Abdij Ten Putte

 
 
 
 

 

De abdij Ten Putte is een druk bezocht bedevaartsoord, vooral in juli. Naast de kerk en de devotiekapel kunt u er het vermaarde "putje", de kraaienkapel (op de motte) en de gevangenis bezoeken. Ook het merkwaardige "hemd zonder naad" wordt er tentoongesteld. 

   


Op de plaats waar Godelieve in de 11de eeuw leefde en vermoord werd bevindt zich de schilderachtige abdij Ten Putte. Ten Putte is uitgegroeid tot een waar bedevaartsoord waar duizenden jaarlijks naar toe trekken om Godelieve te aanroepen tegen keel- en oogziekten of om de huiselijke vrede te bewaren. Het ommuurde beluik met de witte abdijgebouwen en de weelderige tuin vormen een oase van stilte en rust op de grens tussen het Houtland en De Polders.
 
Volgens de legende werd de Benedictinessenabdij gesticht door Edith, een blind geboren dochter uit het tweede huwelijk van Bertolf van Gistel, die van haar blindheid werd genezen door de ogen te wassen met water uit de put waarin het lijk van de gewurgde Godelieve was geworpen. De oudste historische gegevens over de abdij dateren van de 12de eeuw. De vrij rustige geschiedenis wordt verstoord in de 16de eeuw door godsdiensttroebelen. In 1578 wordt de abdij door de Bosgeuzen aangevallen en verwoest. De zusters moesten vluchten en stichtten in 1623 een nieuwe abdij in de Boeveriestraat te Brugge.
 
De verlaten gebouwen te Gistel vervielen tot een puinhoop, met uitzondering van de kerk die in 1614-1615 werd hersteld.
313 jaar later, op 2 juli 1891, keerden 12 zusters naar Gistel terug. Ze namen hun intrek in nieuwe kloostergebouwen die werden ingezegend door Mgr. Johan Joseph Faict. Deze nieuwe gebouwen werden uitgevoerd naar de plannen van architect baron Jean-Baptist de Bethune (*), de grote voorstander van de neogotische stijl in onze streek. Enkel de romp van de kleine toren uit het einde van de 14° eeuw werd behouden.
 
In 1934 kreeg de priorij de eeuwenoude titel van abdij terug.
 
Van 1952 tot 1958 werden grote verbouwingswerken uitgevoerd, geleid door architect Arthur De Geyter.
  
Eind 2007 kwam de Gemeenschap Moeder van Vrede uit Meetkerke zich vestigen in de abdij.
 
De abdij werd een tijd samen bewoond door de Zusters Benedictinessen
en de Gemeenschap Moeder van Vrede, waarvan hieronder enkele samen op de foto.
 
De Gemeenschap Moeder van Vrede heeft een eigen website:   http://www.moedervanvrede.be/
 
De zusters benedictinessen zijn op 26 oktober 2011 in alle stilte (volgens hun wens) vertrokken naar service flats in het WZC Avondrust te Varsenare bij de Witte Paters.
 
 
 
De abdij heeft een cafetaria met terras.
Open elke dag vanaf juni tot en met september. Vanf oktober tot en met mei enkel in de weekends.
Groepen kunnen steeds afspreken met de abdij: 059/278671
 
De abdij ligt op de fietsroute 'Godelieveroute' 
 
Fietsroute kun je onderaan de bladzijde downloaden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abdij Ten Putte te Gistel annoo 1984

 
Reportage over de abdij daterend van 1984
 
Nog een korte videoreportage over de abdij op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=OyDkeaZTk6M
 
Ligging:
De abdij is gelegen aan het einde van de Abdijstraat in Gistel. Dit is de tweede straat rechts, als je van de autosnelweg E40 afrit 5 richting Gistel, afrijdt.
 
Bezienswaardigheden:
 
- Het "putje"
 
 
 
 
 
- De mote of motte met kraaienkapel
 
 
- Het hemd zonder naad
 
 
- De gevangenis
 
- Relieken in de Godelievekapel en in de kerk
 
- Het museum: lees meer
 
   -------------------------------

De heilige Godelieve wordt vandaag nog aangeroepen tegen keel- en oogziekten en vooral als beschermster en bewaarster van de huiselijke vrede en huwelijkstrouw.

-----------------------------------------------------------------
 

De volledige geschiedenis van de abdij ten Putte

 

1191 - 1203

        Uit een brief van Stephanus, bisschop van Doornik:

“Er is in ons bisdom een klooster dat weinig bekend is, maar uitmunt door goede regeltucht. De zusters leven er in strenge afzondering en armoede. Zij vereren een heilige die Godelef geheten wordt.”

 

1226 - 1227

Enkele zusters verlaten de St-Godelieve-abdij te Gistel, om in een neiuwe stichting te Dorenzele (Evergem) aan te leunen bij de monastieke levenswijze van Citeaux. Dorenzele behoorde tot de bezittingen van de abdij van Gistel. In 1234 werd Dorenzele een onafhankelijke abdij, juridisch in de Orde opgenomen als “filia” van Clairvaux.

 

3 november 1480

Onder het bestuur van abdis Maria van Ghendt sluit de abdij zich aan bij de Unie van Bursfeld. Het convent onderwerpt zich aan de jurisdictie van de abt der Benediktijnerabdij Sint-Laurentius te Oostbroek (bij Utrecht).

 

12 oktober 1578

De calvinisten verwoesten de abdij, en de zusters vluchten binnen Brugge. Zij wonen eerst in een refuge van Ter Duinen, en kopen later het klooster “Magerzo”.

 

6 mei 1623

Abt Henri van den Zijpe van de Sint-Andriesabdij opent het nieuwe St-Godelievekloooster in de Boeveriestraat te Brugge. De abdij is nu aangesloten bij de hervorming van Douai. De eerste abdis, Lutgart van de Kerckhove (+1647) is afkomstig van Douai.

 

25 november 1796

Ook de St-Godelieveabdij ondergaat het lot dat alle kerkelijke instellingen tijdens de Franse Revolutie is toebedeeld, de opheffing of supprimatie. Abdis Angelica Laridon moet met haar konvent, nog twintig zusters in totaal, de abdij verlaten, ondanks een hevig protest. Zij huren een huis in de Zilverstraat en kunnen vier jaar later naar de Boeverie terug.

 

2 juli 1891

Tijdens het bestuur van abdis Van de Velde (+1900) vertrekken twaalf zusters vanuit het klooster ter Boeverie, om te Gistel, ad locum martyrii, het drie eeuwen onderbroken abdijleven te herbeginnen. Voor hen bouwt architect Jean Béthune een neo-gotisch kloosterke.

 

8 november 1934

Het Sinte Godelieveklooster “Ten Putte” wordt, bij pauselijk decreet, weer tot abdij verheven. Op 17 december 1934 wordt Mevrouw Placida De Keuster als eerste abdis verkozen, en op 30 april 1935 gewijd door Mgr. Lamiroy.

 

26 juni 1962

De vernieuwde abdijkerk wordt gewijd door Mgr. E-J De Smedt, bisschop van Brugge. Reeds in 1952 -1953 werd het neo-gotisch klooster herbouwd door architect A. De Geyter.

Na de kerkwijding schreef de bisschop in het Gulden Boek: “Moge in dit heiligdom de barmhartige liefde van de lieve Heer eeuwig bezongen worden.

 

-------------------------------

 

Boodschap van Sinte Godelieve:

"Vrome bedevaarder,
wees welkom.
Voor u heb ik een boodschap.
Mijn hele leven was: geloven aan Gods liefde.
Ook al was de nacht heel donker, en de beproeving, menselijk gesproken, zonder uitkomst.
Hij die in de nacht de lichtende toorts van Gods liefde heeft ontdekt,
moet blijven wandelen in deze klaarte en de boodschap van Gods liefde verder uitdragen."
 
 
 ------------------------------------------------
 
 Info abdij "Ten Putte"
Abdijstraat 84
8470 Gistel
tel. 059/278671
 
 
(tijdens de gebedsdiensten - zie hierboven- is er geen telefoonpermanentie)
 

 

 (*) Architect Jean-Baptiste Béthune heeft o.a. ook de abdij van Maredsous ontworpen 

Ċ
Godelieve van Gistel,
3 jun. 2010 09:29