Кращі книжкові новини

Гончарук Т. Г. Дем'ян Многогрішний / Т. Г. Гончарук; худож.-оформл.

О. М. Артеменко. -К.: Прадес,2012. - 120 с.

З усіх козацьких гетьманів Лівобережжя другої половини ХVII-XVIII ст. Дем'ян Многогрішний лишається майже незнаним. Історія його життя вражає. В книзі йдеться про послідовні спроби гетьмана відстояти українську автономію.

Леп`явко С. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка /

С. Леп'явко; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко. - К.: Світоч, 2012. - 128 с.

Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка (1591-1596рр) залишили яскравий слід в історії козацтва. Вони завершили перше сторіччя його розвитку й розпочали нове,ХVII ст., яке цілком правомірно можна назвати козацьким сторіччям історії України. Вони поклали початок історії боротьби козацтва за свої права, і тому саме від них ведуть відлік усіх козацьких повстань і війн проти Польщі, які завершилися бурхливими подіями часів Хмельниччини.

Мицик Ю. А. Іван Виговський/ Ю. А. Мицик; худож.-оформл.

Є. В. Вдовиченко. - К.:Світоч, 2012. - 127 с.

І.Виговський – один з керівників Національно-визвольної війни 1648-1658 рр., найближчий помічник Богдана Хмельницького у розбудові Української держави,переможець у битві при Конотопі,гетьман, борець за незалежність України.

Сорока Ю. В. Безгетьмання та останній гетьман України: [наук.-попул. вид.] / Ю. В.Сорока; худож.-оформл.П. С. Риженко. - Х.: ПЕТ, 2012. - 120 с.

В Україні розпочався період Безгетьманщини. Останню спробу переломити хід подій і відродити гетьманат зробив Кирило Розумовський.

Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького : [наук.-попул. вид.] /

Ю. В. Сорока;худож.-оформл. Є. В. Вдовиченко.- К.: Техніка, 2012. - 120 с.

Походи Б. Хмельницького1648 р., та особливо його перемоги під Жовтими водами та Корсунем, створили умови для формування самостійної Української держави –Гетьманщини.

Сорока Ю. В. Чорна рада: [наук.-попул. вид.] / Ю. В. Сорока; худож.-оформл. П. С.Риженко. - К.: ІНТЕР ПРОЕКТ, 2012. - 120 с.

XVII сторіччя. Україна фактично розпалася на дві частини – Правобережну і Лівобережну. Остаточний розкол країни закріпила Чорна рада, яка відбулася у червні 1663 року в Ніжині і знаменувала початок занепаду Гетьманщини, держави,створеної Богданом Хмельницьким.

Вознюк В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк ; худож.-оформл.

О. М. Артеменко. - К. :Укрвидавполіграфія,2012. - 152 с.

О.Кобилянська - відома українська письменниця. Її творча спадщина велика і різноманітна: поезії в прозі, новели,оповідання, повісті, романи.

Панасенко Т. М. Іван Котляревський / Т. М. Панасенко; худож.-оформл. Є. В. Вдовиченко. -Х.: Сиция,2012. - 88 с.

Ім'я автора"Енеїди", "Наталки Полтавки", основоположника і першого класика нової української літератури є назавжди вписаним в історію української і світової культури.

Панасенко Т. М. Олександр Довженко / Т. М. Панасенко; худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко. -К.:Укрвидавполіграфія, 2012. - 120 с.

О. Довженко– художник і письменник, вимогливий і невтомний режисер, кінострічка якого"Земля"увійшла до десятка найкращих фільмів усіх часів і народів.

Поліщук Я. О. І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський: літ. портрет / Я. О.Поліщук. - К.:Академія, 2010. - 304 с. - (Життя і слово)

Герой цієї праці є ключовою постаттю модерної української культури. Всебічно осмислюючи життя і творчість М. Коцюбинського, автор відстежує еволюцію концепту краси в його естетичній свідомості, критично аналізує різні сприйняття його творчого доробку.

Ушкалов Л. В. Григорій Квітка-Основ'яненко / Л. В. Ушкалов; худож.-оформ. Є. В.Вдовиченко. - К.:Техніка, 2012. - 120 с.

Г.Квітка-Основ'яненко – перший український прозаїк, талановитий драматург,творчість якого мала значний вплив на розвиток української літератури.

Ушкалов Л. В. Панас Мирний/ Л. В. Ушкалов; худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко. - Х.: ПЕТ,2012. - 120 с.

П. Мирний у своїх творах виявив себе тонким майстром психологічної прози.

Левітас Ф.Л. Друга світова війна: український вимір [Текст]/ .-К.: Наш час, 2011.- 272с.

Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новітню українську, російську,англо-американську та німецьку історіографію, автор прагнув дати відповіді на найактуальніші питання Другої світової війни та розкрити роль і місце України в подіях 1939—1945 років. Основну увагу приділено питанням, які зумовлюють широкий науковий і пізнавальний інтерес у сучасному українському суспільстві:справжні причини Другої світової війни, особливості таємної міжнародної дипломатії, трагедія і подвиг перших років війни, ціна великої перемоги,історичне значення перемоги над нацизмом, українці-герої,проблеми національного примирення, війна як історичний феномен. Видання розраховане на викладачів і студентів ВНЗ, учителів і старшокласників, а також на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

Монтень М. Проби: вибране /М. Монтень; пер. з фр. та прим. А. О. Перепаді; післям. В.Л. Скуратівського; худож.-оформ.Б. П. Бублик. - К.: Шанс, 2012. - 444 с.

Свій славетний твір «Проби»французький мораліст Мішель Монтень (1533-1592)оприлюднив у сорок сім років. У цій книзі він насамперед вирішив відповісти на запитання, яке стало його гаслом: «Чи знаю хто я?». Героєм «Проб» можна вважати саму людську думку,вільну від догматизму і схоластики, незалежну від сильних світу цього,безстрашну, критичну. Завдяки розкутій манері викладу у творі представлено різні літературні жанри: і філософську розвідку, і критичне есе, і повістярське побутописання, і навіть вірші у прозі.

Святий Августин. Сповідь /Святий Августин; пер. В. С. Бойка; передм. і прим.

П. О.Ніколова; худож.-іл.І. І. Яхін; худож.-оформл. Б. П. Бублик. - К.: Шанс, 2012.-

348 с.

У своєму автобіографічному творі Святий Августин – християнський богослов, філософ й церковний діяч, видатний представник західної патристики – запрошує читача до спільної мандрівки лабіринтом роздумів і глибоко інтимних одкровень, щоб здійснити в цій мандрівці своє унікальне і особисте відкриття Божих істин.Головні теми твору –навернення, повернення блудного сина в отчий дім, віднайдення після довгих і драматичних пошуків єдиної й незмінної істини; повернення колись упалої душі до Бога, боротьба в людському серці між покликанням до гармонії з Богом і потрійним гріховним пожаданням: «похіттю плоті», «похіттю очей» і«гордістю житейською».