Vernieuwing Godelieveprocessie 2013

Processiekelder onderging verbluffende metamorfose

"Met dank aan vrijwilligers"

Elke Gistelnaar die iets met de Godelieveprocessie te maken heeft kent de 'processiekelder', dat donkere, muffe lokaal onder de kapel van het WZC Sint-Godelieve. Dankzij de inzet van een drietal vrijwilligers onderging de processiekelder nu een gedaanteverandering.

"Zeker meer dan vijftig jaar al worden alle kostuums van de figuranten bewaard in dit lokaal. Noodgedwongen moesten we even uitwijken naar het klooster in Zevekote vanwege bouwwerken in en rond de kapel", vertelt Robert Masschaele, voorzitter van het processiecomité.
De Zusters van Maria droegen het rustoord, zoals nog vaak gezegd wordt, over aan de vzw Woon- en Zorgcentrum Sint-Godelieve. Belangrijk voor de Godelieveprocessie was dat, tussen de kloosterorde, de directie van het rusthuis en het kerkbestuur, werd overeen gekomen dat de kelder ter beschikking zou blijven voor de processie. "Heel uitdrukkelijk wil ik zuster Vande Putte, algemeen overste, ere-notaris Johan Verhaeghe, voorzitter van het kerkbestuur en Luc De Jonghe, directeur van het WZC, daarvoor bedanken"' vervolgt Robert Masschaele.
De verbouwingswerken aan de kapel waren ingrijpend. Er werd, ter hoogte van de eerste verdieping van het rusthuis, een nieuw gewelf in de kapel aangebracht. Zo ontstond boven een nieuwe kapel en kon gelijkvloers een dagcentrum geïnstalleerd worden. Gedurende die werken was het noodzakelijk de kelder volledig leeg te maken. Gelukkig was er plaats vrij in het klooster van Zevekote. De ganse inboedel werd naar daar verhuisd. "Dat viel zo goed mee dat onze "processiekelder managers, zoals ik Nadine Dewulf en Trui Mergaert graag noem, het niet erg zouden gevonden hebben om daar, samen met de medewerksters, in de toekomst te blijven", lacht de voorzitter.
Na de verbouwingswerken kon men aan de herpositionering van de processiekelder beginnen. Allereerst werd alle ballast verwijderd. Vervolgens werd de beschikbare ruimte vakkundig opnieuw ingedeeld. Er werd materiaal gekocht om opbergvakken te vervaardigen. Met kilo's plamuur werden de vloeren en muren te lijf gegaan. En liters verf waren er nodig. Het resultaat is verbluffend. De ruimte lijkt dubbel zo groot als voorheen en laat een aangename indruk na. Het voorheen donkere en muffe lokaal werd omgetoverd tot een functionele ruimte. Drie vrijwilligers klaarden het karwei. "Alle lof voor Guido Blontrock, Hugo Leuridan en Erik Vandamme. Ik ben fier op dergelijke medewerkers", besluit Robert Masschaele. (AN)
Artikel overgenomen uit De Zeewacht

Foto: A.Naert

 

Vernieuwing van de processie - een driejarenplan

Werd in 2010 gewerkt rond de herkenbaarheid, over heel de processie, van de Heilige Godelieve dan was in 2011 Bertolf aan de beurt. (…) Ook de wisseling van de taferelen van het huwelijk en de jacht werd in 2011 opgemerkt. En uiteraard de eenzaamheid van Godelieve die, moe getergd, naar huis vlucht. De bedoeling van de regisseur om van de processie een levendige weergave te bieden van het drama van de Heilige Godelieve wordt goed gerealiseerd door het veelvuldig en voortdurend acteren en spreken van de verschillende groepen.
(Kerk & Leven, 10.08.2011).
 
Vernieuwing in 2012 : 2 NIEUWE PRAALWAGENS
GEBOORTEWAGEN
De in een nis eindigende bogen hernemen de rondbogenstijl (romaanse stijl) uit de jaren ca. 1050-1200. Dit schept een diepteperspectief dat geborgenheid oproept en de huiselijke gezelligheid waarbinnen Godelieve opgroeide. De hemelsblauwe binnen- en bloedoranje buitenzijde van de bogen plus hun verticale blauwwitte strepenstructuur versterken die benadering.

HUWELIJKSWAGEN
De plattegrond is die van de 11de-eeuwse mottekasteelhoeve: verticale matgouden spijlen omzoomd door vier analoge torens waarin witte duiven. Binnenin twee zetels buiten verhouding: links Godelieve, dromerig starend naar wat haar feest had moeten zijn; rechts niemand, want Bertolf is op jacht. Hij visualiseert de reeds initiële uitzichtloosheid van dit tot eenzaamheid gedoemd huwelijk.

2013 De vernieuwing in haar laatste fase

Drie jaar geleden startte de vernieuwing van de processie met Guido Willaert als regisseur. Om gezondheidsredenen kan Guido echter deze taak niet langer waarnemen. Arnold Lernout was bereid om de regie opnieuw op zich te nemen. Het processiecomité is Guido Willaert dankbaar voor zijn inbreng.

Dit jaar willen we ons toespitsen op de afwerking van het nieuwe concept, o.m. met nieuwe kostuums en werken we ook aan de vernieuwing van de groep van de heiligverklaring.

1.Kostuums van de geestelijken in de groep van de heiligverklaring zijn nu geschiedkundig getoetst en bijgevolg aangepast aan de kledingcode van de 11de eeuw.

2.In functie van een plan bij noodweer, worden alle processiegangers van een uiterst compacte regencape voorzien. Hiermee wil het comité in de toekomst, de schade aan kostuums en pruiken beperken.

3.Ook de huidige kostuums van de dansende groep bij het huwelijk worden vervangen. Het originele en artistieke ontwerp van Arno Brys zal hier opnieuw de basis vormen.

Het originele ontwerp van Arno Brys

4.Er wordt tevens nog in de bouw van nieuwe attributen voorzien, zoals een eerste draagbare kist voor de begrafenis en een tweede voor de expositie bij de elevatie van de heilige Godelieve.

 
5.Tenslotte is de banderol met de aankondiging van de begrafenis van Godelieve eveneens een must. 
 Vernieuwd programmaboekje
Vernieuwd programmaboekje
 Klik op de foto voor meer informatie


SPONSORLIJST 2012

Het Bisdom Brugge

Cera CVBA

Fintro-Sinnaeve nv, Gistel

Gistel Stadsbestuur

Celest Marchand, Gistel

Centrum Ons Huis vzw, Gistel

Rotaryclub Gistel

Sint-Pietersabdij, Steenbrugge

Vicaris-Generaal Koenraad Vanhoutte, Brugge

Notaris Jessica Verhaeghe, Gistel

J & M Verhaeghe-Voordeckers, Gistel

Zusters van Maria, Pittem

Woon- & Zorgcentrum Sint-Godelieve, Gistel


Abdij St.-Sixtus, Vleteren

Familie Beelaerts-Goubau, Gistel

Camilla Blontrock, Gistel

Nadine Boehme-Stael, Gistel

Boudolf bvba, Gistel

M. Bruynooghe, Harelbeke

CD&V, Gistel

Tamara en Johan Caura-Kimpe, Gistel

Leo Claeys, Zedelgem

Collier-Vermeersch, Gistel

Congregatie H. Vincentius, Kortemark

Congregatie H. Vincentius, Ichtegem

Ruben Cooleman, Gistel

Omer Cools, Oudenburg

Noël Cordier, Gistel

Jozef Craeynest, Pittem

Peter Cremers, Gistel

Cultuurraad, Gistel

Jean Philip De Tender, Koekelberg

Emmanuel De Zeine, Brugge

Edgard Debergh Ieper

Josephus Declerck, Gistel

Marcel Decoster, Gistel

A & C Decoster-Inghelbrecht, Gistel

Defever Immo, Gistel

Zakenkantoor Defreyne BVBA, Gistel

H&E Dejonckheere-Spriet, Gistel

Erik-Jozef Demeyere, Kortrijk

Anna Demonie, Gistel

Marcel Denduyver-Baelde, Gistel

Denise Denduyver, Gistel

Paul Depuydt, Brugge

M.-Louise Dereere-Simoen, Gistel

Maria Devriendt, Gistel

Emiel Devriese, Middelkerke

Dexia Torhout-Middelkerke–Ichtegem

Diapal, Jabbeke

Edgard Duplacie, Gistel

Fiduciaire KMO + Advies, Roeselare

André Foulon, Ichtegem

Hans Gryspeert, Gistel

Roger Gryspeert, Gistel

Dirk Halewyck, Oudenburg

Julien Hanssens, Eernegem

Eric Jaegers , Snaaskerke

Heddebauw-Boens, Gistel

Jacxsens-Vyvey, Gistel

Jonckheere-Defever, Gistel

Kapucijnen, Izegem

Kardinaal Godfried Danneels

KBC Gistel

Kimpe-Houthoofdt, Gistel

Klooster Hospitaal, Moorslede

Carl Laga, Leuven

Eugène Lamote, Oostende

Henk Laridon, Diksmuide

Hilde Lauwers, Gistel

Lauwers-Depoorter, Gistel

Jacques Leirman, Gistel

Lernout-Bostyn, Ichtegem

Luc Lootens, Gistel

Robert Masschaele, Gistel

Woningbouw Masimmo, Middelkerke

K&K Minne-Dendooven, Gistel

Roger Monballiu, Gistel

Annie Monstrey-Cool, Gistel

Paul Moré, Brugge

Orac nv (Fam Taillieu), Oostende

Osaer-Lievens, Gistel

Herman Peel, Gistel

Marie-Henriette Peuss, Heverlee

S & C Pieters-Claeys, Gistel

Provoost-Claeys, Gistel

Joseph Pollentier, Gistel

Jos Quintyn, Gistel

Raoul Maria De Puydtfonds, Dilbeek

Revakine Declerck bvba, Gistel

Gilbert Rooryck, Gistel

André Sanders, Gistel

Luc Sanders, Gistel

Slabbinck-Hoste, Gistel

St.-Godelieveabdij, Brugge

St.-Godelieveabdij, Varsenare

Stad Oudenburg

Van de Velde-Verplancke, Gistel

Gentil Van Hee, Zevekote

Etienne Vandenberghe, Moere

Paul Vanderghote, Oudenburg

Vanderghote-Vanthuyne, Oostende

F & C Vanhixe-Vandekerckhove, Gistel

Begrafenissen Vanhooren, Gistel

Architectenteam Verly, Gistel

Rosa Vergauwe, Gistel

Greta Verhaeghe, Antwerpen

Philippe Vienne, Gistel

Michel Vincke, Gistel

Agnes Voordeckers, Brugge

Edmond Voordeckers-Declerq, Lovendegem

Anita Willems, Gistel

Lieve Wydooghe, Gistel

Yperman-Vandeghinste bvba, Gistel

Zusters H. Kindsheid, Ardooie

Zusters H. Gehoorzaamheid, De Panne

Zusters H. Vincentius, Torhout

Zusters v. Maria, Zevekote

Zusters van Maria, Zwevegem

Zusters van Maria, Gistel

Marie-Joseph Zwaenepoel, Gistel


Met dank ook aan hen die sponsorden via het Forum voor Erfgoedverenigingen, thans Herita. Hun namen kunnen evenwel juridisch niet worden opgenomen.