Họa hình‎ > ‎

cách điệu

Trước mắt bạn là 1 người đang cặm cụi, tô tô vẽ vẽ, một người khác đi ngang nghé vào xem và phán 1 câu " KHÔNG GIỐNG". Thật ra, khuynh hướng vẽ thật giống mẫu đã ít ưa chuộng. Vì tạo ra 1 bức hình thật giống mẫu, nhiếp ảnh đã làm rất tốt.

Một người họa sĩ hơn.. 1 cái máy ảnh là biết lấy gì bỏ gì để bức hình toát lên nét đẹp mà người vẽ cảm nhận được. Theo 2 hướng
  • Vẽ giống thực nhưng thêm nét, chỉnh màu hay tăng giảm độ sáng để bức họa bật lên những điểm tạo ấn tượng cho tác phẩm
  • Vẽ thoát ra hình ảnh bình thường theo kiểu nghệ thuật hơn, nhưng nhìn vào vẫn nhận ra hình vẽ đối tượng gì.. Đó sự khác nhau của đối tượng được sẽ từ 1 họa sĩ. Tất nhiên có cách điệu đến mức nào, thì cánh hoa dâm bụt vẫn phải mềm mại hơn cánh hoa của 1 bông sứ


Vẽ chì ----------------------> tô phủ bóng --------------------> cách điệu nét -------------------> cách điện mảng --------------------->
             bỏ nét thừa                            phân tích đặc điểm

A. Bỏ nét thừa
B. Phân tích:
đối xứng: Đăng đối, sáng tối
Comments