БЕРЕЗОВСЬКИЙ МИКОЛА ДАВИДОВИЧ

Post date: Mar 12, 2012 11:46:39 AM

вчений-селекціонер, доктор сільськогосподарських наук Народився 5 січня 1937 року в с. Перегонівка.

Основним напрямком досліджень Березовського М.Д. є селекція свиней великої білої породи, а підсумком багаторічної діяльності – створення і апробація двох внутріпородних типів УВБ-1 і УВБ-2, Лебединського і Дніпровського заводських типів, 6-ти заводських ліній і 10 родин. Крім цього ще одним напрямом досліджень М.Д. Березовського є питання імуно- та популяційної генетики, які ефективно використовуються для теоретичного обгрунтування селекційних програм при створенні нових генотипів у великій білій породі.Кандидатську дисертацію – “М’ясні якості та деякі біологічні особ¬ливості помісей від маток великої білої породи з кнурами п’єтрен і ландрас” захистив у 1968 р.

Докторську дисертацію – “Створення спеціалізованих типів свиней методом внутріпородної селекції” захистив у 1990 р.

Березовський М.Д. має більше 197 наукових робіт, у тому числі 12 книг і брошур, близько 30 методик та інструктивних документів. Під його керівництвом розроблено селекційно-технологічну систему виробництва свинини, яка впроваджується в усіх областях України. Має 9 авторських свідоцтв.

Під науковим керівництвом М.Д. Березовського підготовлено 9 кандидатів наук.

Працює в Інституті свинарства ім. О.В. Квасницького.