Opdracht

Beschrijf hier duidelijk wat het eindresultaat van de activiteiten van de leerlingen moet zijn.

Voor de opdracht zijn er allerlei invalshoeken mogelijk:

 • een probleem of een raadsel oplossen;
 • een standpunt innemen of verdedigen;
 • iets tastbaars maken, een product ontwerpen;
 • bepaalde voorwerpen, meningen, enz. met elkaar vergelijken;
 • zaken sorteren volgens bepaalde regels of zelf de sorteerregels laten samenstellen;
 • een samenvatting maken;
 • met de juiste redenen iemand overtuigen;
 • iets creatiefs maken;
 • een presentatie geven.

Met andere woorden alles waarbij van de leerlingen gevraagd wordt om de informatie die ze verzameld hebben te categoriseren, te structureren, op volgorde zetten ... te verwerken en te transformeren.


Een Webquest is meer dan alleen maar antwoorden vinden op een aantal vragen. Een goede opdracht voldoet aan de bepaalde kenmerken.

De opdracht 

 • moet passen binnen de huidige leerstof, het huidig thema;
 • dient om leerplandoelen te bereiken;
 • is helder geformuleerd en goed te begrijpen;
 • moet de leerling aanzetten tot een hoger niveau van leerstofverwerking en dus geen training zijn in automatismen;
 • is uitdagend en nodigt uit tot (denk)activiteiten die verdergaan dan alleen begrijpen (leerlingen verwerken de verzamelde informatie in een eindopdracht).
Ter vergroting van de authenticiteit van de opdracht, kan de leerling een rol toegewezen krijgen (bijv. onderzoeker, ontwerper, rechter, journalist, directeur van ...).

Voorbeelden van opdrachten:

Comments