"Згадаймо їх... Вони жили в роки Голодомору"

Пам'ять – нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни.

Багато сторінок у пам'ять нашого народу вписано криваво-чорним кольором,

особливо вражають ті, що містять спогади про голодомор 1932-1933 років.

33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд. Л.В.Коваленко, В.А. Маняк. – К.: Рад. письменник, 1991.– 584 с.

Книгу “33-й: голод” можна назвати історичним дослідженням, яке з допомогою шести тисяч голосів-свідчень висвітлює події, що мали місце півстоліття назад. Перше, що вражає кожного, хто бере у руки Народну Книгу-Меморіал, – це чорні фарби – вираження нашої запізнілої скорботи. На чорному тлі названа кожна із семи областей тодішньої Української РСР; на чорному тлі подано фотоматеріали – багатомовні свідчення трагічної доби; на чорному тлі знайшли своє місце публіцистичні, історичні коментарі, матеріали із розсекречених архівів. Дане видання – “це і цвинтар пам'яті, і поминальник, і енциклопедія горя та смутку. Трагедія народу, висповідана голосом людей-мучеників. Книга народної пам'яті, де люди звіряються, виважують, свідчать, де правда історії озивається в тисячах людських доль.

Василенко, В. Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду. Правова оцінка / В. Василенко. – К.: Видавництво ім.. О. Теліги, 2009. – 48 с.

У книзі висвітлені вузлові питання правової оцінки геноцидного характеру Голодомору 1932–1933 рр. в Україні у світлі Конвенції ООН 1948 р про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

Розкрито механізм здійснення Голодомору, порушені питання відповідальності його ідеологів, організаторів, замовників та виконавців. Обґрунтовується необхідність формально-юридичної оцінки Голодомору компетентними органами України для з’ясування всіх його обставин та негативних наслідків.

Сергійчук, В.І. Як нас морили голодом / В.І. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка,

2003. – 252 с. На основі невідомих до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу у ХХ ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою.

Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. Крім того, подано документи про спробу комуністичної режиму приховати перед світом правду про голод в Україні.

ГОЛОСИ ІЗ 33-го. Голодомор на Кіровоградщині / Підгот. В. Бондар. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 1993. – 174 с.

«Голоси із 33-го». Меморіальне видання з такою назвою побачило світ у Кіровограді 1993 року. Фактично, це було перше видання заснованого Центрально-Українського видавництва і перше в нашому краї на цю болючу тему. Про найстрашніший голод на земній кулі у ХХ столітті. На найродючіших ґрунтах. За урожайних природних умов. Тоталітарний більшовицький режим з метою впокорити український народ, насамперед селянство, голод влаштував штучно. У книзі про це розповідають люди, які самі пережили ті страшні роки.

Дзвони голодної смерті [Текст] : [зб. матеріалів конф.] / Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. - Кіровоград : ОУНБ ім. Чижевського, 2007. - 43с.

Збірник складається з виступів учасників конференцій «Голод у хлібному краї» та «Кіровоградщина. Голодомор 1932–1933 років та політичні репресії у ХХ ст.», які відбулися у відділі краєзнавства Кіровоградської ОУНБ ім. Чижевського.

Голодомор: Геноцид українського народу 1932-1933 / В. Верстюк, В.Тиліщак, І. Юхновський. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – (Український інститут національної пам’яті).- 25 с.

В брошурі у стислій формі розповідається про головні причини найжахливішої за своїм масштабом та перебігом подій трагедії, яку пережив український народ. В центрі уваги авторів брошури пошук відповіді на питання, чому терор голодом був спрямований проти України.

Брошура написана на основі детального вивчення історіографії проблеми, в ній широко використано документальні матеріали, свідчення очевидців.

Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення.- К.: Наш час, 2007. - 424 с. – (Невідома Україна).

На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що Голодомор 1932-1933 рр. в українському селі являв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них продовольства. В книзі доведено, що Сталін застосував цю терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР, які були наслідком здійснюваної Кремлем прискореної «революції згори». Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з репресіями проти безпартійної української інтелігенції та членів КП(б)У мали на меті попередити соціальний і політичний вибух в найбільшій національній республіці.

Український голокост. 1932 - 1933: Свідчення тих, хто вижив / Упоряд. Ю. Мицик. - К.: Вид. КМ Академія, 2003. - 296 с.

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства - голодомор-геноцид 1932-1933 pp., спрямований на вигублення українського народу. Спогади, які збиралися понад 10 років, дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки історії рідного краю

Куліш, А. Голодомор 1932-1933: Причини, жертви, злочинці / А. Куліш. — Полтава, 2000. – 89 с. На основі документів того часу та наслідків тої сільськогосподарської політики в роботі доводиться, що голодомор 1932—33 років на етнічних українських землях був умисно створений з метою винищення українців. Аналізуються причини та викриваються злочинці найбільшого за всю історію цивілізації масового винищення населення у мирний час.