TOPLANTI BİLGİLERİ

 

ANA SAYFA

VIZYONUMUZ &  AMACLARIMIZ

CALISMA GRUPLARINA KATILIN

RESIMLER

OKUL MARSIMIZ

SORUYORUZ & SORGULUYORUZ

GAZETEDE CIKAN YAZILAR

TOPLANTI BİLGİLERİ 

BIZE ULASIN : GOPekibi@gmail.com

TOPLANTIMIZ

TARİH : 27 Ocak 2008 pazar saat 11:00
YER : Ortaköy Kültür Merkezi, Dereboyu Cd.No:12 K:4

TOPLANTI GÜNDEMİ (Planı)

1. Toplantı açılış konuşması (5-8 dk.TÖ) (toplantı yazmanı seçilecek)
2. Durum Tespiti Tartışmaları : (30-45 dk )
- GOPO’nun hukuki, mimari, devlet-yerel yönetimler bakımından durumu nedir?
- Herkes kendisini tanıtarak fikrini söyleyecek,
- “Tarihi Okulu nasıl kurtarırız?” hakkında fikirler beyan edilecek.
3. Çalışma Planının (sistematiğinin) açıklanması: (5-10 dk) (TÖ)
4. Çalışma komiteleri oluşturulması (5-8 dk)
5. Tüm Çalışma komitelerinin ayrı ayrı toplanması (20-35 dk)
Komitelerin:
- Kendi komite başkanlarını seçmeleri, yazman seçmeleri,
- Konuyu tartışmaları ve bir komite “faaliyet planı” çıkarmaları,
- (dileyen dilediği komiteye girebilir).
6. Genel Toplantı (60 dk)
- komite başkanları faaliyet planlarının okunması,
- Komite dışı katılımcıların katkıları ile faaliyet planları son şeklini alması,
- Yapılacak görevler ve kimin ne yapacağı netleşecek,
- (Toplantı Notları internetten tüm üyelere dağıtılacak).
7. Kapanış ve Temenniler.

Olası Komiteler ve Faaliyetleri şöyledir
(toplantıda ortaklaşa belirlenecek)


a.HUKUKİ KOMİTE:
- (Avukat arkadaşlarımız ve ilgilenen diğerleri)
- Mevcut hukuki durumun değerlendirilmesi.
- Mevcut durumu durdurma kararı alınabilir mi ?
- Resmi başvurular (belediye, il genel meclisi, TBMM, anıtlar yüksek kurulu vb)
- Hukuki olarak yapılabileceklerin değerlendirilmesi
- Resmi makamlarla ilişkilerin düzenlenmesi.
- Diğer hukuki konular.

b. MİMARİ KOMİTE:
- (Mimar arkadaşlarımız ve ilgilenen diğerleri)
- Binanın mevcut durumunun değerlendirilmesi.
- Üniversitelerin mimarlık fakülteleriyle ilişkiler ve bir mimari çalışma planının oluşturulması.
- 2010 İstanbul Kültür Başkenti projesine dahil edilebilir mi ?
- Önceki restorasyon ile ilgili çalışan mimarın bulunması ve elindeki bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi,
- Binanın mevcut durumunun korunması için bir çaba gerekir mi (üstüne naylon gerilmesi vb?)
- Diğer mimari konular…

c. MEDYA (PR) İLE İLETİŞİM KOMİTESİ :
- GOPO'nun durumunu geniş kitlelere duyurmak için ne tür faaliyetler yapılacağını planlayıp organize edecekler.
- Gazetelerle iletişim kaynakları…
- Basın bültenleri oluşturulması.
- TV-Radyo ve gazetelerle iletişim ve basın bültenlerinin hazırlanması.
- Kamuoyu oluşturulması ve hareketimizin geniş tabana yayılması.
- Köşe yazarlarıyla ve kanaat önderleriyle iletişime geçilmesi.
- Diğer Medya ve İletişim Konuları

d- INTERNET VE HALK İLETİŞİMİ KOMİTESİ :
- Mevcut Web sitesinin geliştirilmesi.
- Çeşitli facebook gruplarında ve yahoo vb gruplarında ve diğer internet mecralarında bilgi yayılması ve destek alınması.
- Hareketimize yeni gönüllülerin katılması.
- Ortaköy’deki ve genel olarak İstanbul’daki halkın harekatımızı destekler şekilde halk tabanının oluşturulması. Ve bunun sürekliliğinin kazandırılması.
- el ilanı oluşturarak Ortaköy’de dükkan camlarına asılması. (1000 tane)
- Diğer konular.

e- SPONSORLUK KOMİTESİ :
- Şirket, Devlet, Dernek ve Vakıflarla (tarih, mimarlık, okul ve İstanbul ile ilgili) ve sürecin sponsorluk kaynaklarının araştırılması. (eskiden sponsor olmak isteyenler halen devam ediyor mu araştırılabilir…