Eget förlag 


En webbsida för författare som har eller tänker starta eget förlag. En sida i första hand för medlemmar i SLFF (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund). Mötesplats för ett lösligt nätverk startat av Göran Lindgren goranlin/snabela/bredband.net

Först skriver man en bok

Det kan du redan. Om inte så är detta inte stället att lära sig det.

Sedan ska manuset bli en bok

Det kan man göra själv eller låta ett förlag göra.

Det svåraste kommer sist – att sälja boken

Det ska vi diskutera här.