Zajęcia w GOK‎ > ‎

Orkiestra dęta

    Plany utworzenia Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno powstały pod koniec 2000 roku. Od tego czasu trwały przygotowania.
    Pierwsze spotkanie Orkiestry odbyło się 04.03.2001 roku. Do nauki grania zaangażowano doświadczonego kapelmistrza Pana Władysława Adamczyka, który prowadzi Orkiestrę do dziś. 
    12 sierpnia 2001 roku to pamiętny dzień w historii Orkiestry. W tym dniu proboszcz parafii Słupno ksiądz dr Marek Zawadzki dokonał uroczystego wyświęcenia instrumentów. Był to jednocześnie pierwszy publiczny występ. Po kilku miesiącach Orkiestra liczyła 32 członków.
    W 2003 roku został utworzony zespół mażoretek pod nazwą „ISKIERKI”, który wzbogaca oraz upiększa występy i dzięki któremu wzrósł znacząco poziom artystyczny Orkiestry.
    Repertuar orkiestry obejmuje bogaty wybór utworów religijnych, patriotycznych, marszowych, a obecnie również przechodzi do standardów muzyki rozrywkowej i klasycznej.
    Gminna Strażacka Orkiestra Dęta działa od marca 2012r. w ramach Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Od roku 2018 zajęcia prowadzi Pan Edward Wielgócki, kapelmistrz z wielkim autorytetem w środowisku, sukcesami w skali ogólnopolskiej, człowiek o wielkiej pasji, którą potrafi zarażać młodych ludzi. Dyrygent gwarantuje przede wszystkim jakość i profesjonalizm, którego wymaga od siebie i od swoich instrumentalistów, podobnie jak solidności i pracowitości.

Pan Edward Wielgócki do tej pory największe laury osiągnął z orkiestrą z Gozdowa. Ma na swoim koncie wygrany ogólnopolski festiwal orkiestr ochotniczych straży pożarnych w kategorii choreografia i musztra paradna w Krynicy w 2009 roku. Sukcesem było wygranie konkursu na najlepszą orkiestrę województwa mazowieckiego obszarów wiejskich w 2013 roku. Na zawsze w pamięci pozostanie występ w telewizyjnym show na antenie Polsatu „Must Be the Music. Tylko muzyka”. Występował również z cyklem koncertów we Włoszech i na Litwie. 


Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Zapewniamy instrumenty, piękne stroje, miłą, koleżeńską atmosferę, a w przyszłości moc wrażeń z występów, wspólnych spotkań i wyjazdów
Comments