Zespół Interdyscyplinarny

 1. Uchwała Rady Gminy nr XXX/153/2013 z dnia 20 marca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 20 marcia 2013r.
 3. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/122/2012.
 4. Zarządzenie nr 59/2012 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie odwołania członka ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmiany i powołania nowego członka w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn nr 30/2010 z dnia 03 listopada 2010 r.
 7. Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn nr 45/2011  dnia 5 października 2011 r.
 8. Uchwała Rady Gminy Kętrzyn nr XLIII/283/2010 z dnia 24 marca 2010 r. 
 9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 12. Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn nr 57 z 2015r
 13. Uchwała RD w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Comments