GoodCare Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
GoodCare Nursing Home
     คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันอันตรายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างผิดวิธี 

            บริหารงานและดูแลโดยแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่ง ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในบ้านพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ

        ผู้ป่วยที่รับดูแล

     - ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล

     - ผู้ป่วยอัมพฤกษ/อัมพาต

     - ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

     - ผู้ป่วยความจำเสื่อม/หลงลืม

     - ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

     - ผู้ป่วยเจาะคอ/ต้องการการดูดเสมหะ

     - ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-677-6221(คุณเลิฟ)

              02-732-6205


บ้านที่จะดูแลคนที่คุณรักเหมือนครอบครัว
ที่นี่....คุณจะมั่นใจได้กับ
- ผู้สูงอายุจะได้ใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
-การดูแล และ ความสะอาด ที่ดีเยี่ยม
- ความปลอดภัย ด้วยCCTV ให้คุณอุ่นใจได้ทุกที่
-บรรยากาศที่สดชื่น เต็มไปด้วยธรรมชาติ
"GoodCare Good For U"


GoodCare Nursing Home 
สาขาที่ 2  
ที่ตั่ง 4/1394 ถนน เสรีไทย 57 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอย 40 เขต บึงกุ่ม แขวง คลองกุ่ม กรุงเทพฯ
GoodCare Nursing Home สาขาที่ 1
92/112 ถนน เสรีไทย 29 ซอย 11 เขต บึงกุ่ม 
แขวง คลองกุ่ม  กรุงเทพฯ 10240
    
        
                      GoodCare Nursing Home สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์สภาพแวดล้อมในบ้านที่สะอาดและบรรยายกาศโดยรอบที่เต็นไปด้วยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะทำให้ผู้สูงอายุใกล้ชิดกับบุตรหลานผ่าน skype พร้อมระบบกล้องวงจรปิดผ่านอินเตอร์เนตตลอด24ชม. GoodCare Nursing Home จะทำให้รู้สึกว่าที่นี่ คือบ้าน และรักคุณเหมือนครอบครัว