattande begränsningar i rätten att sprida vidare eller att modifiera programvaran, och kan därför inte betraktas som fri enligt den definition som Free Software Foundation (http://www.fsf.org) använder. Efter att ha fått svar på mina frågor drar jag slutsatsen att det är förvånansvärt att inte ännu fler använder OpenOffice. Gratis programvara, större kompabilitet både i dag och i framtiden är mycket starka skäl. Utförligare svar och fler frågor om OpenOffice hittar du på gorandig.blogspot.com

GÖRAN LINDGREN

Denna artikel publicerades i tidskriften manus, sid. 11, nr. 2, 2006.