Правила користування

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ГОЛОВАНІВСЬКИМ

ІНФОРМАЦІЙНО- РЕСУРСНИМ ЦЕНТРОМ (ІРЦ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ІРЦ створено з метою задоволення інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного, безоплатного доступу до світових інформаційних ресурсів для навчання, інтелектуального та творчого розвитку особистості.

1.2 Користувачами ІРЦ можуть бути всі читачі бібліотеки, незалежно від освіти, віку, соціального стану, політичних переконань, віросповідання.

1.3 До роботи в ІРЦ допускаються зареєстровані користувачі, які знайомі з навиками роботи на комп’ютері.

ІІ. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ

2.1 Реєстрація користувачів здійснюється за загальними правилами користування бібліотекою.

2.2 Для запису в ІРЦ повнолітні громадяни надають паспортні дані, ознаюмлюються з правилами користування ІРЦ, підписують на читацькому формулярі зобов’язання, про їх дотримання і надають інші відомості для заповнення формуляра.

2.3 Підлітки віком до 14 років надають свідоцтво про народження.

2.4 Облік роботи ІРЦ здійснюється в спеціальному журналі.

ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ

3.1 Тривалість робочого сеансу 30 хвилин.

3.2 Робота в ІРЦ проводиться як за попереднім записом, так і в порядку «живої» черги.

ІV. КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

4.1 Замовити час роботи в Інтернеті.

4.2 Безкоштовно використовувати обладнання і програмне забезпечення ІРЦ для пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет протягом виділеного для нього часу згідно з цими правилами.

4.3 Одержати консультаційну допомогу працівника ІРЦ.

4.4 Копіювати інформацію з Інтернету тільки працівником ІРЦ. Для запису інформації на дискету повинні використовуватися тільки відформатовані у бібліотеці дискети.

4.5 Роздруковувати необхідну інформацію на обладнанні ІРЦ тільки працівником ІРЦ.

4.6 Безкоштовно набути знання та навички пошуку в Інтернеті шляхом одержання індивідуальних консультацій.

4.7 Послуги друку та сканування платні.Папір для друку надається бібліотекою. Користувач може використовувати для роздрукування інформації власний папір, якщо він відповідає вимогам якості та стандарту, що використовується для друку на лазерному та струменевому принтерах.

V. КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН:

5.1 При першому відвідуванні ознайомитись з правилами користування ІРЦ.

5.2 Відзначити у працівника ІРЦ час початку і закінчення роботи, види послуг, які він потребує, тематику інформаційного запиту.

5.3 Дбайливо ставиться до майна, технічного і програмного забезпечення ІРЦ.

5.4 При потребі копіювання надати працівникові ІРЦ дискету для форматування.

5.5 Оплатити додаткові послуги ІРЦ згідно встановлених тарифів.

5.6 Компенсувати нанесені матеріальні збитки у випадку виникнення таких з вини користувача, згідно з чинним законодавством України.

VІ. В ІРЦ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

6.1 Розпочинати роботу в ІРЦ без дозволу працівника ІРЦ.

6.2 Використовувати власні СД.

6.3 Копіювати програмне забезпечення.

6.4 Використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали, що містять зображення порнографічного змісту, заклики до насильницьких дій проти особи та ін..

6.5 Використовувати комп’ютерну техніку, програмне забезпечення та мережу Інтернет в комерційних цілях.

6.6 Вносити будь-які зміни в налаштування комп’ютера та програмного забезпечення.

6.7 Вмикати або перезавантажувати комп’ютер самостійно.

6.8 Голосно розмовляти, заважаючи роботі інших користувачів.

6.9 Проект не передбачає використання користувачами електронної пошти, ігор та дискусійних форм (чатів).

У випадку порушення правил користування ІРЦ, користувачі позбавляються права користуватись мережею Інтернет.

Бібліотека не несе відповідальності за зміст, достовірність та актуальність інформації, яку користувач може отримати з Інтернету.