Contact en Inschrijvingen


Vrijwilliger worden?:
We formuleren graag een warme oproep aan alle Gistelnaren en niet-Gistelnaren om hun schouders te zetten onder dit belangrijk stuk erfgoed van Gistel en om indien mogelijk mee te werken (bv. voor wat naaiwerk in de processiekelder) en mee op te stappen in de processie. Wie dit wil doen vragen we onderstaand document in te vullen. Dank bij voorbaat.

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR MEDEWERKERS AAN DE PROCESSIE
 
Schrijf in via onderstaand formulier a.u.b. Wij nemen dan contact met u.


Graag wil ik meestappen in de processie op zondag 9 juli 2017 om 16 uur.
 


 
 

 
 
Hoofdcoördinator Processiecomité:
Toon Beelaerts : 0474 65 38 59   info@godelieveprocessie.be
 
 
Bezoekers:
U wenst een stoel te huren om rustig de processie gade te slaan: info@godelieveprocessie.be
 
 
Toeristische dienst Stad Gistel :    tel 059 27 02 17  0473 86 5367  www.gistel.be 
 
 
Website: reacties, vragen en opmerkingen in verband met de website: Webmaster:  info@godelieveprocessie.be   
 
Officiële website Godelieveprocessie: www.godelieveprocessie.be
 
 Het kercomité bestaat uit: Robert Masschaele, EH Edgard Duplacie, Raf Proot, Jan Bonne (regisseur), Hugo Leuridan (logistiek), Valerie Devisch(secretaris) Koen Mees, Kris Muylle en Toon Beelaerts (voorzitter)

 
VOORWAARDEN/DISCLAIMER
 
Alle materiaal op deze site is door derden belangeloos geschonken aan de organisatie van de Godelieveprocessie, beheerders van deze site, dan wel door henzelf vervaardigd of met toestemming van de rechtmatige belanghebbenden gepubliceerd.
Materialen waar een copyright op rust, zijn voor zover bekend bij de processieverantwoordelijken als zodanig benoemd.
De organisatoren van de processie gaan met de uiterste zorgvuldigheid tewerk met het op deze site plaatsen, dan wel het publiceren van beeld- en tekstmateriaal, ongeacht uit welke bron.
Mocht er materiaal op deze site te vinden zijn waar copyright op rust, echter zonder vermelding daarvan, dan dient u terstond de webmaster van deze site dan wel de processieverantwoordelijken hierover te informeren.
Het copyright wordt dan alsnog bij het betreffende materiaal vermeld.
Claims hierop kunnen niet door de organisatoren gehonoreerd worden.
Publicatie van materiaal, afkomstig van deze site, dient te gebeuren onder vermelding van de bron en indien bekend, het copyright.
Gebruik voor commerciële doeleinden niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van de processieverantwoordelijken.