Положення про ІРЦ

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційно-ресурсний центр

«Мережа громадянської освіти: Правова освіта сільської молоді»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інтернет – важливий складник інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки, бібліотека через інформаційний центр на додаток до друкованих видань надає доступ читачам до електронних інформаційних ресурсів і допомагає орієнтуватися в них.

Перший етап в його роботі – інформаційне забезпечення споживачів в області права, відбір, систематизація, зберігання та надання в користування літератури громадсько – правової тематики.

Інформаційно – ресурсний центр протягом встановленого часу буде забезпечувати своїх користувачів доступною та безкоштовною інформацією шляхом популяризації книжкового фонду та використання новітніх технологій; гарантує доступність інформаційних ресурсів всім категоріям читачів; пріоритетне обслуговування надається представникам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, лідерів громадських організацій.

Діє центр на базі Голованівської районної бібліотеки для дорослих за адресою: смт.Голованівськ, вул.. Леніна,45, тел.:2-24-99.

Положення розроблено у відповідності з законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, «Про інформацію» від 02.10.1992 року, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року, «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 року, Указом Президента України від 31.07.2001 року «Про заходи щодо розвитку національної складової мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», листом Міністерства культури і мистецтв України від 12.07.2000 року «Про розширення інформаційних функцій бібліотек», Статутом Голованівської районної бібліотеки для дорослих.

В рамках «Програми правової освіти населення», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №366 від 1.10.1996 року, бібліотека разом з управлінням юстиції району відкрила для соціально незахищених та малозабезпечених верств населення громадську приймальню з надання безкоштовної юридичної допомоги.

В межах реалізації Програми в бібліотеці буде функціонувати комп’ютерна правова система «Законодавство України». Ця довідково-інформаційна система дасть змогу оперативно навчати і використовувати правову інформацію.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Забезпечити населення району інформацією на різних носіях.

2.2 Інформаційно - ресурсний центр в першу чергу буде орієнтуватися на обслуговування соціально незахищених та малозабезпечених верств населення – це учні, студенти, фахівці різних галузей народного господарства та безробітні; забезпечувати пріоритетне інформаційно - бібліографічне обслуговування керівників органів місцевого самоврядування, державних службовців, лідерів громадського руху за їх запитами.

2.3 Широке використання довідково – правових систем України.

2.4 Входження в інформаційний простір, надання інформації про наші документальні інформаційні ресурси.

2.5 Завдяки широкомасштабній програмі навчання учнів різного віку, студентів, інших користувачів домогтися якнайбільшого охоплення кількості користувачів бібліотеки протягом року.

2.6 Домогтися, щоб спеціалісти, працівники бібліотеки мали можливість створювати свою інформаційну продукцію (від списків нових надходжень чи друкованого видання до підготовки оглядів сайтів в Інтернеті).

2.7 Забезпечити рекламу в засобах масової інформації про роботу інформаційно – ресурсного центру з посиланням на фінансову підтримку обласної інформаційної служби з питань жіноцтва.

2.8 Сприяти посиленню ролі бібліотек у вихованні суспільно – активної особистості, розвитку інтелектуально - творчого потенціалу користувачів, технічних навичок використання комп’ютерних технологій.

Для цього:

- мати простий і вільний доступ до фондів офіційних документів;

- використовувати зрозумілий пошук необхідної інформації в довідково – правових системах;

- знайти вчасно відповідь, де опублікований той чи інший документ;

- домогтися постійного взаємозв’язку книги та комп’ютера.

3. ЗМІСТ РОБОТИ

Виконання поставлених завдань сприятиме:

3.1 Комплектуванню документального фонду ІРЦ нормативними та законодавчими документами державних і місцевих органів влади, забезпечення їх загальнодоступності з метою підвищення правової політичної та соціальної культури населення.

3.2 Посилення якісного складу довідково – бібліографічного фонду громадсько - правової тематики традиційними (книжковими та періодичними виданнями) і нетрадиційними(СД-РОМ) матеріалами.

3.3 Організація ефективного інформаційного обслуговування населення з використанням традиційних і нових інформаційно – бібліотечних послуг (книжкова, аудіовізуальна, електронна і мультимедійна інформація).

3.4 Забезпечити дистанційний доступ до інформаційних ресурсів інших бібліотек шляхом використання модемного телекомунікаційного зв’язку, електронної пошти.

3.5 Всебічне розкриття змісту спеціалізованого фонду з використанням комп’ютерних

довідково-пошукових програм, виділення фонду громадсько – правової тематики на стелажах, оформлення стендів, книжкових виставок.

3.6 Провести презентацію інформаційно – ресурсного центру, проводити консультації, тренінги для працівників бібліотек та користувачів, систематично проводити Дні права, Дні краєзнавства, Дні інформації тощо.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ

4.1 Інформаційно-ресурсний центр не є окремим підрозділом бібліотеки а невід’ємна складова районної бібліотеки. Для подальшого розвитку інформаційних технологій призначити керівником інформаційно-ресурсного центру КАЗЕМІРСЬКУ Світлану Сергіївну – бібліографа Голованівської районної бібліотеки для дорослих.

4.2 Інформаційно – ресурсний центр працює під керівництвом бібліографа Голованівської районної бібліотеки Каземірської С.С. і є базовим інформаційним центром районної мережі бібліотек з питань громадсько – правової тематики.

4.3 Заввідділом обслуговування Голованівської районної бібліотеки для дорослих ХОЛОСТОВА Любов Євстафіївна без відриву від основної роботи призначається відповідальним працівником інформаційно – ресурсного центру та менеджером по навчанню персоналу та користувачів.

4.4 Менеджер по зв’язках з громадськістю – ТАЦІЄНКО Альона Володимирівна, за посадою методист районної бібліотеки для дорослих.

4.5 Бібліотечні консультанти:

- ПОЛІЩУК Людмила Василівна – бібліотекар РБ;

- ТРІЩЕНКО Людмила Миколаївна – бібліотекар РБ;

- ТАЦІЄНКО Альона Володимирівна – методист РБ.

4.6 Працівники інформаційно – ресурсного центру призначаються і звільняються директором районної бібліотеки для дорослих.

4.7 Плани і звіти інформаційно – ресурсного центру є складовою частиною планів і звітів районної бібліотеки для дорослих.

4.8 Послуги центру є доступними і безкоштовними для всіх користувачів бібліотеки і діяльність його регламентується даним Положенням та «Правилами користування бібліотекою».

4.9 Послуги надаються без попереднього запису в порядку «живої» черги.

4.10 Центр не може бути використаний на цілі, що не стосуються реалізації проекту «Мережа громадянської освіти: правова освіта сільської молоді».

4.11 Інформаційно – ресурсний центр щоквартально не пізніше 10 числа за звітним місяцем звітує ОЖІС м.Кіровограда.

4.12 Роботу інформаційно – ресурсний центр здійснює згідно плану роботи.

Положення обговорено та затверджено на засіданні ради при директорі РБ.