Zajęcia w GOK‎ > ‎

Zespół "18 lat +VAT"

Zespół artystyczny „18 lat plus VAT” istnieje od stycznia 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Obecnie liczy 15 osób. Zespół ma już na swoim koncie występy w wielu przeglądach i konkursach. Swoimi występami uświetnia imprezy miejscowe oraz gminne. Wśród bogatego repertuaru jaki reprezentuje zespół przewijają się dawne przyśpiewki, ballady jak i piosenki nowoczesne.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby
Spotykamy się we wtorki w godz. 18.30 - 20.00 w Świetlicy Wiejskiej w Słupnie. 
Comments