Het verhaal van Godelieve

Het verhaal van de Heilige Godelieve in het kort: 
 
 
Een adellijk meisje op gruwelijke wijze – door wurging – vermoord !

Geen passionele liefdesmoord, geen politieke moord, geen moord na een echtelijke twist, geen ongeval, geen …

De precieze omstandigheden zullen wel altijd gehuld blijven in de nevelen der geschiedenis!

Men zegge en schrijve 1070.

Zo’n indruk moet de gebeurtenis op haar tijdgenoten hebben gemaakt, dat ze uitsteeg boven het fait divers. In 1084 – 14 jaar na haar dood – werd Godelieve heilig verklaard en dus als voorbeeld gesteld voor de komende eeuwen. 

Zo lang geleden al en toch spreekt deze tragische gebeurtenis nog altijd tot de verbeelding.

De processie is daarvan een getuigenis. Met historische zekerheid gaat ze al uit sinds 1459.

Laat je dus als pelgrim meevoeren – een eeuwenoude traditie volgend – naar de duistere middeleeuwen, waar het allemaal begon.

De processie geeft een beeld van het leven van Godelieve, vanaf haar jeugd in het Franse Wierre-Effroy, over haar mislukte huwelijk met de Gistelse heer Bertolf, naar haar brutale marteldood. Meteen schetst de processie een duidelijk sfeerbeeld van de tijd waarin Godelieve leefde.

  

Zo’n oud verhaal werd doorheen de eeuwen uiteraard aangedikt, zodat het moeilijk is waarheid van fictie te scheiden. Geschiedenis en legende vind je dus in deze processie naast elkaar.

 

Wat maakt Godelieve het gedenken en een processie waard, vraagt de kritische moderne mens zich af.

Het antwoord is simpel: zij was een Queen of Heartsdie de harten had gewonnen van haar tijdgenoten.

Die waren in de ban van haar engagement voor de verschoppelingen der aarde en in haar persoonlijk leven van haar complete zelfverloochening.

 

De processie poogt in het eerste deel het tijdskader te evoceren waarin deze gebeurtenis plaatsvond.

In het tweede deel wordt haar leven hiermee vervlochten: van haar onschuldige jeugd over haar mislukte huwelijk naar haar brutale marteldood.

Het derde deel van de processie verheerlijkt de heilige aan de hand van het eeuwenoude "vierkronenmotief" dat het leven en de dood van Godelieve als het ware samenvat, hierbij verwijzend naar de kringloop van de seizoenen: de processie presenteert de kroon van haar jeugd, haar huwelijk, haar verstoting en haar marteldood.

Dus, beste bezoeker, open je ogen en je hart voor iemand die al eeuwen de harten van het volk heeft veroverd, omdat ze zelf oog had voor de vierde wereld.

 
De processie trekt jaarlijks door het centrum van Gistel
en wordt door een duizendtal figuranten verzorgd.
 
De abdij  'Ten Putte', eveneens in Gistel vormt een onlosmakelijk deel met haar verering.
Bedevaarders blijven er bij Godelieve troost zoeken.

De aandacht voor armen en haar huwelijkstrouw
waarvoor zij de marteldood stierf,
blijven tijdloos als voorbeeld voor de mensheid.Klik op de links hieronder voor meer informatie.
 

Haar volledige verhaal

  

Geboorteplaats  van Godelieve

 

Geschiedenis van de processie

 

Opbouw van de processie

 

Godelieveabdij Ten Putte

 

Godelievemuseum

 

Boek Sint-Godelieve in Gistel

 

Stripalbum Jef Nys 'Sint-Godelieve'

 

Ensor en de Godelieveprocessie

 

Bisschop Johan Bonny over haar heiligheid