Cuộc Sống‎ > ‎

Những câu nói hay về tương lai giúp bạn nỗ lực hơn

Nếu bạn chưa xác định được mục tiêu cho tương lai của mình, thì ngay bây giờ hãy vứt bỏ mọi thứ xung quanh và ngồi đọc và ngẫm những câu nói hay về tương lai - gocbao.com sau đây nhé. Bạn sẽ có động lực, đủ mạnh mẽ để tìm kiếm mục tiêu cho mình và hoàn thành mục tiêu đó một cách tuyệt vời nhất.
1, Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.
– The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.
Albert Einstein

2, Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
– Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
Albert Einstein

3, Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
– Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.
Khuyết danh

4, Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
– Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.
William Arthur Ward

5, Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
– The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.
Victor Hugo
6, Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
– Your future depends on many things, but mostly on you.
Frank Tyger

7, Tương lai được mua bằng hiện tại.
– The future is purchased by the present.
Samuel Johnson

8, Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.
– With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.
Ralph Waldo Emerson

9, Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.
– Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.
Edward Young

10, Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.
– What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.
Victor Hugo
Tương lai của mỗi người do mỗi người quyết định và tự nắm bắt cơ hội, cùng đọc cùng chia sẻ với mọi người những câu nói hay về tương lai để mọi người cùng có cách nhìn, thay đổi thái đọ đúng đắn hơn khi xác định tương lai cho bản thân.
Nguồn: Gocbao.com

Comments