Godziny nadliczbowe

Godziny nadliczbowe

 

Autor: Tadeusz M. Nycz

 

Liczba stron: 64

Wielkość pliku: 457 kB

ISBN: 978-83-61871-04-0


wersja elektroniczna 

18,30 zł

Łatwe zamówienie

podaj tylko imię i e-mail

 

Czas realizacji od 3 minut 

Wysyłka (pobranie pliku) 0 złJak nie dać się oszukać ani pracodawcy, ani pracownikowi, ani błędnym wykładniom, lecz postępować zgodnie z rzeczywistą treścią prawa o godzinach nadliczbowych

Stan prawny na dzień 1.07.2009 r.

 • Czy umiesz postępować zgodnie z przepisami regulującymi zatrudnienie nadliczbowe?
 • Czy znasz możliwości w zakresie eliminowania nadmiernych kosztów wynikłych z godzin nadliczbowych?
 • Czy wiesz jak się upominać o swoje prawa w zakresie pracy nadliczbowej?

Ustawodawca dokonał istotnych zmian w treści przepisów dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, natomiast stosujący prawo mentalnościowo są przyzwyczajeni do dotychczasowego porządku w tym zakresie i dlatego trwają polemiki na temat sposobu rozumienia i stosowania nowych regulacji.


Pracodawcom i ich pracownikom zajmującym się problematyką pracowniczą potrzebne jest systemowo spójne wyjaśnienie tych kwestii, w celu poprawnego, jednolitego stosowania zasad w zakresie rozliczania czasu pracy i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.


Niniejsze opracowanie jest próbą ukazania systemowej jednolitości i racjonalnej zbieżności obowiązujących przepisów o czasie pracy w zakresie problematyki godzin nadliczbowych.


Opracowanie nawiązuje do standardów wymaganych przez dyrektywy unijne oraz pokazuje systemowo spójny sposób pojmowania regulacji działu szóstego Kodeksu pracy w aspekcie funkcji ochronnej czasu pracy pojmowanej w sposób zgodny z zasadami uczciwości w stosunkach zatrudnieniowych.


Tadeusz M. Nycz

Masz szansę poznać logiczną wykładnię prawa o godzinach nadliczbowych!

Dzięki temu eBookowi:

 • Zrozumiesz istotę zatrudnienia w godzinach nadliczbowych.
 • Poznasz swoje prawa w najistotniejszym zakresie czasu pracy.
 • Będziesz mógł posługiwać się argumentami logicznymi w rozmowie z pracodawcą o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe.
 • Będziesz wiedział, czy wolno odmówić pracy nadliczbowej.
 • Posiądziesz wiedzę na temat limitu pracy w godzinach nadliczbowych i jego zwiększania.
 • Nie pozwolisz się oszukać w razie rozstania z danym pracodawcą.
 • Będziesz wiedział jak uzasadnić swoje roszczenia przed sądem pracy.

Tadeusz Michał Nycz – wybitny specjalista z zakresu prawa pracy, autor 15 komentarzowych książek z tej dziedziny prawa, w tym: sześciu wydań komentarza do Kodeksu pracy napisanego indywidualnie; Konstytucyjne gwarancje bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Kraków-Tarnobrzeg 2000, z pozytywną recenzją prof. dra hab. Zbigniewa Salwy; Czas pracy i wynagrodzenie w zakładach opieki zdrowotnej, Kraków 2000; Kodeksowe instytucje czasu pracy, Kraków-Tarnobrzeg, czerwiec 2006.


Tadeusz M. Nycz jest ponadto współautorem sześciu wydań komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją prof. dr hab. Barbary Wagner.


Opublikował ponad 200 opracowań, artykułów, glos z zakresu prawa pracy w specjalistycznych czasopismach prawniczych i ochrony pracy, w szczególności w: „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Monitor Prawa Pracy”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Atest – ochrona pracy”, „Inspektor pracy” i jest cytowany w bibliografii Polskiej Akademii Nauk oraz w Lexie.


Od ponad 20 lat czynnie współpracuje z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, będąc uczestnikiem zebrań naukowych. Przez kilka lat był wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy UJ. Jest autorem publikacji na łamach „Studiów z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” pod redakcją prof. dra hab. Andrzeja M. Świątkowskiego, wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński.Ponadto, dzięki eBookowi Godziny nadliczbowe zyskasz wiedzę:

 • Jak chronić się przed wpadką naruszenia przepisów o czasie pracy w newralgicznym zakresie godzin nadliczbowych?
 • Kiedy nie musisz płacić za godziny nadliczbowe?
 • Jak ustalać z niepełnoetatowcem godziny nadliczbowe?
 • Na jakich rozstrzygnięciach orzecznictwa Sądu Najwyższego możesz się obecnie wzorować?

Autor będący od lat interpretatorem Kodeksu pracy ze znacznym doświadczeniem praktycznym jest gwarancją nietuzinkowej treści eBooka.

Twoja 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy!

Udzielam Ci bezwarunkowej
30-dniowej gwarancji satysfakcji.
Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zapłaty stwierdzisz, że nie jesteś usatysfakcjonowany i powiadomisz mnie o tym, zwrócę Ci Twoje pieniądze.


Iwona Kielar, wydawca