Інформація про ІРЦ

У І –му кварталі 2010 року Голованівський інформаційно-ресурсний центр здійснював свою роботу відповідно до плану роботи на 2010 рік.

Протягом відповідного періоду продовжували роботу щодо створення бази даних офіційних документів місцевої влади та місцевого самоврядування, а також здійснювали інформаційне обслуговування громадських організацій, використовуючи Інтернет. Зокрема, дане інформування відбувалося в таких напрямках : законодавча основа місцевого самоврядування; правовий та соціальний захист ветеранів в Україні; сучасні проблеми розвитку землеробства; європейська освіта – сучасна реальність, а не мрія.

Велике зацікавлення серед користувачів бібліотеки викликав проведений в читальному залі День бібліографії на тему «Інформаційні технології бібліотеки». В рамках проведення Дня бібліографії відвідувачам була запропонована книжкова виставка «Можливості Інтернету – безмежні» та здійснили бібліографічний огляд представленої на виставці літератури. Також в цей день організували та провели інформаційну годину «Інформаційні технології нашої бібліотеки». Слухачами та учасниками інформаційної години стала учнівська молодь.

Для представників бюджетних установ району провели консультацію з участю бібліографа на тему «ХХІ століття – епоха Інтернету». Для учнів ПТУ №38 була запропонована спеціалістами ІРЦ інформаційна гра «Медіа ресурси на допомогу навчанню». В ході гри використовувались електронні та книжкові видання, які були спрямовані на те, щоб майбутні спеціалісти отримали максимальну кількість знань з різних напрямків суспільного життя.

В рамках проекту «Мережа громадянської освіти: правова освіта сільської молоді», працівник інформаційно-ресурсного центру брав участь в учбових тренінгах, які організувала Обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва та провів разом із іншими працівниками інформаційно – ресурсного центру тренінг «Право на працю. Безробіття» для бібліотечних працівників району.

В тренінгу взяли участь 28 учасників. Серед них було здійснено анкетування, метою якого стало визначення рівня обізнаності стосовно теми безробіття та права громадян на працю. Дане анкетування було досить корисним для респондентів. Учасники дослідження перевірили свої знання і дізнались на якому рівні знаходяться їх знання з питань праці та безробіття.

Більшість опитуваних визнали свій рівень середнім. Прикрим був той факт, що про гарантії та компенсації в разі втрати роботи із опитуваних мало хто знав.

Тому з даного анкетування можна зробити висновок, що надалі потрібно проводити певні заходи стосовно тематики про право на працю та безробіття, урізноманітнити форми роботи: лекції, «круглі столи», вечори запитань та відповідей і ін.

Після проведення тренінгу учасникам було роздано буклети ОЖІС по даній тематиці.

В свою чергу сільські бібліотечні працівники провели інформаційні сесії на місцях, в яких взяли участь 254 учасники.

В рамках функціонування інформаційно – ресурсного центру, в приміщенні читального залу районної бібліотеки для дорослих, була проведена інформаційна година «Інтернет – світова мережа пошуку» для групи учнів ПТУ №38, що освоюють нині професію оператора комп’ютерного набору.

Захід був проведений в межах проекту «Мережа громадянської освіти: правова освіта сільської молоді».

Всім відомо, що новітні інформаційні технології сприяють швидкому поширенню різноманітної інформації в суспільстві через засоби масових комунікацій, зокрема через всесвітню мережу Інтернет. Тому метою інформаційної години було надання більш детальної інформації про Інтернет – як складовий сегмент Світу інформації.

Відомо, що робота оператора комп’ютерного набору неможлива без використання знань роботи з персональним комп’ютером. Тому ведуча заходу – бібліограф – консультант ІРЦ Каземірська С.С. ознайомила учасників інформаційної години з багатоаспектними можливостями спеціальних програм, які пропонує мережа фахівцям різних галузей знань.

Надана інформація була досить корисною, цікавою, актуальною та змістовною.

Працівниками інформаційно – ресурсного центру було зазначено, що пріоритетною функцією ІРЦ на даний час - є надання користувачам бібліотеки можливості безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет щодо отримання необхідної їм правової інформації. Також вони ознайомили учнів із основними послугами, які надає бібліотека в рамках реалізації даного проекту.

Увагу присутніх привернула оформлена книжкова виставка – рекомендація «Інтернет – світова мережа пошуку », з матеріалами якої учасники познайомились ще до проведення інформаційної години. На ній були представлені книги, які розкривали актуальні та проблемні питання сучасних інформаційних технологій.

Ведуча інформаційної години зазначила, що в районній бібліотеці для дорослих на даний час знаходяться найкращі видання даної тематики: енциклопедії, тлумачні словники, навчальні посібники, підручники та інші видання.

Можна стверджувати, що на сьогодні Інтернет включає в себе і відображає всі сфери життя суспільства; значною мірою впливає на економічне, політичне і культурне життя як однієї країни, так і всього світу в цілому.

Підсумком проведення заходу став бібліографічний огляд запропонованих на виставці видань.

Користувачами інформаційно-ресурсного центру є представники різноманітних верств населення району – це учні, студенти, , вчителі, медичні працівники ,державні службовці, підприємці, керівних органів влади та місцевого самоврядування та соціально-вразливі верстви населення: малозабезпечені сім’ї, пенсіонери, безробітні, інваліди.

За період з січня – березня 2010 року інформацією за допомогою ІРЦ скористались 65 відвідувачів, з них:

- службовців – 8;

- студентів – 19;

- малозабезпечених –21 ;

- представників громадських організацій – 10;

- інші категорії – 7.

Користувачі 123 разів скористалися послугами ІРЦ, в тому числі:

- послугами Інтернет –48 ;

- послугами БД «Законодавство України» - 27;

- літературою правового характеру –34 .

Найпоширеніші теми, якими цікавилися користувачі були такі:

- Закони України;

- Укази Президента України;

- Постанови Верховної Ради України;

- Пільги чорнобильцям;

- Пенсійне законодавство України;

- Трудове законодавство України;

- Законодавство з питань освіти;

- Земельне право України;

- Пільги малозабезпеченим верствам населення;

- Шлюбне законодавство;

- Оплата праці, трудовий договір.

Отже, можна зробити висновок, що інформаційно – ресурсний центр протягом звітного періоду намагався якнайповніше задовольнити інформаційні потреби користувачів(як завдяки мережі Інтернет, за допомогою правової бази даних «Законодавство України» та книжкового фонду з правової тематики) з питань правової культури , надавати інформацію про запровадження нових законів України.

Значну увагу працівники ІРЦ приділяють популяризації правових знань створюючи свою друковану продукцію, яку використовують під час проведення різноманітних заходів. Зокрема, виборцям була запропонована інформаційна закладка «Як реалізувати своє виборче право». А для працівників культурної галузі району став корисним інформаційний бюлетень «Юридичні документи України з питань культури». Для молодого покоління читачів був досить цікавим інформаційний бюлетень «Світло згаслих зірок: СНІД і артистичний бомонд».

Про проведені заходи в рамках ІРЦ інформували ЗМІ. Зокрема, в районній газеті «Вісник Голованівщини», 2010 рік, № 21-22 від 20 березня було надруковано статтю «Той, хто володіє інформацією, той володіє світом», яка розкрила читачам зміст роботи організованого в бібліотеці Інформаційно ресурсного центру на допомогу правовому вихованню жителів нашого району.

Директор РБ для дорослих Н.Б.Коваленко

«Той, хто володіє інформацією, той володіє світом»

Нині у світі силу має той, хто володіє інформацією, яка відіграє незмінно важливу роль у будь - якій сфері людської діяльності. ХХІ століття – ера інформаційного суспільства, у якому інформація все частіше визначається як основний ресурс майбутнього. Але повністю його використовувати зможуть тільки ті, хто має необхідні знання і підготовку.

Для бібліотечних працівників це час змін, позаяк, глибоких та кардинальних; прийняття сміливих нестандартних рішень, в тих умовах, коли наше суспільство з кожним днем все глибше занурюється в безладне, хаотичне сприйняття великого масиву інформації, частіше негативної та непотрібної. Тож, крилатий вислів: «Той, хто володіє інформацією, той володіє світом», є не просто лейтмотивом Голованівської районної бібліотеки для дорослих. Це щоденна праця невеликого колективу професіоналів та однодумців щодо задоволення інформаційного попиту населення нашого регіону, незалежно від їхнього соціального та фізичного стану, віку.

Завдяки підтримці обласної жіночої інформаційної служби (ОЖІС) в особі голови О.Гаращенко, нещодавно в нашій бібліотеці розпочав свою роботу інформаційно – ресурсний центр «Мережа громадянської освіти: правова освіта сільської молоді». Цей проект в нашій області отримав підтримку Національного Фонду Демократії (США).

Згідно з проектом наш інформаційно – ресурсний центр володіє комп’ютерним та програмним забезпеченням, зокрема, книжково – документальним фондом правової тематики, старанно підібраним спеціалістами у відповідності з запитами користувачів. Серед них також фонд періодичних видань: «Урядовий кур’єр”, «Голос України», «Право України», «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник Президента України», «Іменем закону» та ін.

Паралельно із реалізацією цього проекту в нашій області, завдяки прийнятій районній програмі правової освіти населення, дієвої підтримки та допомоги заступника голови РДА Бугаєнко О.П., ми отримали комп’ютерне обладнання та можливість підключитися до мережі Інтернет. Працівники бібліотеки взяли також участь у семінарах, які проводила обласна інформаційна служба на тему «Тендерна рівність. Сімейне право» та «Право на працю. Безробіття». Як результат – проведення відповідних тренінгів на базі районної бібліотеки для дорослих.

Створюючи інформаційно – ресурсний центр, ми ставили за мету – формування контингенту користувачів шляхом залучення до центру громадян різних соціальних груп: учнів, студентів, лідерів громадських організацій, представників місцевої влади, органів самоврядування; повне задоволення запитів користувачів необхідною інформацією на електронних носіях; підтримка правової освіти населення через широке використання довідково – правових баз України.

У рамках програми правової освіти населення в районній бібліотеці діє безкоштовна громадська правова приймальня. А доступ до комп’ютерної інформаційно – правової бібліотеки «Експерт - Юрист» та бази даних «Законодавство України» правової серії «Інфодиск», дає змогу оперативно вивчати і використовувати правову інформацію. Ці послуги бібліотека надає безкоштовно всім бажаючим громадянам.

За такий короткий час функціонування інформаційно – ресурсного центру було організовано та проведено круглий стіл «Моральність – це шанс урятуватись», дискусійну годину «Чи справді потрібно, щоб жінка була мужньою?».

В читальному залі районної бібліотеки для дорослих було організовано та представлено користувачам книжкову виставку «тендерний паритет в умовах розбудови українського суспільства». Суттєво доповнює цю роботу випуск друкованих видань за тематикою проекту. Не один користувач бібліотеки отримав в особисте користування друковані видання, створені спеціалістами бібліотеки: інформаційний вісник «Правова допомога сім’ї”, інформаційну листівку для батьків «Дитинство без насильства», інформаційні листівки «Сім’я – простір без насильства», «Мовчати не треба!», «Як реалізувати своє виборче право» та «Заповіді здоров’я”.

Щоденна копітка праця бібліотекарів інформаційно – ресурсного центру доводить про велику практичну користь від нововведення, хоча це вимагає значних матеріальних та моральних витрат

Директор районної бібліотеки

для дорослих Н.Коваленко