Programy i sprawozdania

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019
https://drive.google.com/open?id=1uAY8Bgb4w8oIR_dvpnBvuj0oojon6vv6HARMONOGRAM ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

https://drive.google.com/open?id=1XIQviCXAcMNq6nuypiw-uH3vzfhhcfK4


SPRAWOZDANIE FINANSOWO - RZECZOWE Z WYKONANIA BUDŻETU - OCHRONA ZDROWIA  – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W ROKU 2018.
https://drive.google.com/open?id=1Q0IbIriQRN06D4aDpQyxxwdTdxsrKbCXSPRAWOZDANIE FINANSOWO - RZECZOWE Z WYKONANIA BUDŻETU - OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE NARKOMANII W ROKU 2018
https://drive.google.com/open?id=1QSR3rJVV0WG1bBQfKTAVpI-_q3uXERDs


Comments