Bezienswaardigheden in Gistel

Een bezoek aan Gistel voor de Godelieveprocessie kan gemakkellijk gecombineerd worden met enkele andere interessante bezoeken. Hier een kort overzicht:


Abdij Ten Putte

Op de plaats waar Godelieve van Gistel leefde en vermoord werd, bevindt zich de schilderachtige abdij Ten Putte. Wellicht opgericht op het einde van de elfde eeuw, kende de abdij een grote bloei tot aan de vernietiging door de geuzen in 1578. De zusters moesten vluchten en stichten in 1623
een nieuwe abdij in de Boeveriestraat te Brugge. In 1891 keerden elf zusters terug naar Gistel en namen hun intrek in de nieuwe kloostergebouwen, opgestrokken in neo-gotische stijl. In 1934 kreeg de priorij de eeuwenoude titel van abdij terug.
De abdij wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen. Langs de abdij leiden verschillende bewegwijzerde routes voor fietsers, autotoeristen en wandelaars.
 

 
 
 
 
 
Godelievemuseum
Het huidige Sint-Godelievemuseum, dat gelegen is op het domein van de abdij Ten Putte, werd opgericht in 1987 op initiatief van de vzw Vrienden van het Sint-Godelievemuseum.

 

In 2008 werd het museum volledig vernieuwd. De tentoonstelling kreeg een moderne vormgeving, werd attractiever en interactiever. Aan de hand van o.a. een aantal interessante filmpjes verneemt u meer over de figuur van Sint-Godelieve, de devotie voor de Gistelse heilige en de bewogen geschiedenis van de abdij.

 

Het museum bezit ook enkele pronkstukken, zoals een glasraam met Sint-Godelieve dat afkomstig is van de neogotische abdijkerk, de grafsteen van abdis Godelieve Payers uit 1553 (teruggevonden bij een antiquair in Parijs) en de Godelievetafel (een drieluik uit de 16de eeuw). Merkwaardig is eveneens de reproductie van het schilderij dat James Ensor maakte over de Sint-Godelieveprocessie.

 
 
Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen kerk
In de rechterzijbeuk van de neo-gotische kerk worden talrijke herinneringen aan de Gistelse heilige bewaard. Blikvangers zijn het monumentale barokaltaar van ca. 1700 en de 4 nissen waar zich de twee reliekschrijnen van de heilige zich bevinden. In deze beuk hangen eveneens 7 mirakelschilderijen (18de eeuw) terwijl de glasramen in neorenaissancestijl taferelen uit het leven van de heilige voorstellen.
In het stadspark ziet u een bronzen maquette van de verdwenen kruiskerk en het grafelijk kasteel alsook een standbeeld van dichter Eugeen van Oye , die zijn laatste levensjaren doorbracht te Gistel. Hij is vooral bekend als leerling van Guido Gezelle.
 
 
Oostmolensite met molenmuseum, fietsroutenetwerk en Gistels Flandrienmuseum
 
De site van de Oostmolen is gelegen aan de oostelijke rand van het stadscentrum en omvat een gerestaureerde olie- en graanmolen, het molenaarshuis met een achterliggende schuur en de vroegere mechanische maalderij die als bezoekerscentrum ingericht is. 

Door zijn dubbele functie van graan- en oliemolen dient de Oostmolen beschouwd te worden als een enig exemplaar onder de staakmolens. Het wiekenkruis is niet alleen een aandrijfbron voor de twee koppels maalstenen in de draaibare molenkast maar ook voor de olieslagerij in het stampkost.

In het bezoekerscentrum verneem je meer over de rijke Gistelse molengeschiedenis. Een vrijwillige molenaarsbrigade zorgt voor het majestatische magische spektakel in de poldervlakte. De dubbele werking van zowel olie- als graanproductie is uniek voor staakmolens!

Op de processiedag is het wielermuseum Maes-Musseeuw te bezoeken van 14 tot 18 uur.

 Lees meer


Fiets- en wandelroutes:
 
 

Toeristische info

Dienst voor Toerisme Gistel
Administratief Centrum
Heyvaertlaan 18
8470 Gistel
tel. 059 27 02 17
www.gistel.be
sport@gistel.be