Zajęcia w GOK‎ > ‎

Historia

Zapraszamy do Klubu Historii i Tradycji Lokalnej w Słupnie wszystkie osoby zainteresowane historiąKlub Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno Gminny Ośrodek Kultury w Cekanowie został powołany w styczniu 2016 roku jako odpowiedź na zainteresowania historyczne mieszkańców naszej gminy.

Na naszych spotkaniach spotykają się osoby zainteresowane wymianą i zdobywaniem informacji na temat historii gminy Słupno. Efektem naszej pracy w roku 2016 jest przygotowywana obecnie książka będąca zbiorem artykułów na temat kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie Gminy.

Chcielibyśmy zaprosić na spotkania wszystkie osoby, które byłyby chętne do podzielenia się z nami swoją wiedzą i uzupełnia jej o informacje do których nie dotarliśmy.


Moderator Klubu Michał Korwin-Szymanowski
Michał Korwin-Szymanowski – urodził się w 1985 r. Magister historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zarządu Fundacji Zielony Promień, zawodowo zajmuje się edukacją historyczną i finansową pracując w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz w Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka Narodowego Banku Polskiego. Moderator Klubu Historii i Tradycji Lokalnej w Słupnie. Autor haseł do Polskiego Słownika Biograficznego oraz artykułów w „Korzeniach”, „Przeglądzie Więziennictwa Polskiego” i innych czasopismach. Od urodzenia związany z Kępą Polską w gminie Bodzanów.10 maja odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno. Spotkanie składało się z dwóch części, w trakcie pierwszej Pan Michał Korwin-Szymanowski wygłosił odczyt na temat grodzisk znajdujących się na terenie naszej gminy. Zaprezentowane zostały grodziska w Szeligach z przełomu VII i VIII wieku n.e. oraz grodzisko w Słupnie z XI wieku n.e. W trakcie żywiołowej rozmowy, jaka wywiązała się po prelekcji, mieszkańcy dzielili się swoimi wspomnieniami oraz lokalnymi opowieściami związanymi z wspomnianymi grodziskami. W trakcie drugiej części spotkania poruszony został temat kapliczek oraz krzyży znajdujących się w granicach naszej gminy. Wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy jak wiele tych urokliwych obiektów kultu znajduje się wzdłuż dróg i w wsiach w naszej okolicy. W trakcie spotkania nastąpiła prezentacja fotografii i historii kapliczek z terenu Bielina, Rydzyna, Liszyna, Wykanowa, której dokonała Pani Iza Więcek oraz Pan Dariusz Mysiakowski. Na koniec spotkania Pani Teresa Siwanowicz wprowadziła nas w tematykę kapliczek z Barcikowa i zaprezentowała wyjątkowo ciekawą figurę świętego Rocha otoczoną od co najmniej 250 lat kultem ze strony miejscowej ludności.


30 maja odbyło się kolejne już spotkanie Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno. W trakcie spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchania prelekcji Pana Jana Walusia na temat kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie ziemi gulczewskiej czyli obszarze trzech miejscowości: Gulczewa, Starego Gulczewa i Nowego Gulczewa. Autor w ciekawy sposób omówił historię 5 obiektów jak i ich stan obecny. Zaprezentowane zdjęcia kapliczek dodatkowo uatrakcyjniły przekaz. W drugiej części spotkania Pan Michał Korwin-Szymanowski przybliżył nam historię majątku Gulczewo, na przestrzeni od XIV  kiedy to Gulczewo należało do rodziny Gulczewskich herbu Prawdzic, do 1990 kiedy to zakończył życie PGR założony na dobrach zabranych rodzinie Sztenbartów. Miłym akcentem wieńczącym spotkanie była wycieczka samochodowa na teren parku w Gulczewie gdzie dzięki przychylności Państwa Sztenbartów, ponownie właścicieli , mogliśmy obejrzeć pozostałości parku  oraz zabudowań dworskich oraz porównać stan obecny z tym na zdjęciach z lat 70-tych XX wieku.

W dniu 14.06 odbyło się kolejne już spotkanie Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno. W trakcie spotkania Pani Teresa Siwanowicz przedstawiła niezwykle cenne uzupełnienie swojego referatu z przed miesiąca na temat kapliczek w Barcikowie. Szczególnie ciekawe były informacje o figurze świętego Rocha, która jak dowidzieliśmy się przybyła do gminy z ziemi kieleckiej. Kolejnym referatem, wysłuchanym tego dnia, był referat Pana Jana Walusia na temat zapomnianego remontu kościoła, pod wezwaniem św. Marcina, w Słupnie w roku 1898. Spotkanie zakończył wyjazd na grodzisko znajdujące się na granicy Liszyna, Borowiczek i Słupna. Już na miejscu mieliśmy możliwość cieszyć się widokiem czytelnego założenia grodowego, obecnie porośniętego dąbrową. Majestatyczne drzewa jak i w dalszym ciągu widoczne relikty wałów sprzyjały snuciu dywagacji na temat żyjących tam wojów piastowskich. Pozostaje nam mieć nadzieję, iż odpowiednie osoby w gminie czuwają nad zabezpieczeniem tego arcycennego dla gminy fragmentu historii i krajobrazu w niezmienionym stanie.


Podczas spotkania z 4 lipca kontynuowany był temat kapliczek i krzyży w kolejnych miejscach w naszej gminie. Pan Michał Korwin-Szymanowski zaprezentował także aktualny stan wiadomości na temat osób pomordowanych w Słupnie przez niemieckich okupantów podczas II Wojny Światowej. Poza informacjami uzyskanymi od świadków zbrodni niestety nie posiadamy więcej informacji. Kwerenda realizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Głowną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie wykazała żadnych dokumentów dotyczących przebiegu egzekuzji.Spotkanie z 29 lipca 2016 r. Herbarz Mazowiecki autorstwa Jerzego Łempickiego, zagadnienie monet obowiązujących na terenie Królestwa Polskiego w XIX wieku i rola ziemian, jako stymulatorów życia kulturalno-ekonomicznego ziem dawnej Rzeczpospolitej, po upadłym powstaniu w 1864 roku – to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone w trakcie letniego spotkania Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno.

Wakacyjna atmosfera sprzyjała także snuciu planów na temat planów digitalizacji starych fotografii terenów gminy Słupno, znajdujących się w rękach prywatnych. Zagadnienie to wiążące się, jak wskazuje doświadczenie z podobnych akcji, z wizytami domowymi a tym samym z pozyskaniem wolontariuszy między innymi wśród młodzieży słupieńskiej będzie jednym z zagadnień przewidzianych do realizacji w przyszłym roku.


W trakcie spotkania, które odbyło się 24 sierpnia, zapoznaliśmy się z 2 referatami: Pana Jana Walusia na temat kapliczek i krzyży z Cekanowa oraz Państwa Siwanowicz na temat obiektów sakralnych z Swięcieńca i Ramutowa. Obydwa  artykuły pojawią się wkrótce na stronie internetowej GOK w zakładce Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno. W drugiej części zebrania ustalone zostały zadania na najbliższe, jesienne już ,spotkania. Zajęcia zakończył wyjazd do słupieńskich lasów gdzie oglądaliśmy monument ku czci Świętego Huberta znajdujący się na środku polany. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 września.


Notatka ze spotkania 12 września. 3 godziny to krótki przedział czasowy jak na ilość tematów, która została poruszona na ostatnim spotkaniu Klubu. Po przedstawieniu kopi dokumentów dotyczących zbrodni w Słupnie przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej odbyła się pogadanka. Jej tematem była mniejszości niemiecka oraz ludności wyznania ewangelickiego, mieszkająca w dolinie Wisły od XVII do XX wieku, w tymina terenie obecnej gminy Słupno. Wspomniany mini wykład był pretekstem do rozważań na temat nacjonalizmu niemieckiego, jego źródeł i skutków a także wpływu na relacje z miejscowa ludnością w czasie II Wojny Światowej. W drugiej części zajęć został przedstawiony referat dotyczący badań archeologicznych grodziska w Słupnie/Borowiczkach-Pieńkach. Pod koniec zajęć pojechaliśmy tam aby naocznie porównać stan obecny z tym zaprezentowanym w referacie.


19 września godzina 17, pierwsze zajęcia dla młodzieży i …. i chociaż młodzież nie dopisała to jednak dzięki obecności stałych członków Klubu spotkanie odbyło się. Dzięki uprzejmości Pana Jana Walusia mieliśmy możliwość zapoznać się mapami naszych okolic. Spośród dwóch przyniesionych na spotkanie reprodukcji map, pierwsza przedstawiała podział parafialny powiatu płockiego pod koniec XIX wieku, druga z map Cekanowo w 1878 roku. Obydwa dokumenty kartograficzne, stanowiące bezcenne źródło dla badań nad lokalną historią posłużyły do dyskusji na temat zmian w sieci drożnej terenu oraz zmian nazw i obszarów wsi.

W trakcie zajęć poruszony został także temat planowanej na 26 października wycieczki do Aresztu Śledczego na ul. Rakowieckiej w Warszawie gdzie od 1945 mieściło się więzienie polityczne. Osoby, powyżej 16 roku życia, zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt na email:michal.korwin-szymanowski@wp.pl, wejście bezpłatne, konieczne wcześniejsze podanie danych z dowodu osobistego.

Termin kolejnych zajęć historycznych ustaliliśmy na 3 października na 17.00 dla młodzieży i na 18.00 dla Klubu. Zapraszam wszystkich chętnych. Spotkanie Klubu z 3 października


W dniu trzecim października odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno. W trakcie spotkania Pani Izabela Więcek  przedstawiła niezwykle cenne uzupełnienie naszej wiedzy na temat kapliczek i krzyży z terenu gminy Słupno. W swoim referacie omówiła te obiekty, które znajdują się na terenie sołectwa Wykowo. Swój referat na temat kapliczek i krzyży z Mirosławia przedstawił także Pan Jan Waluś. Na szczególne uznanie zasługuje rozbudowany wstęp dotyczący historii miejscowości, poruszający także kwestie nie istniejących obecnie osad Jasień i Piotrowo. Szeroka baza źródłowa wykorzystana w artykule czyni z niego nie tylko opracowanie o charakterze etnograficznym ale i mini monografię tej miejscowości. W końcowej części spotkania rozmawialiśmy na temat możliwości popularyzacji wyników naszych badań wśród mieszkańców Słupna. Mamy nadziej, że nasze plany wydania broszury na przełomie 2016/17 roku okażą się realne. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 24 października na godzinę 17.00.


W poniedziałek 24pażdziernika odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno. Pan Piotr Drzewicki przedstawił zarys przygotowywanego przez siebie artykułu na temat kapliczek i krzyży z terenu sołectwa Słupno. W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o planach przygotowania do druku, napisanych dotychczas artykułów. W naszym zamyśle, publikacja zbierająca efekty dotychczasowej pracy miałaby zostać wydana na początku 2017 roku.  Kolejne spotkanie Klubu odbędzie się 10 listopada w związku z przygotowywanymi obchodami rocznicy odzyskania niepodległości, na które serdecznie zapraszamy do GOKu w Cekanowie.


Nasze pierwsze listopadowe zebranie odbyło się w czwartek 10 listopada w wigilię Święta Niepodległości. Rozpoczęte w godzinach wieczornych spotkanie, odbywało się w wyjątkowej scenerii, gdyż stanowiło część gminnych obchodów niepodległości, składało się z referatów: Pana Jana Walusia o pieniądzu w okresie Pierwszej Wojny Światowej oraz w okresie po niej oraz z referatu Pana Michała Korwin-Szymanowskiego na temat historycznych i społecznych uwarunkowań wyboru dnia 11 listopada na obchody Święta Niepodległości. W dalszej części spotkania odbył się recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Aleksandry Ziemińskiej-Marcjańskiej, której akompaniował Michał Siemiński. Wypada także wspomnieć o konkursie historycznym, który się odbył pod koniec spotkania. Jego laureaci zostali obdarowani prezentami przygotowanymi przez Urząd Gminy w Słupnie oraz Fundację Zielony Promień.

Przemiłym zwieńczeniem spotkania był poczęstunek przygotowany dla przybyłych licznie gości. Na zwieńczenie uroczystości Pani dyrektor Renata Krawczyńska częstowała przepysznym tortem.

Na kolejne spotkanie Klubu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na 28 listopada.


Spotkanie Klubu z 28 listopada. Na naszym spotkaniu kontynuowaliśmy rozmowy na temat kształtu planowanej publikacji wieńczącej rok naszej pracy. W dalszej części spotkania referat przedstawił Pan Piotr Drzewicki na temat kapliczek i krzyży z terenu sołectwa Słupno, była to wersja finalna artykułu, którego zarysy zostały zaprezentowane 24 października. Termin następnego spotkania ustalono na 19 grudnia na 16.30.
Comments