Αρχική σελίδα

Καλωσορίσατε στις σελίδες του Γκαιτεανισμού!

Ν
α σκεφτόμαστε, είναι εύκολο.
Να πράττουμε, είναι δύσκολο.
Να πράττουμε σύμφωνα με αυτό που σκεφτόμαστε, είναι άβολο.
                                  Γκαίτε

Γκαιτεανισμός – Goetheanism

Η ερευνητική μέθοδος του Goethe

Μελετώντας τον κόσμο της φύσης, ένας σύγχρονος ερευνητής ακολουθεί συνήθως μια νοητική τακτική που έχει τις ρίζες της σχεδόν στην εποχή του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα. Προσπαθώντας να εξηγήσει τα φαινόμενα, δημιουργεί υποθετικές παραστάσεις (σαν ονειρικές εικόνες, θα λέγαμε) και κατασκευάζει ένα σύστημα εννοιών – μοντέλο – το οποίο προσαρμόζει στα πειραματικά δεδομένα. Έτσι παράγει μια θεωρία, η οποία «εξηγεί» τα πράγματα και συγχρόνως χρησιμεύει ως οδηγός για νέα πειράματα.

Κατά πόσο αυτή η θεωρία – σε μαθηματική κυρίως μορφή – μέλει να έχει ευρεία ή περιορισμένη ισχύ, είναι ένα ερώτημα που πιθανόν θα απαντηθεί μετά από πολλά χρόνια. Αν η θεωρία εμφανίσει «αδυναμίες», αντικαθίσταται διαδοχικά από άλλες, γενικότερες και «καλλίτερες». Φαινομενικά, η πορεία προς την αλήθεια εκπληρούται μέσω μια τέτοιας πρακτικής. Όμως αυτό που είναι λιγότερο εμφανές, είναι οι συνέπειες που έχει στην πνευματική ζωή της κοινωνίας η χρήση, για κάποιο διάστημα, μιας «μη ισχύουσας» – δηλαδή μη αληθινής – γνώσης.

Με βασικό εργαστήρι τον πάγκο του σχολείου, λαξεύονται στην ψυχή του ανθρώπου έννοιες και ιδέες, οι οποίες εμπεριέχουν εν δυνάμει ατέλειες ή σφάλματα  σε μεγάλο βαθμό δυσδιάκριτα. Έτσι παγιώνεται μια «γλώσσα» επικοινωνίας, η οποία μεταφέρει και διαδίδει νοητικά σχήματα, τα οποία έχουν παραπλανητική επιρροή στην προσπάθεια αναζήτησης της πραγματικότητας.

Οι ιδέες και οι κοσμοαντιλήψεις που αρχικά πηγάζουν από τις φυσικές θεωρίες, μετασχηματίζονται και αναπλάθονται επίσης σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως η οικονομία, η νομοθεσία, η ψυχολογία κλπ. Μη αναγνωρίσιμες πλέον – αναφορικά με την προέλευσή τους – διαμορφώνουν αβάσιμες αντιλήψεις και δυσκολεύουν την αληθινή κατανόηση των καταστάσεων. Το αποτέλεσμα είναι ποικίλες κοινωνικές παρεξηγήσεις και έλλειψη πνευματικής σταθερότητας.

Όλο το έργο του Γκαίτε κινείται γύρω από το ζήτημα της ανθρώπινης γνώσης. Έχει άραγε ο άνθρωπος τη δυνατότητα να εργάζεται πάντα μέσα στο φως της αλήθειας; Πώς μπορούμε να ερευνήσουμε τη φύση – αλλά και οποιοδήποτε άλλο πεδίο γνώσης – δίχως να υποκύψουμε σε ψευδαισθήσεις και εκτροπές από την πραγματικότητα;

Κυρίως μέσα από τις επιστημονικές έρευνες του Γκαίτε μπορεί να αποκαλυφθεί μια νέα θεωρία γνώσης, μια νέα επιστημολογία. Μελετώντας επί πολλά χρόνια αυτές τις επιστημονικές πραγματείες στο Αρχείο Γκαίτε και Σίλερ στη Βαϊμάρη, o Rudolf Steiner ανέδειξε τη βασική αρχή που διαισθάνθηκε ο Γκαίτε και ολοκλήρωσε τη θεωρία της γνώσης που κρύβεται στο δημιουργικό του έργο. Η επιστημονική αυτή μέθοδος έρευνας αποκαλείται συνήθως Γκαιτεανισμός. Σ’ αυτή τη μέθοδο και στις εφαρμογές της είναι αφιερωμένη αυτή ιστοσελίδα.


Ο ιστότοπος είναι υπό κατασκευή
The site is under construction