КАДІЄВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

Post date: Feb 29, 2012 6:20:35 AM

відомий вчений, доктор економічних наук, професор

Відомий вчений, доктор економічних наук, професор Київського Національного аграрного університету народився в смт. Голованівськ. Його запрошували в інститути та академії у різні кінці колишнього Радянського Союзу – Ленінград, Москва, Ташкент, Душанбе…

З юних років Володимир Андрійович дуже хотів вчитися і жадібно освоював все нове. До 10 класу він прочитав всю світову літературну класику. Закінчив сільськогосподарський технікум, потім служив в армії. В школі військової контррозвідки здобув професію шифрувальника. Під час служби на Тихоокеанському флоті була можливість вчитись. Поступив на філософський факультет університету , закінчивши там два курси, повертається в Україну і подає документи на економічний факультет Київської сільськогосподарської академії.

Після закінчення академії, два роки працює у рідному вузі начальником госпрозрахункового обчислювального центру і готує кандидатську дисертацію. Поступає в аспірантуру на кафедру кібернетики і в 1971 році захищає її. У 1989 році захищає докторську. 17 академіків екзаменували нашого земляка на захисті, серед яких директор інституту кібернетики, відомий вчений В.С. Михайлович, і він блискуче витримав цей іспит.

Понад 20 років Володимир Андрійович Кадієвський очолював кафедру економічної кібернетики рідної сільськогосподарської академії, тепер Київський агроуніверситет. За цей час, з-під його пера світ побачило 120 наукових праць, навчальних посібників та монографій. Його праці видають і цитують за кордоном. Він підготував більше 60 кандидатів і 6 докторів наук. Дослідження та розробки професора Кадієвського знаходять практичне застосування в цукровій, тваринницькій та інших галузях. Він єдиний доктор кібернетики сільськогосподарських навчальних закладів, а отже є незаперечним авторитетом у нашій країні в моделюванні і оптимізації розвитку сільськогосподарського виробництва.