Zajęcia 2017/2018

Zapraszamy serdecznie do zapisów na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie.
W tym sezonie mamy kilka nowości.
Karty zgłoszeniowe oraz regulamin zajęć dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".
Wypełnione deklaracje prosimy przesyłać na adres e-mail: gokslupno@wp.pl
*Jeśli osoba uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia koszt pierwszych zajęć wynosi 50 zł/miesiąc a drugich 30 zł/miesiąc.
*Rodzeństwo płaci 30 zł/miesiąc za każde zajęcia.

Odwołane zajęcia Mobility oraz Stretching

opublikowane: 28 wrz 2017, 05:50 przez Gok Slupno

Informujemy, iż dzisiejsze (28.09.2017) zajęcia Gimnastyka korekcyjna - Mobility oraz Stretching zostają odwołane z powodu choroby instruktora.

Zajęcia aerobik

opublikowane: 19 wrz 2017, 03:47 przez Gok Slupno   [ zaktualizowane 27 wrz 2017, 03:03 ]


Informujemy, iż zajęcia aerobiku w Bielinie i Borowiczkach Pieńkach zaczynają się od 10 października.
Świetlica Borowiczki Pieńki - wtorek - godz. 17:00
Świetlica Bielino - wtorek - godz. 18:00

Zajęcia aerobiku w Cekanowie startują od 4 października i będą odbywać się w każdą środę o godz. 17:00.

Konkurs plastyczny "Jak widzisz swojego nauczyciela"

opublikowane: 11 wrz 2017, 07:40 przez Gok Slupno   [ zaktualizowane 11 wrz 2017, 07:43 ]

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie pt. "Jak widzisz swojego nauczyciela".
Regulamin dostępny jest poniżej.
REGULAMIN KONKURSU

„Jak widzisz swojego nauczyciela”

 

1.      Organizator:

Urząd Gminy Słupno oraz Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

2.      Cele konkursu:

-budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy;

-budowanie więzi pomiędzy uczniem a jego nauczycielem;

-rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej uczniów;

-stworzenie możliwości do zaprezentowania talentów plastycznych.

3.      Uczestnictwo i forma konkursu.

      -  Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

       -Technika dowolna np.: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa itp.

       - Organizator nie stawia żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o technikę wykonania prac. Prace

         muszą zawierać wyraźną realizację hasła konkursu.

       -Uczestnik może nadesłać tylko jedną  pracę.

      -Format pracy: A3.

      -Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru:       

               imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, numer kontaktowy 

              do rodzica/opiekuna autora pracy.

4.      Tematyka pracy konkursowej.

Tematyką pracy konkursowej jest przedstawienie wizerunku nauczyciela oczami dziecka.

5.      Wyłanianie zwycięzców:

-Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

-Kryteria oceny prac plastycznych:

Jury oceni: zgodność pracy z tematem, różnorodność stosowanych technik plastycznych, walory artystyczne i estetyczne.

-Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

-Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

6.      Postanowienia końcowe.

-Prace należy przesłać do dnia 06.10.2017 r. pod adres:

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28a 09-472 Słupno

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Słupno lub Urzędu Gminy Słupno.

-Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

-Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na udostępnianie swojego imienia i nazwiska.

-Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

-Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 09.10.2017 r.

-Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się

 12.10.2017 r.

-Szczegółowe informacje dla uczestników i opiekunów dot. miejsca wręczenia nagród będą przekazane telefonicznie.

 Aerobik, taniec nowoczesny i towarzyski

opublikowane: 11 wrz 2017, 05:35 przez Gok Slupno   [ zaktualizowane 12 wrz 2017, 04:29 ]

Informujemy, iż zajęcia aerobiku odbywać się będą od 3 października 2017 r.
Jednocześnie informujemy, iż zajęcia tańca nowoczesnego oraz tańca towarzyskiego odbywać się będą od 18 września 2017 r.

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

opublikowane: 14 cze 2017, 03:29 przez Michał Siemiński   [ zaktualizowane 10 lip 2017, 02:37 przez Gok Slupno ]

Kiedy?

Gdzie?

Co?

 

10 lipca

 

Orlik w Starym Gulczewie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

11 lipca

 

SP Słupno

Zajęcia taneczne, fitness dla dzieci, gry i zabawy, seans filmowy

12 lipca

GOPS Słupno

Warsztaty

13 lipca

Płock

Wyjście do ZOO

14 lipca

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

17 lipca

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

18 lipca

 

SP Słupno

Zumba z elementami gimnastyki korekcyjnej, aerobox, gry i zabawy, seans filmowy

 

19 lipca

Biblioteka Słupno,

GOPS Słupno

Zajęcia w bibliotece, warsztaty w GOPS

20 lipca

Płock

Wyjście do kina Helios

 

21 lipca

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

24 lipca

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

25 lipca

 

SP Słupno

Fitness dla dzieci, warsztaty lepienia z gliny, gry i zabawy, seans filmowy

 

26 lipca

Biblioteka Słupno,

GOPS Słupno

Zajęcia w bibliotece, warsztaty w GOPS

27 lipca

Płock

Wyjście na kręgielnie

 

28 lipca

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

31 lipca

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

1 sierpnia

SP Słupno

Warsztaty lepienia z gliny, zajęcia ruchowe, gry i zabawy, seans filmowy

 

2 sierpnia

Biblioteka Słupno,

GOPS Słupno

Zajęcia w bibliotece, warsztaty w GOPS

3 sierpnia

Płock

Wyjście do kina Helios

 

4 sierpnia

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

 

7 sierpnia

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

8 sierpnia

SP Słupno

Zajęcia ruchowe, gry i zabawy, seans filmowy

 

9 sierpnia

Biblioteka Słupno,

GOPS Słupno

Zajęcia w bibliotece, warsztaty w GOPS

10 sierpnia

Cekanowo

Wyjście na Ranczowisko

 

11 sierpnia

 

Orlik w Słupnie

Zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów / trening przed turniejem

19 sierpnia

SP Słupno

Zakończenie, turniej dzikich drużyn
Zajęcia prowadzone będą przez 3 godziny od 10:00 do 13:00.
Zapisy na zajęcia:

pod telefonem: 24 386 27 55/56

na stronie www.gok.slupno.eu oraz w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno dostępne są karty

zgłoszeniowe, które dostarczyć trzeba do Gminnego Ośrodka Kultury Słupno do dnia 10 lipca.Uwagi:

Dzieci muszą mieć swój prowiant oraz buty na zmianę.

Dojazd na własną rękę + bus.

Rodzice pokrywają wszelkie koszty związane z ewentualnymi wyjściami np. do kina (bilety).

W środy na zajęcia w bibliotece oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dzieci powinny być

bezpośrednio dowożone do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

W poniedziałki i piątki dzieci powinny być bezpośrednio dowożone na Orlik w Liszynie lub

Starym Gulczewie.

W czwartki dzieci powinny być bezpośrednio dowożone do kina, zoo lub Ranczowiska, zgodnie z harmonogramem.


Informacja dotycząca zajęć

opublikowane: 12 cze 2017, 05:11 przez Michał Siemiński

23.06.2017 r. jest ostatnim dniem, w którym odbędą się warsztaty i zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia 16.06.2017

opublikowane: 12 cze 2017, 05:10 przez Michał Siemiński

Informujemy, iż 16.06.2017 r. (piątek) nie odbędą się zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz na świetlicach wiejskich.

Wynajem świetlic wiejskich

opublikowane: 12 cze 2017, 05:10 przez Michał Siemiński   [ zaktualizowane 1 wrz 2017, 03:17 przez Gok Slupno ]

Wynajmu świetlic wiejskich dokonuje się w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie poprzez zarezerwowanie terminu, wypełnienie wniosku i uiszczenie opłaty.

Regulamin wraz z cennikiem oraz wniosek dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".


Zaproszenie na spotkanie z autorami książki "Krzyże i kapliczki przydrożne ślady historii Gminy Słupno"

opublikowane: 12 cze 2017, 05:06 przez Michał Siemiński

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorami książki "Krzyże i kapliczki przydrożne ślady historii Gminy Słupno".
Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku kultury w Słupnie


Harmonogram Disco Boisko

opublikowane: 9 cze 2017, 02:49 przez Michał Siemiński

Harmonogram festynu gminnego "Disco Boisko"

14:00 - 16:00 - zawody strażackie

14:00 - 20:00 - piknik rodzinny

16:00 - 18:00 - występy artystyczne

18:00 - 22:00 - koncerty disco polo zespołów Bobi, Taste, Power Boy, Mejk

22:00 - 22:10 - pokaz pirotechniczny

22:10 - 1:00 - nocna zabawa z dj'em


 

1-10 of 23

Comments