các loại hình nghệ thuật

Các loại hình nghệ thuật

Có nhiều cách sắp xếp và phân loại, nhưng danh sách phân loại theo Hengel được nhiều người đồng tình nhất và còn giữ cho đến ngày nay. đó là
  1. Kiến trúc
  2. Điêu khắc
  3. Hội họa
  4. Âm nhạc (âm thanh)
  5. Thơ (ngôn ngữ)
  6. Múa (tổng hợp)
  7. Điện ảnh (tổng hợp)
( Hengel, Mỹ học, tập 2 (1999), Phan Ngọc dịch, NXB Văn học, tr. 29-362)

Tại sao Kiến trúc được xếp đầu tiên?

Điều này do bởi tìm cho mình 1 nơi cư trú là nhu cầu nguyên thuỷ của xã hội loài người, bắt đầu từ hang động tự nhiên cho đến khi 2 yếu tố cơ bản của kiến trúc là CỘT và XÀ ra đời tách con người khỏi hang trú tự nhiên tạo dựng nên kiểu nhà ở sơ khai

Khi tín ngưỡng hình thành cùng với việc đẻo gọt đá, gổ làm vật thờ cúng thì mới đến sự ra đời của điêu khắc

Hội họa tiếp nối bằng những tranh khắc trên vách hang động từ hơn 3500 TCN

3 loại nghệ thuật có kiểu thưởng thức thị giác có từ xa xưa được gộp chung là
kế tiếp là những trang trí trong hang động,
cột, xà là 2 yéu tố tạo thành kiến trúc thoát khỏi hang động tự nhiên để tạo dựng nên 1 kiểu nhà ở sơ khai
Điêu khắc ra đời từ những tảng đá, cây gỗ được đẻo gọt làm vật thờ cúng.
Từ đẻo gọt, trang trí vật thờ cúng tạo nên hội hoạ bắt đầu tranh hang động từ hơn 3500 tước công nguyên
3 loại hình nghệ thuật này gắn kết kiểu thưởng thức thị giác trước đây được gộp chung là kiến trúc
Âm thanh dùng để báo tin, âm thanh có nhiều cung bậc tạo nên âm nhạc.. Có thể gõ, hú.. Âm nhạc ra đời
Thơ sơ khai mang âm hưởng từ những lời tán tụng, kể lể thương tiếc hay tôn sùng. Thơ ra đời bắt đầu khi ngôn ngữ đã phát triển hoàn chỉnh tạo nên văn học
Múa xuất phát từ điệu bộ và cử chỉ mô tả lại sinh hoạt hoặc sự kiện chiến thắng, tổng hợp từ âm thanh, ngôn ngữ.. Nghệ thuật sân kháu
Điện ảnh ra đời sau này tổng hợp gàn như tát cả các lạoi hình nghệ thuật trên có âm thanh, có múa, hát
Nhiếp ảnh k được xếp vào loại hình nghệ thuật nhưng k được xếp vào nghệ thuật thứ 8, do giới nghệ thuật k đồng tình
Nghệ thuật tạo hình – thị giác (không gian) (tịnh)
Kiến trúc
Điêu khắc
Hội họa
Đồ họa
Nghệ thuật âm thanh – thính giác (thời gian – động)
Âm nhạc
Văn học
Nghệ thuật biễu diễn thị - thính giác (không – thời gian/ tổng hợp – động)
Sân khấu
Điện ảnh
(Theo MF. Ốp-xi-an-nhi-cốp (2001), mỹ học cơ bản-nâng cao, NXB VHTT, tr. 392)

Comments