Бібліографічний огляд літератури

«Світлий геній українського слова»

Воскресну нині! Ради їх,

Людей, закованих моїх,

Убогих, нищих… Возвеличу,

Малих отих рабов німих!

Я на сторожі коло їх

Поставлю слово.

Тарас Шевченко... Чи не найвидатніший за народністю поет нашої планети, а для України він ще й Пророк, Месія, Рятівник нації. Його глибокомудрий - «Кобзар» недаремно народ назвав другим Євангелієм, а його автора — синонімом до слова Україна.

Багато українських письменників, навіть геніальні Іван Франко та Леся Українка, вважали його своїм учителем, володарем у царстві духа, у царстві людської культури. Тому, немає сумніву, що Тарас Шевченко – саме той великий поет минулого, який не перестає бути сучасником для нових і нових поколінь.

очу звернути вашу увагу на книжкову виставку і на видання представлені на ній:

Зайцев П.І. Життя Тараса Шевченка – 2-е вид. – К.: Обереги, 2004, 480 с.: іл. – (Бібліотека українського раритету)

Книга професора Павла Зайцева «Життя Тараса Шевченка» є плодом його багаторічної наукової роботи. Павло Зайцев своїми розвідками здобув собі ім'я видатного шевчен­кознавця ще перед першою світовою війною. Безперервно продовжуючи свої дослі­дження, він, зокрема, в 30-х роках провів велику роботу над «Повним виданням творів Тараса Шевченка» Українського Наукового Інституту в Варшаві як редактор цієї надзвичайно цінної збірки і як автор ряду статей, коментарів до текстів і численних біографічних та бібліографічних приміток.

Написана з любов'ю до поета, дослідженню життя творів якого професор Зайцев присвятив усю свою довгорічну діяльність ученого, ця книга дає зразок вільного, неупередженого, об'єктивного вивчення. І саме тому постать поета-пророка України виступає в ній в усій своїй величі й багатстві.

Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно – білих ілюстрацій – архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка так і його сучасників.

Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка. – К.: Україна, 1994. – 173 с.: іл.

Наступна книга, автор якої Богдан Лепкий, розповідає про життя і твори геніального українського поета, мислителя та художника Т. Шевченка. Книга видана у 1994 році українським видавництвом «Україна», ілюстрована.

Вічний як народ: Сторінки біографії Т.Г. Шевченка: навч. посібник. – К.: Либідь, 1998. – 271 с.: іл.

Видання, яке я тримаю у руках є досить цікавим і змістовним: продумана структура, багатий фактичний матеріал, ефективна ілюстративність. До кожного розділу дається стисла й змістовна характеристика відповідних етапів життя і творчості Тараса Шевченка, головних мотивів його поезії, прози, малярства. Тема кожного розділу розгортається в мозаїці ілюстрацій, цитат з самого Шевченка та досліджень і відгуків про нього письменників, критиків, учених – його сучасників і сучасників наших (зачитати відгуки відомих людей про Т. Шевченка 262 с.).

Шевченкова криниця: збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. – К.: Криниця, 2003. – 22-56 с.: іл.. – (Скарби Тарасової Гори).

«Шевченкова криниця» - це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, листів, щоденника тощо.

Кожен кого цікавить світогляд Кобзаря, кому потрібно писати чи говорити про нього, з допомогою збірника зможе швидко підшукати цитату на необхідну тему: про Бога, людей і Україну; пор громаду і родину, слово і красу та ін.

Цим виданням започаткувалася серія книг «Скарби Тарасової Гори», в якій представлена творча спадщина Т. Шевченка та інші унікальні матеріали із музейної збірки Шевченківського національного заповідника, - зокрема, каталоги його мистецької та букіністичної колекції, архівні документи, фотографії тощо.

Степанишин Б.І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі: методичний посібник для вчителів. – К.: Проза, 1998. – 383 с.

Методична трилогія Бориса Степанишина розповідає про трьох найдорожчих українському серцю літературних постатей словесності нашого народу – Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка.

Кобзарева зоря: збірник. Поезії рад. письменників про Т. Г. Шевченка. – К.: Рад. письменник, 1984. – 262 с.: іл.

Як жаль, я парость інших літ,

Родивсь в далеку, іншу днину,

Не розділю твій чорний світ,

Собі узявши половину.

Це слова Андрія Малишка, одні із сотень і сотень посвят безсмертному Кобзареві, написаних сучасними поетами,. Шевченко був і залишається володарем сердець українського народу, він впливав і впливає на розвиток українського художнього слова, та й не тільки українського.

Збірка «Кобзарева зоря» вміщує у собі вірші українських радянських письменників і поетів, які писала про Т. Шевченка.

Кобзар В.Ф. Тарас Шевченко і наш край: туристські маршрути. – Кіровоград: Облполіграфвидав, 1989. – 4 с.

До вашої уваги пропоную переглянути брошуру, яка містить карту подорожування по наших краях Тараса Шевченка. Прочитавши її ви дізнаєтесь у яких містах та селищах Кіровоградщини перебував Тарас Григорович.

Бас В.В. Шевченків край: фотопутівник. – К.: Мистецто, 1989. – 263 с.: іл. – Текст укр. Та англ. мовами.

Шевченків край… Земля безсмертного Тараса… Так на Україні називають сучасну Черкащину. Тут народився, звідси пішов у світ великий син українського народу Т. Г. Шевченко. Фотопутівник запрошує читача побувати у багатьох місцях, пов’язаних з іменем поета та його творчістю. Видання написане на українській та англійській мові.

Національний музей Тараса Шевченка: Альбом. – К.: Мистецтво, 2002. – 223 с.: іл. – Текстівки англ., рез. англ., нім., рос., фр.

Мистецтвознавче видання «Національний музей Тараса Шевченка» - це альбом, який відображає значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.

Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями. (показати фото Т. Шевченка, метричну книгу з записом про його народження 7 -8 с.).

Шевченко Т.Г. Вибрані твори. – К.: Радянський письменник, 1955. – 247 с.

Раритетним, а тому цінним для нашої бібліотеки є видання Тараса Шевченка «Вибрані твори», яке видано у 1955 році. Вони завжди користувалось великим попитом у читачів.

Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: Наукова думка, 1997. – 368 с.

До книги «Кобзаря» Т. Г. Шевченка увійшли такі твори, як: «Думи мої, думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», «До Основ'яненка», «Іван Підкова» і «Тарасова ніч». З того часу, коли була видана ця книга, назва «Кобзар» стала другим прізвищем Шевченка. «Ся маленька книжечка, — писав Іван Франко, — відразу відкрила новий світ поезії, вибухла немов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві якістю, простотою і поетичною грацією вислову». Саме тому я окремо звертаю вашу увагу на цю книгу і рекомендую вам її переглянути чи прочитати.

Шевченко Т.Г. Поеми: для старшого шкільного віку. – К.: Веселка, 1984. – 198 с.: іл.

Ми знаємо Т.Г. Шевченка як різносторонню особистість, однією із граней його душі є Шевченко – лірик. На самому початку свого творчого шляху Шевченко написав соціально – побутові поеми «Катерина», «Слепая», історичні поеми «Тарасова ніч», «Іван Підкова» та історико – революційну поему «Гайдамаки». Дане видання вміщує у собі ці та інші не менш цікаві поеми поета.

Шевченко Т.Г. Єретик: поема: словянськими мовами. – К.: Дніпро, 1991. – 123 с.: іл. – Текст укр., рос., білорус., чес., словац., пол. та болг. мовами.

Книга складається з оригіналу та перекладу словянськими мовами поеми Т. Шевченка «Єретик».

Шевченко Т.Г. Три літа: поезії: для серед. та ст. шк. Віку. – К.: Веселка, 1987. – 191с.: іл.

У запропонованому вашій увазі виданні подано твори революційного характеру. Їх розташовано у хронологічному порядку. Виняток ставить лише поезія «Три літа», яка відкриває збірник і якнайкраще допомагає збагнути, коли та чому поет,пережив болісний процес «прозрівання». У період «Трьох літ» Шевченко безповоротно утвердився на позиціях революційного демократа.

Шевченко Т.Г. Буквар Південноруський 1986 року. – К.: Веселка, 1991. – 63 с.: іл.

До книжки увійшли фототипічне видання «Букваря южнорусского 1861 року», укладеного і виданого Т. Г. Шевченком, тексти для читання з нього в сучасній транскрипції, розповідь про історію і драматичну долю першо-видання, про педагогічні погляди і просвітницькі задуми Кобзаря, про його щиру любов до дітей. Видання ілюстроване фоторепродукціями картин і малюнків Т. Г. Шевченка.

Маю надію, що даний огляд вам сподобався і ви неодмінно звернетесь до нашої бібліотеки аби прочитати книги, які вас зацікавили.

Дякую за увагу!