Kadra

Pracownicy:
  • Terapeuta uzależnień 
  • Radca prawny
  • Psycholog
Partnerzy:
  • Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
  • Kuratorzy Sądowi
  • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Pedagodzy szkolni
  • Pracownicy socjalni
  • Prokuratura
Comments