Інтернет-центр

Затверджено:

наказом директора

Голованівської районної

бібліотеки для дорослих

від 24 грудня 2012 р. № 33

ПОЛОЖЕННЯ

про Інтернет – центр Голованівської районної бібліотеки для дорослих ім.С.В.Шеврякова

1. Загальні положення

1.1 Інтернет - центр створено у Голованівській районній бібліотеці для дорослих у рамках реалізації проекту Всеукраїнської програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет ІІІ», що пропонує свої послуги широким верствам населення.

1.2 Інтернет – центр діє на основі Положення, яке базується на нормативних документах, які забезпечують реалізацію прав людини на інформацію незалежно від її віку, зайнятість у сфері праці чи використання професійного досвіду, можливість розвитку особистості, задоволення їх духовних потреб.

1.3 Загальне керівництво Інтернет - центром здійснює координатор – завідуюча відділом обслуговування районної бібліотеки для дорослих відповідно до посадової інструкції.

1.4 Ресурсне забезпечення Інтернет – центру здійснюється Програмою «Бібліоміст», Голованівською районною бібліотекою у межах дії Протоколу про наміри.

1.5 В основі функціонування Інтернет – центру лежить ідея просування розвитку вільного доступу громади до Інтернету у бібліотеці.

1.6 Зміст роботи в Інтернет – центрі побудований на:

- використанні комп’ютерів «Бібліоміст» лише для публічного доступу, а не для бібліотечної роботи;

- обов’язковим підключенням кожного з отриманих ком’ютерів до Інтернету;

- забезпеченні постійної наявності повного комплекту програмного забезпечення на кожному ком’ютері, включаючи програму збору статистики та проведення анкетування користувачів;

- реєстрації кожного комп’ютера у системі збору статистики;

- підключенні до Інтернету та здійсненні регулярних платежів за використання Інтернету;

- електропостачанні та опаленні у сезонний період;

- оснащенні меблями для обладнанням (стільці, столи, інше);

- створенні локальної мережі для кількості ком’ютерів, які надані за програмою «Бібліоміст»;

- забезпеченні технічної підтримки обладнання та його оновлення, включаючи придбання витратних матеріалів (папір, картриджі для принтерів і ін.); оперативному ремонті комп’ютерів;

- забезпеченні протипожежних засобів охорони приміщення; системи охорони приміщення Інтернет – центру для забезпечення збереження обладнання;

- інших витратах, пов’язаних з функціонуванням бібліотеки та Інтернет – центру.

1.7 Користувачами Інтернет - центру можуть бути всі категорії користувачів бібліотеки.

2. Мета та завдання

Відкриття Інтернет - центру стало відповіддю на прояви кризових явищ у громадянському інформуванні та у суспільстві в цілому. Основною метою функціонування Інтернет – центру є:

- забезпечення вільного та безкоштовного доступу всіх категорій користувачів до роботи в мережі Інтернет з використанням обладнання, придбаного за рахунок Програми протягом всіх робочих годин бібліотеки та не створюванні штучних перешкод для користувачів при використанні комп’ютерного обладнання;

- забезпечення інформування громадськості про можливість вільного та безкоштовного доступу до мережі Інтернет у бібліотеці шляхом розміщення плакатів (банерів, оголошень і ін.) зовні, біля центрального входу, в інших публічних місцях, а також використовуючи інші можливості для розповсюдження інформації про діяльність Інтернет – центру;

- забезпечення надання безкоштовних послуг із використанням наданого Програмою обладнання у разі, якщо такі послуги не потребують використання витратних матеріалів. До таких безоплатних послуг віднести: збереження даних на електронних носіях ( напр. флеш - пам’яті або диск), сканування, здійснення перевірки флеш – пам’яті на наявність вірусів, використання безкоштовного доступу до мережі Інтернет більше ніж 1 годину.

2.1 Залучити якомога більше громадян різного віку до користування Інтернет - центром.

2.2 Максимально задовольняти індивідуальні інформаційні, освітні та навчальні інтереси громадян, що пов’язані як з розширенням їх професійних можливостей, так і з потребою підвищення інтелектуального та загальнокультурного рівня.

2.3 Створювати комфортні умови для обслуговування користувачів.

3. Порядок організації роботи в Інтернет - центрі

3.1 Робота здійснюється на базі бібліотеки у її приміщеннях, обладнаних для роботи відвідувачів з комп’ютерним обладнанням.

3.2 Інтернет – центр є функціональною складовою районної бібліотеки для дорослих і підпорядковується директору бібліотеки.

3.3 Директор бібліотеки забезпечує його належне функціонування.

3.4 До штату консультантів Інтернет – центру належать всі працівники бібліотеки. Їх функціональні обов’язки обумовлюються у посадових інструкціях.

3.5 Процес роботи здійснюється шляхом:

- надання безкоштовних консультацій з приводу найкращих практик використання ресурсів Інтернет;

- створення переліку найбільш популярних Інтернет – ресурсів в різних сферах (медицина, новини, освіта, пригоди, бібліотеки, ресурси для дітей та молоді) та безкоштовному наданню їх користувачам;

- проведення безкоштовного базового навчання та консультування (індивідуальне чи групове) по роботі з комп’ютером та в мережі Інтернет для користувачів, які цього потребують.

3.6 До організації навчання користувачів можуть бути залучені спеціалісти за фахом, а також волонтери.

3.7 Інтернет – центр працює щодня, крім суботи.

3.8 Час роботи користувачів у Інтернет – центрі здійснюється у понеділок, вівторок, середу, четвер з 8.00 до 17.00; у п’ятницю з 8.00 до 16.00; у неділю з 9.00 до 16.00.

3.9 Тривалість одного сеансу роботи – не більше 1 години. За умови, коли біля даного комп’ютера немає черги - допускається безперешкодне продовження роботи користувачем ще на 1 годину.

3.10 Допускається робота в Інтернет – центрі за попереднім записом.

3.11 При запізненні користувача більше, ніж на 10 хвилин, виділене йому робоче місце може бути надане іншому користувачу.

3.12 Режим роботи Інтернет- центру визначається і затверджується директором бібліотеки та прописаний цим Положенням.

4. Права та обов’язки слухачів

Права користувачів Інтернет - центру ґрунтуються на конституційному праві громадянина України на отримання інформації.

4.1 Користувачі мають право:

- використовувати програмне забезпечення та устаткування для пошуку необхідної інформації в Інтернеті протягом 1 години;

- одержувати консультацію у бібліотекаря – консультанта з питань пошуку інформації в Інтернеті;

- копіювати інформацію з Інтернету на диски, дискети, флеш - пам’ять;

- брати участь у презентаціях, практикумах, тренінгах, консультаціях, групах навчання роботі в мережі Інтернет;

- бути спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет – центру;

4.1.1 популяризувати Інтернет - центр у засобах масової інформації;

4.1.2 залучати нових користувачів.

4.2 Користувачі зобов’язані:

4.2.1 повідомити бібліотекаря – консультанта про вид потрібних послуг і тематику інформаційного запиту;

4.2.2 підтримувати добрі стосунки з іншими користувачами, бібліотекарями – консультантами, керівником Інтернет - центру;

4.2.3 дбайливо ставитись до комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення, на якому працюють;

4.2.4 при необхідності копіювання інформації, надавати бібліотекареві - консультанту чисті диски, дискети для форматування і копіювання;

4.2.5 негайно повідомити бібліотекаря - консультанта про неполадки і порушення, що виникли;

4.2.6 компенсувати нанесений матеріальний збиток у випадку такого з вини користувача, згідно з чинним законодавством.

4.3 Користувачеві забороняється:

- використовувати Інтернет для комерційних (розміщення реклами і ін..), протизаконних (порушення авторських прав і ін.) і неетичних (переглядів сайтів порнографічного змісту, сцен насилля і ін.) цілей, а також для нанесення шкоди чи збитку іншим особам чи організаціям;

- використовувати не відформатовані та пошкоджені дискети, диски і ін.;

- направляти заявки, заповнювати електронні анкети, зв’язані з відправленням

- будь – якого роду кореспонденції по електронних каналах;

- підключатися до мережевих ком’ютерних ігор;

- вносити зміни у налаштування комп’ютера і програмного забезпечення;

- виключати або перезавантажувати комп’ютер;

- перебувати на одному робочому місці більше ніж двох чоловік;

- шуміти, заважати іншим користувачам, створювати конфліктні ситуації.

5. Бібліотека зобов’язана:

5.1 Гарантувати рівні умови для доступу до мережі Інтернет для всіх категорій користувачів незалежно від їх віку, статі, соціального, матеріального або службового становища, окрім випадків. Передбачених законодавством України.

5.2 Гарантувати необмежений доступ користувачів до будь-яких категорій веб-сайтів (соціальних мереж, чатів, електронної пошти, ігор), окрім тих інформаційних ресурсів, які містять інформацію, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству.

5.3 Бібліотека не несе відповідальності, якщо користувач з власної вини втратив дані в результаті неналежного використання ком’ютерного обладнання.

5.4 У разі порушення правил користування Інтернет – центром, бібліотекар - консультант має право припинити надання послуг.

5. Ліквідація та реорганізація Інтернет - центру

Реорганізація та ліквідація Інтернет – центру проводиться засновником із обов’язковим врахуванням рішення загальних зборів громади.

ПРАВИЛА

для користувачів Інтернет – центру Голованівської районної бібліотеки для дорослих

1.Загальні положення

1.1 Інтернет - центр створено при Голованівській районній бібліотеці для дорослих у рамках реалізації проекту Всеукраїнської програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет ІІІ», що пропонує свої послуги широким верствам населення.

1.2 Інтернет – центр діє на основі Положення, яке базується на нормативних документах, які забезпечують реалізацію прав людини на інформацію незалежно від її віку, зайнятість у сфері праці чи використання професійного досвіду, можливість розвитку особистості, задоволення їх духовних потреб.

1.3 Користувачами Інтернет - центру можуть бути всі категорії користувачів бібліотеки

2. Реєстрація користувачів

2.1 Реєстрація користувачів здійснюється за загальними правилами користування бібліотекою.

2.2 Для користування послугами Інтернет – центру користувачі мають подати паспорта чи інший документ, який засвідчує особу.

2.3 Облікові дані фіксуються у формулярі користувача та щоденнику роботи читального залу бібліотеки.

3. Порядок роботи

Інтернет – центр працює щодня, крім суботи.

Час роботи користувачів у Інтернет – центрі здійснюється у понеділок, вівторок, середу, четвер з 8.00 до 17.00; у п’ятницю з 8.00 до 16.00; у неділю з 9.00 до 16.00.

Тривалість одного сеансу роботи – не більше 1 години. За умови, коли біля даного комп’ютера немає черги - допускається безперешкодне продовження роботи користувачем ще на 1 годину.

Допускається робота в Інтернет – центрі за попереднім записом.

При запізненні користувача більше, ніж на 10 хвилин, виділене йому робоче місце може бути надане іншому користувачу.

4.Права користувачів

Права користувачів Інтернет - центру ґрунтуються на конституційному праві громадянина України на отримання інформації.

1.1 Користувачі мають право:

- використовувати програмне забезпечення та устаткування для пошуку необхідної інформації в Інтернеті протягом 1 години;

- одержувати консультацію у бібліотекаря – консультанта з питань пошуку інформації в Інтернеті;

- копіювати інформацію з Інтернету на диски, дискети, флеш - пам’ять;

- брати участь у презентаціях, практикумах, тренінгах, консультаціях, групах навчання роботі в мережі Інтернет;

- бути спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет – центру;

1.1.1 популяризувати Інтернет - центр у засобах масової інформації;

1.1.2 залучати нових користувачів.

1.2 Користувачі зобов’язані:

4.2.1 при першому відвідуванні занять ознайомитись з правилами для користувачів Інтернет - центру;

4.2.2 ознайомитись з розпорядком роботи Інтернет - центру;

4.2.3 повідомити бібліотекаря – консультанта про вид потрібних послуг і тематику інформаційного запиту;

4.2.4 підтримувати добрі стосунки з іншими користувачами, бібліотекарями – консультантами, керівником Інтернет - центру;

4.2.5 дбайливо ставитись до комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення, на якому працюють;

4.2.6 при необхідності копіювання інформації надавати бібліотекареві - консультанту чисті диски, дискети для форматування і копіювання;

4.2.7 негайно повідомити бібліотекаря - онсультанта про неполадки і порушення, що виникли;

4.2.8 компенсувати нанесений матеріальний збиток у випадку такого з вини користувача, згідно з чинним законодавством.

4.3 Користувачам забороняється:

- починати працювати з комп’ютерним обладнанням без дозволу бібліотекаря - консультанта;

- використовувати власні CD;

- копіювати програмне забезпечення;

- використовувати Інтернет для комерційних (розміщення реклами і ін..), протизаконних (порушення авторських прав і ін..) і неетичних (переглядів сайтів порнографічного змісту, сцен насилля і ін..) цілей, а також для нанесення шкоди чи збитку іншим особам чи організаціям;

- використовувати не відформатовані та пошкоджені дискети, диски і ін.;

- направляти заявки, заповнювати електронні анкети, пов’язані з відправленням

будь – якого роду кореспонденції по електронних каналах;

- підключатися до мережевих ком’ютерних ігор;

- вносити зміни в налаштування комп’ютера і програмного забезпечення;

- виключати або перезавантажувати комп’ютер;

- перебувати на одному робочому місці більше ніж двох чоловік;

- шуміти, заважати іншим користувачам, створювати конфліктні ситуації.

У випадку порушення правил користування Інтернет – центром, бібліотекар – консультант має право припинити надавати послуги. Бібліотека не несе відповідальності за зміст, достовірність та актуальність інформації, яку користувачі можуть отримувати з Інтернету.