КИФОРЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Post date: Feb 29, 2012 6:16:20 AM

кандидат сільськогосподарських наук

Народився в селі Шепилове, де й провів досить складне дитинство повоєнних років. Десятирічку в Межиричці закінчив у 1957 році з золотою медаллю. В 1957 році без екзаменів був зарахований до лав студентів на факультет механізації сільськогосподарського виробництва Української сільськогосподарської академії (зараз Національний аграрний університет). Закінчив його з відзнакою, одержавши ґрунтовну теоретичну підготовку по розрахунку робочих органів сучасних сільськогосподарських машин та розробці інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарських культур.

Направлення на роботу одержав в Український науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського господарства.

На початку 70-х років Василь Іванович бере активну участь у розробці найбільш раціональної і економічно вигідної технології збирання кукурудзи з обмолотом качанів у полі. Для реалізації цієї технології інститут плідно працював з ГСКБ Херсонського комбайнового заводу.

За розробку приставки ППК-4 до зернозбирального комбайна СК-5 «Нива» в 1993 році колективу авторів, в тому числі й Кифоренку, була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

За розробку технологічних засобів і технологій консервування вологого подрібненого фуражного зерна кукурудзи в силосних траншеях і баштах шляхом їх герметизації синтетичною плівкою замість теплового сушіння, колективу авторів, в тому числі й Кифоренку в 1989 році була присуджена премія Ради Міністрів СРСР.

Коло інтересів Василя Івановича не вичерпується лише технічними питаннями. Він відчуває себе свідомим українцем, сином свого народу, маленьким листочком національного дерева, любить пісню, знає історію, народні обряди, звичаї – все те, що має відношення до великого й ємкого слова Україна…